Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Uusi lastensairaala aukeaa / Nya barnsjukhuset öppnar etappvis 17.–26.9.2018

Uusi lastensairaala aukeaa / Nya barnsjukhuset öppnar etappvis 17.–26.9.2018

Pitkään odotettu Uusi lastensairaala avaa ovensa. Ensimmäiset potilaat perheineen tulevat sairaalan maanantaina 17.9.
 

​​Uudessa lastensairaalassa hoidetaan potilaita pääkaupunkiseudulta ja lisäksi kaikkialta Suomesta. HUSiin on keskitetty monien vaativien ja harvinaisten lastensairauksien hoito. Muun muassa lasten sydänkirurgia, elinsiirrot ja kantasolusiirrot siirtyvät Lastenklinikalta Uuteen lastensairaalaan. Lastenklinikan ja Lastenlinnan lisäksi toimintoja siirtyy Uuteen lastensairaalaan myös muista sairaaloista.

– Uusi lastensairaala on rakennettu lapsia ja perheitä varten. Samalla se tarjoaa mahdollisuuden kehittää lääketieteellistä osaamista uusissa ja nykyaikaisissa tiloissa. Uuden lastensairaalan hieno arkkitehtuuri, uusin teknologia, taide ja inhimilliset arvot tekevät siitä huippusairaalan, sanoo toimialajohtaja Jari Petäjä.

 

Lasten ja perheiden sairaala

 
Sairaalassa kuljetaan kerros kerrokselta meren alta avaruuteen. Sisutuskonseptin lähtökohtana on ollut saaristoluonto, jota tukevat Tove Janssonin muumitarinoiden alkuperäinen grafiikka, maalaukset ja tekstit. Jokaiselle kerrokselle on oma tarinansa, jonka teemat toistuvat väreissä, opasteissa, seinien grafiikkapinnoissa sekä kirjoitettuina sitaatteina.
 

Uudessa lastensairaalassa vanhemmat voivat olla mukana kaikissa tiloissa ja toiminnoissa ympäri vuorokauden. Suurin osa potilashuoneista on yhden hengen huoneita. Vanhemmille on sairaalassa yhteinen vanhempainhuone. Lisäksi vuodeosastoilla on tilat vanhempien käyttöön.

Lapsilla on mahdollisuus leikkiin osastoilla ja vastaanotoilla. Sairaalan leikkiosastolla on mm. sairaalaleikki-huone, ateljee, aistihuone ja opetuskeittiö sekä nuorten musiikkihuone. Sisääntuloaulassa on meriakvaario, ja mediaseinään lapset voivat skannata värittämiään kaloja.
 

Sairaalan on lahjoitettu merkittävä määrä taidetta. Teokset on suunniteltu sairaalaa varten.

Ensimmäistä kertaa Suomessa sairaalaympäristöön on suunniteltu myös rauhoittava äänimaailma. Odotustiloissa on mahdollisuus kuulostella muumitarinoiden inspiroimia äänimaailmoja viidakon huhuilijoista avaruuden lauluun.

– Taiteen ja leikin avulla voidaan tarjota lapsille ja perheille ympäristö, joka edesauttaa paranemista ja vähentää pelkoa, kertoo projektipäällikkö, lastenlääkäri Pekka Lahdenne.
 
 

Digitaaliset ratkaisut muuttavat toimintaa

 
 

Uudessa lastensairaalassa on paljon uutta teknologiaa. Digitaalisten ratkaisujen avulla parannetaan tiedonkulkua ja sujuvoitetaan palveluja. 

Potilaat valitsevat ilmoittautumisen yhteydessä avatar-hahmon, joka johdattaa potilaat sairaalassa eteenpäin. Avatarin avulla potilaat kutsutaan vastaanotolle, ja hahmo näkyy esimerkiksi vuodeosastolla potilashuoneen ovessa. Hahmon avulla vanhemmat muun muassa tietävät, missä vaiheessa lapsen leikkaus on ja milloin lapsi on siirtynyt heräämöön.

Vuodeosastohuoneissa olevan monipalvelujärjestelmän eli tabletin kautta potilaat ja perheet saavat tietoa sairaalan tapahtumista, voivat pelata ja katsoa ohjelmia, lukea tietoa sairaudesta sekä pitää yhteyttä sairaalan ja kodin välillä.

