Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Väitös - Desmoid tumor: Oncological management and prognostic biomarkers

Väitös - Desmoid tumor: Oncological management and prognostic biomarkers

Syöpäkeskuksen erikoislääkäri Kirsi Santti väitteli Helsingin yliopiston lääketieteellistä tiedekunnasta aiheenaan "Desmoid tumor: Oncological management and prognostic biomarkers"
 
Desmoidit ovat erittäin harvinaisia kasvaimia, jotka kasvavat eri ruumiinosissa lihaksissa ja kalvojänteissä. Ne voivat aiheuttaa kipua, mutta johtavat vain harvoin kuolemaan. Noin 10%:lla desmoidipotilaista on familiaalinen adenomatoottinen polypoosi (FAP), kun suurimmalla osalla potilaista on somaattinen geenimutaatio. Rauhallisesti käyttäytyviä kasvaimia seurataan, mutta kasvavia ja oireisia desmoideja voidaan hoitaa leikkaamalla, sädehoidolla tai lääkehoidoilla. Käytettyihin lääkehoitoihin kuuluvat tulehduskipulääkkeet, hormonaalinen hoito, tyrosiinikinaasin estäjät ja solunsalpaajat.
Väitöksen tavoitteena oli arvioida onkologisten hoitojen tuloksia Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa. Pyrittiin etsimään uusia biomerkkiaineita, joiden avulla voitaisiin erotella ennusteellisia ryhmiä. Lisäksi tarkoituksena oli valaista desmoidien kehittymisen ja kasvun taustalla vaikuttavia patologisia ja biologisia tapahtumia. 
 
Potilaat hoidettiin Helsingin yliopistollisessa sairaalassa vuosien 1987 ja 2011 välillä. Sädehoitovasteet arvioitiin ja sädehoidon jälkeiset uusiutumat analysoitiin yhdistämällä kuvantamistutkimukset uusiutumista sädehoitosuunnitelmiin. Solusyklin estäjä ribosiklibin vaikutusta yhdessä hormonaalisen hoidon kanssa tutkittiin potilaalla, jolla oli FAP:iin liittyen useita desmoideja. Kudossirukokoelman desmoidikudosnäytteet värjättiin immunohistokemiallisesti Ki67-, sykliini D1-, sykliini A- ja estrogeenireseptori β -vasta-aineilla. Näytteet arvioitiin tietokoneavusteisesti.

Korkeampi sädehoitoannos oli itsenäisesti yhteydessä pidentyneeseen etenemättömyysaikaan leikkauksen ja sädehoidon jälkeen tai yksin sädehoidon jälkeen. Paikalliskontrolli oli 75% viiden vuoden kohdalla. Sädehoidon jälkeen suurin osa uusiutumista ilmaantui hoitokohteen reunalle, kaksi oli sädehoitokohteessa, mutta yksikään ei kasvanut täysin kohdealueen ulkopuolella. Ribosiklibi, gosereliini ja letrotsoli vähensivät oireita ja vakauttivat monipesäkkeiset desmoidit kymmeneksi kuukaudeksi. Korkea sykliini A:n immunopositiivisuus ennusti nopeampaa uusiutumista leikkauksen jälkeen, kun taas Ki67:n tai sykliini D1:n ilmentymisellä ei havaittu merkittävää vaikutusta desmoidien uusiutumiseen. Estrogeenireseptori β:n korkeampi immunopositiivisuus oli yhteydessä solujen jakautumisnopeuteen.
Väitöskirja sisältää perusteellisen selvityksen harvinaisesta kasvaintyypistä. Tulokset selvästi osoittavat, että sädehoito on desmoidien tehokas hoitomuoto. Korkea sykliini A:n immunopositiivisuus on uusi lisääntynyttä uusiutumisriskiä ennustava tekijä leikkauksen jälkeen.
Väitöskirja on kokonaisuudessaan luettavissa täältä
Tulosta
15.11.2019 8:57