Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Tvåspråkiga insatser belönades vid HUS / HUS palkitsi kaksikielisiä tekoja

Tvåspråkiga insatser belönades vid HUS / HUS palkitsi kaksikielisiä tekoja

En finsk-svensk frasordbok, bloggar på svenska, regelbundna möten på svenska – exempel på konkreta och helt frivilliga gärningar i vardagen som alla leder till en aktivare tvåspråkighet på HUS.
 
Nämnden för den språkliga minoriteten har redan i flera års tid premierat berömvärda tvåspråkiga insatser vid HUS. Med priset vill nämnden påminna om modersmålets betydelse för vårdupplevelsen samt uppmuntra till en ännu aktivare tvåspråkighet i vardagen.

– Det är svårt att tänka sig en roligare arbetsuppgift än den här, säger Pia Stoltzenberg, utvecklingschef på HUS och sekreterare i nämnden.

Hon är den som tagit emot de rekordmånga nomineringarna.

Att få ta del av all den kreativitet och drivkraft som finns i de här insatserna är ett privilegium. Det här är gärningar som ofta görs i det tysta men har ett stort avtryck på verksamheten.

I år belönades sjukskötare Eeva Löppönen på operationsavdelningen för ögonsjukdomar, fysioterapeut Nea Marjanen på Ögon- och öronsjukhuset, hela förlossningsavdelningen vid Kvinnokliniken samt HUS enhet för primärvård.

Sjukskötare Eeva Löppönen märkte att hon själv behövde hjälp med de rätta svenskspråkiga termerna och fraserna i arbetet, och gjorde på eget initiativ en finsk-svensk frasordbok för vård av ögonpatienter, som sedan dess används inom avdelningen.

Fysioterapeut Nea Marjanen uppmuntrar outtröttligt sina kolleger att tala svenska i vardagen och glömmer aldrig att berömma dem när de gör det.

– Nea ger oss konkreta tips på hur vi kan öva upp våra språkkunskaper, hon skriver också e-post på svenska.

På Kvinnoklinikens förlossningsavdelning ordnas regelbundna möten på svenska där aktuella ämnen diskuteras med låg tröskel. Många övar aktivt sin svenska både sinsemellan och med svenskspråkiga kolleger. Det positiva språkklimatet har förstärkt kollegialiteten, vilket avspeglas på patienterna.

Enheten för primärvård vid HUS slår ett slag för svenskan, bland annat genom att i sin blogg uppmärksamma svenskans ställning och också skriva texter på svenska. Personalen har uppmuntrats att utveckla och använda sin svenska med enhetens chef Tapani Hämäläinen i spetsen.

Nämnden fick i år rekordmånga nomineringar, 38 stycken, och bland kandidaterna fanns flera yrkesgrupper representerade.

– Det är alltid med stor glädje som vi tar emot initiativtagarnas berättelser om det fina och viktiga arbete som görs för HUS tvåspråkighet. Vi som organisation och även som individer kunde bli ännu bättre på att lyfta fram och belöna goda insatser. Det här är ett sätt att göra det på, säger Jan-Erik Eklöf, ordförande i nämnden för den språkliga minoriteten på HUS.

Pristagarna belönades i samband med nämndens möte i Helsingfors den 13 maj 2019. 
HUS palkitsi kaksikielisiä tekoja

Suomi-ruotsi fraasisanakirja, ruotsinkielisiä blogitekstejä, säännölliset kokoukset ruotsiksi – konkreettisia esimerkkejä, jotka johtavat aktiivisempaan kaksikielisyyteen HUSissa.

HUSin vähemmistökielinen lautakunta on usean vuoden ajan palkinnut erinomaisia kaksikielisiä tekoja HUSissa. Palkinnolla lautakunta haluaa muistuttaa äidinkielen merkityksestä hoitokokemuksessa ja kannustaa vielä aktiivisempaan arjen kaksikielisyyteen.

– On vaikea kuvitella hauskempaa työtehtävää, kehittämispäällikkö ja lautakunnan sihteeri Pia Stoltzenberg sanoo.
Hän vastaanotti tänä vuonna ennätysmäärän ehdotuksia.

– On ollut etuoikeus tutustua luovuuteen ja aikaansaannoksiin, jota näistä teoista löytyy. Nämä ovat tekoja, joita usein tehdään vähin äänin, mutta niillä on suuri vaikutus toiminnalle.

Tänä vuonna palkittiin silmäsairauksien leikkausosaston sairaanhoitaja Eeva Löppönen, Silmä- ja korvasairaalan fysioterapeutti Nea Marjanen, Naistenklinikan koko synnytysosasto sekä HUSin perusterveydenhuollon yksikkö.

Eeva Löppönen huomasi ruotsinkielisiä potilaita hoitaessaan, että hänen pitäisi vahvistaa sanavarastoaan. Hän teki oma-aloitteisesti suomi-ruotsi-sanavihkon silmäpotilaiden hoitamiseen. Vihko on siitä lähtien ollut osaston käytössä.

Nea Marjanen kannustaa ja innostaa tiimiään arjessa puhumaan ruotsia keskenään ja potilaiden kanssa. Hän muistaa aina antaa siitä positiivista palautetta. Nea antaa kollegoilleen konkreettisia vinkkejä ruotsin kielen treenaamiseen ja kirjoittaa sähköpostitkin ruotsiksi.

Naistenklinikan synnytysosastolla järjestetään säännöllisesti ruotsinkielisiä kokouksia, joissa keskustellaan ajankohtaisista asioista. Monet harjoittelevat ruotsia keskenään tai ruotsinkielisten kollegoiden kanssa. Positiivinen kieli-ilmapiiri on vahvistanut osaston yhteenkuuluvuutta, joka heijastuu myös potilaisiin.

Perusterveydenhuollon yksikkö on nostanut ruotsin kielen esille, muun muassa tarkastelemalla sen asemaa blogissaan. Yksikössä on myös julkaistu kirjoituksia ruotsiksi. Henkilökuntaa on kannustettu käyttämään ruotsia ja kehittämään kielitaitoaan yksikön esimiehen, Tapani Hämäläisen, esimerkillä.

Lautakunta sai tänä vuonna ennätysmäärän ehdotuksia 38 kappaletta, jotka koskivat useita eri ammattiryhmiä.

– On aina ilahduttavaa saada näitä kertomuksia hienosta ja tärkeästä työstä HUSin kaksikielisyyden edistämiseksi. Organisaationa ja myös yksilöinä voisimme vielä paremmin huomioida ja palkita hyviä tekoja. Tämä on yksi tapa tehdä sitä, sanoo Jan-Erik Eklöf, vähemmistökielisen lautakunnan puheenjohtaja.

Voittajat palkittiin lautakunnan kokouksen yhteydessä Helsingissä maanantaina 13 toukokuuta 2019.
Tulosta
14.5.2019 9:45