Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Suu- ja hammassairauksien ilta- ja viikonloppupäivystys muuttaa Haartmanin sairaalaan 15.4.2019 / Kvälls- och veckoslutsjouren inom mun- och tandvård flyttar till Haartmanska sjukhuset 15.4.2019

Suu- ja hammassairauksien ilta- ja viikonloppupäivystys muuttaa Haartmanin sairaalaan 15.4.2019 / Kvälls- och veckoslutsjouren inom mun- och tandvård flyttar till Haartmanska sjukhuset 15.4.2019

 

​Suu- ja hammassairauksien ilta- ja viikonloppupäivystys päättyy Kirurgisessa sairaalassa 14.4.2019. Päivystystoiminta jatkuu Haartmanin sairaalassa 15.4.2019. Haartmanin sairaalan osoite on Haartmaninkatu 4, rakennus 12.

Suusairauksien terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolinen päivystys palvelee pääkaupunkiseudun kuntien (Helsinki, Vantaa, Espoo, Kirkkonummi, Kauniainen, Sipoo) asukkaita arki-iltaisin sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä.

Suusairauksien virka-ajan ulkopuolinen päivystys on tarkoitettu kaikille kiireellistä ensiapuhoitoa tarvitseville potilaille. Hoidon tarpeen kiireellisyys arvioidaan puhelimessa. Hammaslääkäripäivystykseen hakeudutaan soittamalla ajanvarauksen puhelinnumeroon 09 471 71110.

Arki-iltana ajanvaraus toimii klo 14.00 – 21.00. Lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä ajanvaraus toimii klo 8.00 – 21.00.

Yöpäivystys

Suu- ja hammassairauksien yöpäivystys toimii klo 21.00-7.00, Töölön sairaalan tapaturma-asemalla suu- ja leukakirurgian päivystyksen yhteydessä, Töölönkatu 40, Helsinki.

Yöpäivystyksessä hoidetaan vain välitöntä hoitoa tarvitsevia potilaita, joiden hoitoa ei voida lääketieteellisin perustein siirtää seuraavalle päivälle. Suusairauksien yöpäivystys toimii lääketieteellisen kiireellisyysperiaatteen mukaisesti. Suusairauksien yöpäivystykseen hakeudutaan soittamalla numeroon 040 621 5699.

______

 

Kvälls- och veckoslutsjouren inom mun- och tandvård på Kirurgiska sjukhuset slutar 14.4.2019. Jourverksamheten fortsätter på Haartmanska sjukhuset fr.o.m. 15.4.2019. Adressen till Haartmanska sjukhuset är Haartmansgatan 4, byggnad 12.

Jourverksamheten för munhälsovård utanför tjänstetid betjänar invånarna i kommunerna i huvudstadsregionen (Helsingfors, Vanda, Esbo, Kyrkslätt, Grankulla, Sibbo) under vardagskvällarna samt på lördagar, söndagar och helgdagar.

Jourverksamheten för munhälsovård utanför tjänstetid är avsedd för alla patienter med behov av akut vård. Hur brådskande vårdbehovet är bedöms per telefon. Kontakt med tandläkarjouren sker genom tidsbokningens telefonnummer 09 471 71110.

Under vardagskvällarna är tidsbokningen öppen kl. 14.00–21.00. På lördagar, söndagar och helgdagar är tidsbokningen öppen kl. 8.00–21.00.

Nattjour

Nattjouren för mun- och tandsjukdomar är öppen kl. 21.00–7.00 på Tölö sjukhus olycksfallsstation i anslutning till mun- och käkkirurgiska jouren, Tölögatan 40, Helsingfors.

Nattjouren vårdar endast patienter som är i behov av akut vård, dvs. patienter vars vård inte på medicinska grunder kan skjutas fram till följande dag. Nattjouren arbetar i enlighet med medicinska kriterier för brådskande vård. Kontakt med nattjouren för munsjukdomar sker via telefonnumret 040 621 5699.

 

Tulosta
12.4.2019 15:21