Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Potilaiden lähiomaisten lyhyet vierailut sallitaan / Korta besök av patienternas anhöriga är tillåtna / Hospitals will allow short visits from family members

Potilaiden lähiomaisten lyhyet vierailut sallitaan / Korta besök av patienternas anhöriga är tillåtna / Hospitals will allow short visits from family members

 
​Tiedote 18.6.2020
 

​Koronavirusepidemian ollessa rauhallisessa tilanteessa HUSin yksiköissä sallitaan 19.6. alkaen potilaiden lähiomaisten vierailut seuraavin ehdoin:

 • vieraita voi olla samaan aikaan enintään 2
 • suositeltu vierailun kesto on 15 minuuttia
 • vierailijan tulee käyttää kirurgista suu-nenäsuojainta, jonka saa yksiköstä
 • vierailijan tulee käyttää käsihuuhdetta sairaalaan, osastolle ja potilashuoneeseen tullessa ja sieltä poistuttaessa
 • vierailijalla ei saa olla hengitysinfektio-oireita
 • vierailusta tulee sopia etukäteen yksikön kanssa

 

Synnyttäneiden osastoja ja lastenosastoja koskeviin vierailurajoituksiin ei tule muutoksia.

Vastaanotoilla (päivystys ja ajanvaraus) saattaja voi olla koko käynnin ajan mukana, jos potilaan vointi edellyttää tätä. Saattajalla ei saa olla hengitystieinfektion oireita. Saattajan tulee käyttää kirurgista suu-nenäsuojainta.

Saattohoidossa olevan tai muuten vakavasti sairaan potilaan omaisten vierailut sovitaan yksikön kanssa. Niissä voidaan yksikön harkinnan mukaan joustaa vieraiden määrässä ja vierailun kestossa.

Kaikki muut vierailut ovat edelleen kiellettyjä.

 

______

Korta besök av patienternas anhöriga är tillåtna 

 

Eftersom coronavirusepidemiläget är lugnt tillåts från och med 19.6 besök på HUS enheter av patienternas anhöriga enligt följande villkor:

 • besök av högst två personer åt gången
 • rekommenderad längd för besöket är 15 minuter
 • besökaren ska använda kirurgiskt mun- och nässkydd som fås från enheten
 • besökaren ska använda handdesinfektionsmedel då hen kommer till sjukhuset, avdelningen och  patientrummet samt när hen åker därifrån 
 • besökaren får inte ha symtom på luftvägsinfektion
 • besökaren ska komma överens om besöket på förhand med enheten

 

Begränsningarna för besök på BB-avdelningarna och barnavdelningarna ändras inte. 

På mottagningarna (jour och tidsbokning) kan ledsagaren/den anhöriga vara med under hela besöket, om patientens tillstånd kräver det. Ledsagaren får inte ha symtom på luftvägsinfektion. Ledsagaren ska använda kirurgiskt mun- och nässkydd. 

Besök av närstående till patienter i terminalvård eller allvarligt sjuka patienter kommer man överens om med enheten. För dem kan det vara möjligt att enligt enhetens bedömning avvika från begränsningarna och tillåta fler besökare och längre besök. 

Alla övriga besök är fortsättningsvis förbjudna. 

_______

Hospitals will allow short visits from family members

As the coronavirus situation remains stable, HUS hospitals and units will allow patients’ immediate family members to visit from June 19 onwards with the following conditions:

 • A maximum of 2 visitors at a time
 • Recommended visit duration is 15 minutes
 • Visitors must wear a surgical face mask provided by the care unit
 • Visitors must use hand disinfectant when they enter and leave the hospital, a ward, or a patient room
 • Visitors must be free of any symptoms of a respiratory infection
 • The visit must be arranged beforehand with the care unit

 

The visitation restrictions in place at maternity and pediatric wards will remain unchanged.

If a patient requires assistance to attend their appointment, the assistant is allowed to stay with the patient for the entire appointment (emergency departments and outpatient clinics). The assistant must not have symp-toms of a respiratory infection. The assistant is required to wear a surgical face mask.

Visiting a critically ill patient or a patient in hospice care needs to be arranged with the care unit. In these cases, more guests and longer visits can be permitted at the unit's discretion.

All other visitation is still prohibited until further notice.

Tulosta
18.6.2020 14:33