Varastoautomaatit tehostavat varastointia ja hoitotarvikkeiden saatavuutta ja mahdollistavat hoitohenkilökunnan suoran potilastyön lisäämisen. Varastoautomaatin kautta tilataan muun muassa sängyt, lääkintälaitteet, apuvälineet ja liinavaatteet.
 

Uudet tilat mahdollistavat toiminnan muutoksen

 
 

– Olemme pyrkineet luomaan sairaalan, joka mahdollistaa jatkuvan kehityksen niin lääketieteessä kuin potilaiden palvelussa, kertoo Pekka Lahdenne.  

Päivystyksessä kaikki potilaat tulevat hoidontarpeen arvioinnin kautta joko nopealle vastaanotolle tai lisätutkimuksia vaativaan seurantaan. Seurantapaikalla potilas voi olla tarvittaessa vuorokauden ajan omassa huoneessa vanhemman kanssa. Seurantapaikalta potilaan on mahdollista kotiutua nopeasti, mikäli hän ei tarvitse jatkohoitoa osastolla.
 
Uudessa lastensairaalassa päiväkirurgian määrä lisääntyy. Lähes kaikki potilaat tulevat leikkaukseen suoraan kotoa. Vanhempi saa olla yhä enemmän lapsen mukana toimenpiteiden eri vaiheissa.
 

Teho-osastolla vanhempi voi olla lapsensa vierellä ympäri vuorokauden. Potilaita hoidetaan neljän hengen moduuleissa, joissa yksityisyys on turvattu toimivilla tilaratkaisuilla.

– Olemme erittäin ylpeitä monialaisen suunnittelun onnistumisesta ja olemme valmiit ottamaan potilaat vastaan, päättää Jari Petäjä.
 
 

Uusi lastensairaala numeroina:

   
 • Henkilökuntamäärä 1000.

 • Neljällä vuodeosastolla yöpyy keskimäärin 100 lasta joka yö.

 • Ajanvarausvastaanotoilla käy potilaita päivittäin noin 300.

 • Suomen suurimmassa lasten päivystyksessä käy keskimäärin 100 lasta vuorokaudessa.

 • Päiväsairaalassa käy potilaita päivässä noin 17.

 • Päivittäin tehdään noin 30 leikkausta, joista 15 päiväkirurgisesti.


Vuonna 2017:

 • 24 elinsiirtoa

 • 45 uutta syöpätapausta

 • 109 alle 1500 g:n painoista keskosta

 • 274 sydänleikkausta​

_______

Nya barnsjukhuset slår snart upp sina dörrar. De första patienterna och deras familjer kommer till sjukhuset måndagen den 17 september.

På Nya barnsjukhuset vårdas patienter från huvudstadsregionen och även från hela landet. Behandlingen av flera krävande och sällsynta barnsjukdomar har koncentrerats till HUS. Bland annat hjärtkirurgi för barn, organtransplantationer och stamcellstransplantationer flyttar över från Barnkliniken till Nya barnsjukhuset. Utöver verksamheten i Barnkliniken och Barnets Borg flyttar också funktioner från andra sjukhus över till Nya barnsjukhuset.

– Nya barnsjukhuset har byggts för barnen och deras familjer. På samma gång erbjuder sjukhuset en möjlighet att utveckla det medicinska kunnandet i nya och moderna lokaler. Kombinationen av fin arkitektur, den nyaste teknologin, konst och människonära värderingar gör Nya barnsjukhuset till ett sjukhus av toppklass”, säger direktören för verksamhetsområdet, Jari Petäjä.

Ett sjukhus för barn och deras familjer


På sjukhuset rör man sig våning för våning från undervattensvärlden upp i rymden. Utgångspunkt för inredningen har varit skärgårdsnaturen som stöds av originalgrafiken, målningarna och texterna i Tove Janssons muminberättelser. Varje våning har sin egen historia, och dess teman återkommer i färgerna, skyltarna, väggarnas grafikytor samt som citat i textform.

