Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Raaseporin sairaalaa kehitetään uudella tavalla / Raseborgs sjukhus utvecklas på ett nytt sätt

Raaseporin sairaalaa kehitetään uudella tavalla / Raseborgs sjukhus utvecklas på ett nytt sätt

Raaseporin yhteispäivystys jatkuu syksyyn, mutta leikkaustoiminta päättyy heti. Jatkossa toimintoja tullaan kehittämään väestön tarpeita parhaiten palvelevalla tavalla. Henkilökunnalle Raaseporin sairaalasta löytyy jatkossakin paljon mielekästä työtä.
 
HUSin hallitus teki 6.4. päätöksen Raaseporin sairaalan toiminnallisen profiilin muuttamisesta. Sen perusteella on nyt tehty päätös, jonka mukaan sairaalan yhteispäivystys lakkaa 30.9.2020. HUS on kuitenkin hakemassa Sosiaali- ja terveysministeriöltä lupaa ympärivuorokautisen yleis- ja akuuttilääketieteen päivystyksen ylläpitämiseksi 1.10.2020 alkaen.

“Hallituksen tekemä päätös oli perusteltu vaikkakaan ei helppo. Sen lisäksi jouduimme, koronavirusepidemiasta johtuen, 16.4. tekemälläni päätöksellä lopettamaan Raaseporin sairaalassa anestesiaa edellyttävän leikkaustoiminnan välittömästi”, johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi sanoo.

Mäkijärvi korostaa, että Raaseporin sairaalan erikoissairaanhoidon avopalvelujen ja vuodeosastojen toimintaa jatketaan edelleen ja kehitetään vastaamaan alueen väestön tarpeita ja tukemaan alueen perusterveydenhuollon toimintaa.

Myös Länsi-Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtaja Gabriela Erroll uskoo vahvasti, että yhteispäivystyksen lopettamisesta huolimatta Raaseporin sairaalan tulevaisuus voidaan turvata.

“Raaseporin sairaalasta tulee jatkossakin saamaan erikoissairaanhoidon lähipalveluja, kuten erikoislääkärien vastaanottoja ja paikallispuudutuksessa tehtäviä toimenpiteitä. Vuodeosastotoimintakin jatkuu, mutta on tällä hetkellä vielä epävarmaa missä muodossa. Tätä lähdemme nyt pohtimaan yhdessä alueen kuntien kanssa. Minä toivon, että emme joudu sellaiseen välivaiheeseen, jossa vuodeosastopotilaiden hoitoa ei saada hoidettua asianmukaisella tavalla”, Erroll sanoo.

Henkilökunnan osaaminen halutaan säilyttää

“HUSin johdossa ja minulla henkilökohtaisesti on vahva usko siihen, että työntekijöiden 
mahdollisuudet kiinnostaviin ja mielekkäisiin työtehtäviin Raaseporissa sairaalassa säilyvät tästä varsin suuresta muutoksesta huolimatta. Alueen väestölle tarjottavien terveyspalvelujen kehittämisen osalta on aivan olennaista, että alueella säilyy vahva oman henkilökunnan terveydenhoidollinen osaaminen.”, Erroll muistuttaa.

Raaseporin sairaalan ja sen henkilökunnan kannalta on myös tärkeää, että erikoissairaanhoidon palvelujen järjestämisen osalta yhteistyötä Lohjan sairaalan kanssa lisätään nykyisestä.

“Lohja ja Raasepori muodostavat yhdessä perustan koko läntisen Uudenmaan sairaanhoidon toiminnalle. Joustava ja kehittävä yhteistyö sekä keskenämme että alueen kuntien perusterveydenhuollon kanssa on alueen väestön kannalta aivan välttämätöntä. Innovatiivisella ja rohkealla asenteella meillä on mielestäni hyvät mahdollisuudet taata Raaseporin toiminta sekä potilaita että henkilökuntaa tyydyttävällä tavalla”, Lohjan sairaanhoitoalueen johtaja Ville Pursiainen arvioi.

Hallintoylilääkäri Teppo Heikkilä kertoo puolestaan, että sairaalan toimintaa ja sen kehittämistä varten asetetaan työryhmä, jossa on mukana niin HUSin, HYKSin, Raaseporin sairaalan ja Lohjan sairaalan kuin alueen kuntienkin (Raasepori, Inkoo, Hanko) edustus. Ryhmä on kokoontunut epävirallisesti ensimmäistä kerran jo 15.4.2020.

