Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Suojamateriaalien käyttöä ennakoidaan, seurataan ja ohjataan HUSissa tarkasti

Suojamateriaalien käyttöä ennakoidaan, seurataan ja ohjataan HUSissa tarkasti

HUS Logistiikka vastaa HUSin yksiköiden materiaalihuollosta yhdessä valmiusjohdon kanssa. HUSilla on oma suojainten valmiusvarasto, jota on ylläpidetty vuosien ajan ja lisähankintoja tehdään jatkuvasti.
 
​Erikoissairaanhoidon suojaintilanne on toistaiseksi pystytty hallitsemaan tiiviillä valmiusjohtamisella.​

HUS on valmiussuunnitelmansa mukaisesti ylläpitänyt kriittisten tuotteiden varastoja mahdollista pandemiatilannetta varten. Varastot on otettu käyttöön, mutta epidemian laajuuden ja keston vuoksi tarvitaan myös toimivat järjestelyt jatkuvuudenhallintaan.

Tällä hetkellä suojavälineitä eli kirurgisia suu-nenäsuojaimia, hengityksensuojaimia (FFP2- ja FFP3-suojaimet), suojatakkeja ja -essuja, silmäsuojaimia, suojakäsineitä ja käsihuuhdetta kuluu monikymmenkertainen määrä normaalitilanteeseen verrattuna. Käyttäjinä on myös suuri määrä toimijoita, joiden normaaliajan kulutus on mitätöntä, mikä osaltaan vaikeuttaa materiaalien hallintaa. Tilanne on sama myös muissa sairaanhoitopiireissä sekä globaalisti. Suojainten saatavuustilanne vaihtelee päivittäin.

”On selvää, että pitkittyneessä tilanteessa suojavälineitä tarvitaan suuria määriä lisää. Haastetta lisää se, että kaikkialla maailmassa on samanaikainen kysyntäpiikki”, sanoo HUS Logistiikan toimialajohtaja Jyrki Putkonen.

Suojainten lisähankintoja tehdään jatkuvasti kotimaisilta ja kansainvälisiltä tavarantoimittajilta. Tarvikkeiden hankintaan on aina useampia toimittajia ja samoin tuotteista on rinnakkainen vaihtoehto samaan käyttötarkoitukseen. HUS Logistiikka tekee tiivistä yhteistyötä sopimustoimittajien ja muiden tavarantoimittajien sekä myös valvovien viranomaisten kanssa, sillä tuoteväärennöksiäkin on liikkeellä. Huoltovarmuuskeskuksen varastosta on saatu HUSin alueelle suojavälineitä, jotka helpottavat tilannetta jonkin verran. Myös erilaisten yhteisöjen lahjoittamia suojavarusteita on otettu vastaan.

”Varmistamme poikkeustilanteessakin aina suojavälineiden laadun ja käyttötarkoitukseen sopivuuden yhteistyössä terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa”, kertoo Putkonen.

HUS on ollut aktiivisesti edistämässä ja tukemassa kansallisen suojatarviketuotannon käynnistymistä yhdessä huoltovarmuusorganisaation ja alan toimijoiden kanssa. Visiirien kotimainen valmistus on aloitettu ja tuotantomäärät kasvavat hyvää vauhtia, ja FFP-hengityksensuojainten valmistuksesta käydään kansallisesti aktiivista vuoropuhelua. ”Asia on meille tärkeä ja on osaltaan jatkossa helpottamassa tilannettamme, vaikkei se sitä kokonaan ratkaisekaan”, muistuttaa turvallisuus- ja valmiusjohtaja Aaro Toivonen

Oikeat suojaimet oikeassa paikassa oikeaan aikaan

HUS johtaa materiaalien hallintaa ennakoimalla epidemian kestoa ja kehittymistä, seuraamalla päivittäin suojainten kulutusta ja tekemällä koko sairaalaa koskevia suojainohjeita ja -linjauksia. Myös kuntien kanssa tehdään yhteistyötä suojainten ohjeistukseen ja käyttöön liittyen. Koko HUSia koskevilla suojainohjeilla varmistetaan, että oikeanlaiset suojaimet kohdistuvat oikeisiin paikkoihin. Toimivan, oikea-aikaisen jakelun lisäksi ohjeistukset ja niistä viestiminen on avainasemassa, jotta suojaustaso on riittävä, mutta suojaimia ei kuluisi yhtään enempää kuin tarpeen. Suojainten oikeanlainen pukeminen ja riisuminen ovat tärkeä osa suojainten käytön ohjausta.

Infektiolääkärit arvioivat kussakin tehtävässä tarvittavan suojauksen. Potilastyössä työntekijöiden suojauksen taso määrittyy työtehtävän ja -yksikön mukaan.

”Henkilöstö suojataan asianmukaisesti ja kokonaistilanne huomioiden parhaalla mahdollisella tavalla”, tiivistää infektiosairauksien linjan apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen.

Joidenkin tuotteiden osalta myös rajattu uudelleenkäyttö on mahdollista. HUS kertoi asiasta 23.3.

Yhteistyö jäsenkuntien ja erityisvastuualueen kanssa 

HUS Logistiikka jakaa materiaalia HUSin sairaaloille ja yksiköille. Tämän lisäksi useimmat HUSin jäsenkunnat ja erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit ovat liittyneet HUS Logistiikan asiakkaiksi ja siten HUS Logistiikka toimittaa niille suojavarusteita. HUS Logistiikan asiakkaina ei ole yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltosektorin toimijoita.

”Materiaalien jakamisessa pyritään ratkaisuihin, jotka tukevat epidemian kokonaishallintaa parhaiten. Myös suojainohjeet toimitetaan kuntiin ja erityisvastuualueelle heidän ammattilaistensa työn tueksi”, sanoo Ruotsalainen.

Yhteistyö Huoltovarmuuskeskuksen kanssa 

HUS Logistiikka jakaa myös Huoltovarmuuskeskuksen materiaalia sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukaan kunnille ja erityisvastuualueen sairaanhoitopiireille. Huoltovarmuuskeskuksen suojavarusteiden jakelu edelleen kunnilta heidän yksityisille sopimuspalveluntuottajilleen on kuntien tehtävä, ja ne tuntevat parhaiten oman alueensa tilanteen ja tarpeet.

HUS toimii aktiivisesti myös valtakunnallisella tasolla huoltovarmuustoiminnan kehittämiseksi sekä huoltovarmuusorganisaation terveydenhuoltopoolissa että Poikkeusolojen sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnassa. ”Olemme tunnistaneet selkeän tarpeen sosiaali- ja terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden velvoitevarastointia koskevalle lainsäädännölle”, kertoo huoltovarmuusorganisaation terveydenhuoltopoolin puheenjohtajana toimiva HUSin turvallisuus- ja valmiusjohtaja Toivonen.   

Lisää aiheesta: 


Lisätietoja:

Viestintäpäällikkö Niina Kauppinen, niina.kauppinen@hus.fi 
Tulosta
9.4.2020 9:16