På Nya barnsjukhuset kan föräldrarna finnas med i alla rum och funktioner dygnet runt. Den största delen av patientrummen är enkelrum. På sjukhuset finns ett gemensamt föräldrarum och på bäddavdelningarna finns dessutom särskilda rum avsedda för föräldrarna.

Barnen kan leka både på avdelningarna och mottagningarna. På sjukhusets lekavdelning finns bland annat ett sjukhuslekrum, ett sinnesrum, en ateljé, ett undervisningskök och ett musikrum för unga. I aulan på entréplan finns ett havsakvarium och på en interaktiv medievägg kan barnen skanna fiskar som de själva färgat.

En stor mängd konst har donerats till sjukhuset, och verken har planerats enkom för sjukhuset.

För första gången i Finland har det planerats en lugnande ljudvärld i sjukhusmiljö. I väntrummen kan man lyssna på ljudvärldar som inspirerats av allt från muminberättelserna till djungelläten.

– Med hjälp av konst och lek kan vi erbjuda barnen och familjerna en miljö som stöder tillfrisknandet och minskar rädslor, berättar projektchefen och barnläkaren Pekka Lahdenne.

Digitala lösningar förändrar verksamheten

 

I Nya barnsjukhuset finns mycket ny teknologi. Digitala lösningar ger bättre informationsgång och smidigare tjänster.

I samband med anmälningen väljer patienten en avatar, en digital figur, som sedan leder barnet genom sjukhusvistelsen. Med hjälp av figuren kallas patienten till mottagningen och på bäddavdelningen syns figuren på dörren till patientrummet. Med hjälp av avataren vet föräldrarna bland annat i vilket skede barnets operation är och när barnet kommit till uppvakningsrummet.

Varje rum på bäddavdelningen är utrustat med ett så kallat multiservicesystem: via en pekdator kan patienterna och familjerna hålla sig ajour med vad som händer på sjukhuset, spela och se på program, söka information samt hålla kontakten mellan sjukhuset och hemmet.

Lagerautomaterna effektiverar lagerhållningen och tillgången till vårdartiklar och ger på så sätt vårdpersonalen möjlighet till mera direkt tid med patienterna. Via lagerautomaten beställer man bland annat sängar, medicinteknisk utrustning, hjälpmedel och sängkläder.

De nya lokalerna möjliggör en förändring av verksamheten 

 

 
–Vårt mål har varit att skapa ett sjukhus som möjliggör en kontinuerlig utveckling, både inom medicin och patientbetjäning, berättar Pekka Lahdenne.
 
På jouren görs för alla patienter först en bedömning av vårdbehovet. Därefter går patienten vidare antingen till mottagningen eller tas in för observation som kräver tilläggsundersökningar. Under observationen kan patienten vid behov vara i ett eget rum tillsammans med sin familj i upp till ett dygn. Från observationen kan patienten hemförlovas snabbt om han/hon inte behöver fortsatt vård på avdelningen.
 
På Nya barnsjukhuset ökar andelen dagkirurgi. Nästan alla patienter kommer på operation direkt hemifrån. Föräldrarna får i allt större utsträckning var med under behandlingens olika skeden.
 
På intensivvårdsavdelningen kan föräldern vara vid barnets sida dygnet runt. Patienterna vårdas i moduler om fyra personer, där integriteten har tryggats med hjälp av planlösningar.
 
-Vi är väldigt stolta över att vi lyckats med den multiprofessionella planeringen och vi är redo att ta emot patienterna, konstaterar Jari Petäjä.

 

Nya barnsjukhuset i siffror:

 • Personalmängd 1000
 • På de fyra bäddavdelningarna övernattar i medeltal 100 barn varje natt
 • Mottagningarna för patienter med tidsbokning har ca 300 besök per dag
 • Finlands största barnjour besöks av i medeltal 100 barn per dygn
 • Dagsjukhuset har ca 17 patienter per dag
 • 30 operationer görs dagligen, varav 15 är dagkirurgiska ingrepp

 

År 2017:

 • 24 organtransplantationer
 • 45 nya cancerfall
 • 109 prematurer, vars födselvikt är under 1500 g
 • 274 hjärtoperationer
Tulosta
13.9.2018 15:37