“Raaseporin sairaalaa, sen henkilökuntaa ja sen potilaita, ei ole unohdettu eikä unohdeta. Pyrkimyksenämme on yhdessä luoda Raaseporin sairaalasta kokonaisuus, joka voi hyvin modernilla tavalla toimia alueen väestön terveydenhuollon edistämiseksi”, Gabriela Erroll vakuuttaa.

Raseborgs sjukhus utvecklas på ett nytt sätt 

Samjouren vid Raseborgs sjukhus fortsätter till hösten, men operationsverksamheten upphör genast. I fortsättningen kommer sjukhusets funktioner att utvecklas på ett sätt som gynnar befolkningen inom området. Personalen på Raseborgs sjukhus kommer också i fortsättningen att ha mycket och meningsfullt arbete.

HUS styrelse fattade 6.4.2020 beslut​ om en förändring av Raseborgs sjukhus verksamhetsprofil. På basis av detta har beslut om att stänga sjukhusets samjour 30.9.2020 fattats. HUS ansöker som bäst om tillstånd av Social- och hälsovårdsministeriet för en dygnet-runt allmänmedicinsk och akutmedicinsk jour, som skulle starta 1.10.2020. 

”Styrelsens beslut var inte lätt att ta, men motiverat. Vi var dessutom tvungna att på grund av coronavirusepidemin, enligt mitt beslut, omedelbart avsluta hela den operationsverksamhet som görs i anestesi vid Raseborgs sjukhus”, säger chefsöverläkare Markku Mäkijärvi

Mäkijärvi understryker att öppenvårdstjänsterna inom den specialiserade sjukvården och vårdavdelningsverksamheten på Raseborgs sjukhus fortsätter och utvecklas för att svara mot befolkningens behov och stödja primärvården inom området. 

Direktören för Västra Nylands sjukvårdsområde, Gabriela Erroll, tror också starkt på att framtiden för Raseborgs sjukhus tryggas trots att samjouren stänger.  

”Raseborgs sjukhus kommer också framöver att erbjuda närservice inom den specialiserade sjukvården, så som specialistläkarmottagningar och ingrepp som utförs i lokalbedövning. Vårdavdelningsverksamheten fortsätter, men i vilken form är fortfarande oklart. Det kommer vi nu att fundera på tillsammans med kommunerna inom området. Jag hoppas att vi inte hamnar i ett sådant mellanläge att vi inte kan se till vården av vårdavdelningspatienter på ett ändamålsenligt sätt”, säger Erroll. 

Viljan att bevara personalens kompetens är stark 

”HUS ledning och jag personligen tror starkt på att personalens möjligheter till intressanta och  meningsfulla arbetsuppgifter på Raseborgs sjukhus kvarstår denna stora förändring till trots. Om man tänker på utvecklingen av hälsotjänster för befolkningen inom området är det helt centralt att en stark sjukvårdskompetens kvarstår hos den egna personalen”, påminner Erroll. 

Ur Raseborgs sjukhus och personalens perspektiv är det också viktigt att samarbetet med Lojo sjukhus kring specialistvårdens tjänster ytterligare ökas. 

”Lojo och Raseborg utgör tillsammans en grund för hela västra Nylands sjukvårdsverksamhet. Ett flexibelt samarbete med fokus på utveckling mellan sjukhusen och med primärvården inom områdets kommuner är ur befolkningens perspektiv helt nödvändigt.  Med ett innovativt och djärvt grepp har vi enligt mig goda möjligheter att garantera verksamheten i Raseborg på ett sätt som gynnar både patienterna och personalen”, säger direktören för Lojo sjukvårdsområde, Ville Pursiainen

HUS förvaltningsöverläkare Teppo Heikkilä berättar att det för sjukhusets verksamhet och utveckling inrättas en arbetsgrupp, där HUS, HUCS, Raseborgs sjukhus och Lojo sjukhus samt kommunerna inom området (Raseborg, Ingå, Hangö) finns representerade. Gruppen har sammanträtt inofficiellt första gången redan 15.4.2020. 

”Raseborgs sjukhus, dess personal och patienter har inte glömts bort och gör det inte heller framöver. Vårt mål är att tillsammans skapa en sådan helhet av Raseborgs sjukhus som på ett mycket modernt sätt främjar hälsovården för invånarna i området”, understryker Gabriela Erroll.  
Tulosta
17.4.2020 17:06