Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Syöpäsairaanhoitajakoulutuksesta rekrytointivaltti

Syöpäsairaanhoitajakoulutuksesta rekrytointivaltti

HUS Syöpäkeskus ja Metropolia ammattikorkeakoulu vakinaistavat kumppanuussopimuksella EmCaN®-koulutusmallin mukaisensyöpäsairaanhoitajien koulutuksen.

Vuodesta 2014 lähtien on käynnistetty Suomen ensimmäistä syöpäsairaanhoitajien koulutusohjelmaa EmCaN®-mallin (Empowering cancer nurses’ and threapists’ knowledge and professional growth in the Comprehensive Cancer Centre training programmukaisena. Systemaattinen koulutus kehittää hoitohenkilökunnan osaamista ja edistää ammattiuralla etenemistä. Tavoitteena on hoitotyön profiilin nostaminen, työtyytyväisyyden lisääminen sekä ammattitaidon ylläpito ja vahvistaminen läpi työuran. Lisäksi malli tarjoaa johdolle työkalun strategian jalkauttamiseen.  

”Tällainen koulutusyhteistyö on win-win -tilanne”, kuvaa jatkuvan oppimisen parissa työskentelevä päällikkö Taru Ruotsalainen Metropoliasta. ”Erityisosaamistamme on rakentaa pedagogisesti tarkoituksenmukaisia oppimisratkaisuja hoitotyön ammattilaisille. HUS tuo vankan kliinisen asiantuntemuksensa mukaan suunnitteluun, jolloin molempien organisaatioiden vahvuudet pystytään hyödyntämään koulutusmallin kehittämisessä.” 

Samaa mieltä on Metropolian toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola: ”Koko urapolun kattavan koulutuksen rakentaminen on ollut hyvä oivallus. Sillä on varmistettu, että koulutus ei jää pirstaleiseksi. Näin päästään myös lähelle niitä haasteita ja kehittymistarpeita, joita työelämässä on. Perustehtävänä meillä on auttaa työntekijöitä ja työelämän organisaatioita kehittymään.” 

HUSin Syöpäkeskuksessa ollaan myös innoissaan. ”Tämä on osoittautunut menestystarinaksi, jota on esitelty monille eri toimijoille. Pidän tätä koulutusmallia yhtenä parhaista 2010-luvun saavutuksistamme. Ensi kesänä meitä on pyydetty esittelemään mallia eurooppalaisessa syöpäsairaaloiden tieteellisessä kongressissa esimerkkinä muille maille.”, toimialajohtaja Johanna Mattson kertoo.  

Koulutuksesta on tullut myös rekrytointivaltti. ”Monet mainitsevat kiinnostuksensa Taitava hoitaja -valmennusohjelmaan jo hakiessaan meille töihin. Erityisen hienoa on nähdä innostus opiskelijaryhmissä ja ylpeys saavutuksesta valmistujaisissa, kuvailee ylihoitaja Vuokko Kolhonen.

EmCaN®-malli muodostaa kokonaisuuden, joka sisältää erilaisia koulutuksia ammattiuramallin eri tasoille. Esimerkkinä Taitava hoitaja –valmennusohjelma, joka on laajuudeltaan 30 opintopistettä. Opiskelu on monimuotoista ja sisältää työpaikalla oppimista, luentoja, ryhmätyöskentelyä, simulaatioita, seminaareja ja verkko-opiskelua. Koulutukseen osallistuvien omaa asiantuntijuutta ja osaamista hyödynnetään myös osana pedagogisia ratkaisuja. Opiskelu tapahtuu työn ohessa.

 Riitta Konkola (vas.), Taru Ruotsalainen, Vuokko Kolhonen ja Johanna Mattson sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa


Tulosta
20.1.2020 12:00