Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Svenska veckan på HUS: Därför lönar det sig att tala svenska / HUS kannustaa puhumaan ruotsia

Svenska veckan på HUS: Därför lönar det sig att tala svenska / HUS kannustaa puhumaan ruotsia

På HUS uppmärksammas den riksomfattande Svenska veckan i år genom att visa på de möjligheter svenskan innebär. Under veckan erbjuds flera konkreta sätt att träna upp sin svenska, också efter kampanjen.
 
​HUS producerar specialiserade sjukvårdstjänster för över 1,6 miljoner människor, varav ca 8 procent är svenskspråkiga. HUS är en tvåspråkig samkommun och värnar om att patienten får vård på sitt eget modersmål, finska eller svenska.

”I ett respektfullt och hänsynsfullt bemötande ingår att patienten kan använda sitt modersmål”, säger HUS verkställande direktör Juha Tuominen. ”För att vi ska uppfylla patientens rätt att använda sitt eget modersmål måste vårt attitydklimat vara uppmuntrande och tillåtande.”

Svenska veckan är redan ett etablerat koncept på HUS, och i år ligger fokus på att kollegerna både utmanar och uppmuntrar varandra att tala svenska.

”Svenska språket är också en del av vår kultur och vårt samhälle, och det måste HUS kunna stödja”, konstaterar Juha Tuominen.

HUS 120 språkambassadörer har här en viktig roll. Som del av sitt övriga jobb uppmuntrar och stöder de sina kolleger att tala svenska. På HUS ordnas också flera kurser årligen i svenska som alla kan delta i.

”Visst krävs det både mod och träning att tala ett annat språk än det egna modersmålet”, säger Tuominen. ”Men det är också belönande, för den som lyssnar känner sig förstådd och respekterad – och den som talar övervinner sig själv."

Under Svenska veckan erbjuds personalen bland annat språktips och ordlistor i olika former samt tips ur det finlandssvenska kultur- och aktualitetsutbudet. Dessutom blir det finlandssvensk mat på menyn hela veckan, och finlandssvensk musik då skolkören från Hoplaxskolan, Munksnäsenheten 1-5, uppträder i Tornsjukhusets aula på Svenska dagen.

Svenska veckan ordnas i samarbete med Folktinget och Samarbetsforum.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Valtakunnallista Svenska veckania vietetään HUSissa tänäkin vuonna tuomalla esiin ruotsin kielen eri mahdollisuuksia. Viikon aikana kannustetaan henkilökuntaa erilaisten konkreettisten tapojen avulla käyttämään ruotsin kieltä työssään.

HUS on vastuussa yli 1,6 miljoonan ihmisen erikoissairaanhoidosta. Heistä noin 8 prosenttia on ruotsinkielisiä. HUS on kaksikielinen kuntayhtymä ja potilaille tarjotaan hoitoa omalla äidinkielellään, suomeksi tai ruotsiksi.

”Kun kyseessä on potilas, kunnioittavaan ja arvostavaan kohtaamiseen kuuluu se, että potilaalla on mahdollisuus käyttää omaa äidinkieltään”, HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen sanoo. ”Meidän pitää täyttää kansalaisten oikeudet oman äidinkielen käyttöön. Se vaatii positiivista ja kannustavaa asennetta meiltä kaikilta.”

Svenska veckan on vakiintunut tapahtuma HUSissa ja tänä vuonna työkaverit kannustavat ja haastavat toisiaan puhumaan ruotsia.

”Ruotsin kieli on myös osa kulttuuriamme ja yhteiskuntaamme. HUSin pitää pystyä tukemaan sitä.”

HUSin 120 kielilähettiläällä on tärkeä rooli ruotsin kielen käytön kannustamisessa ja tukemisessa omalla työpaikallaan. HUSissa järjestetään vuosittain useita ruotsin kielen kursseja henkilöstölle.

”Monella kieli on ruosteessa, ja vaatii uskallusta ja harjoittelua aloittaa sen käyttöä. Ruotsin puhuminen on myös palkitsevaa. Kuulija kokee itseään ymmärrettävän ja kunnioitettavan, ja puhuja voittaa itsensä”, Tuominen sanoo.

Svenska veckanin aikana HUSin ravintoloissa tarjotaan suomenruotsalaista ruokaa. Lisäksi tarjotaan erilaisia ruotsin kielen sanastoja ja vinkkejä suomenruotsalaisista kulttuuri- ja ajankohtaistarjonnasta. Ruotsalaisuuden päivänä voi nauttia suomenruotsalaisesta musiikista, kun Munkkiniemen ruotsinkielinen ala-asteen koulukuoro esiintyy Meilahden tornisairaalan aulassa.

Svenska veckan järjestetään yhteistyössä Folktingetin ja Samarbetsforumin kanssa.
Tulosta
4.11.2019 10:46