Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Palvelutarpeet määrittävät Raaseporin sairaalan toimintaprofiilin / Servicebehoven definierar verksamhetsprofilen för Raseborgs sjukhus

Palvelutarpeet määrittävät Raaseporin sairaalan toimintaprofiilin / Servicebehoven definierar verksamhetsprofilen för Raseborgs sjukhus

Työryhmän 28.5. valmistuneen väliraportin visiossa Raaseporin sairaalan on ennen kaikkea vastattava alueen asukkaiden lähipalvelutarpeeseen. Kuntien sote-kustannusten tulisi myös laskea eikä toiminta voi nojata muualta tuleviin potilaisiin.
 
​Raaseporin sairaalan uuden toimintaprofiilin toimeenpanoa valmistelevan työryhmän tehtävänä oli toukokuun loppuun mennessä määrittää uskottava ja kestävä visio Raaseporin sairaalan uusista toimintaperiaatteista. Näin sairaalan uuden palveluprofiilin mukainen palvelutuotanto voidaan käynnistää syksyllä ja aloittaa tämän mukainen henkilöstösuunnittelu. Myös päivystystoiminnan jatkuminen tulevan kesän ajaksi oli turvattava. 

Raaseporin sairaalan toiminnan on tulevaisuudessa perustuttava alueen palvelutarpeeseen erityisesti asukkaiden lähipalveluiden osalta. Samanaikaisesti tulee sairaalan tarjoamien erikoissairaanhoidon palveluiden muodostaa sujuva kokonaisuus alueen kuntien omien perusterveyspalveluiden kanssa. Saumattomuus, selkeys, kustannustehokkuus ja kaksikielisyys ovat palveluiden avainsanoja. 

Uuden profiilin mukainen, kestävällä pohjalla oleva toiminta Raaseporin sairaalassa ei väliraportin mukaan voi nojautua muualta tuleviin potilaisiin. Alueen kuntien erikoissairaanhoidon kustannusten tulisi myös laskea toiminnan muuttuessa. 

Muutoksia päivystyksessä 

HUS hakee hallituksen huhtikuussa 2020 tekemän päätöksen mukaisesti Raaseporin sairaalaan 1.10.2020 alkaen erityislupaa perusterveydenhuollon ympärivuorokautiselle päivystykselle. Kyseessä on HUS Akuutin vastuulla oleva päivystys ilman takapäivystystä. Kunnilla on lisäksi nykyiseen tapaan omaa kiirevastaanottotoimintaa. 

Tulevan kesän päivystystoimintaan vaikuttaa erityisesti koronavirusepidemiaan liittyvä varautuminen. Siitä on seurannut muutoksia sekä HUSin omaan toimintaan, että HUSin ulkopuolisten työntekijöiden liikkumiseen. Tästä syystä Raaseporin sairaalassa ei ole mahdollista ylläpitää kesällä anestesialääkärin takapäivystystä. Tätä puutetta korvataan muuttamalla sisätautien takapäivystäjän vasteaikaa - aikaa, jossa takapäivystäjän on tarvittaessa saavuttava sairaalaan - 60 minuutista 30 minuuttiin. Kirurgian takapäivystys jatkuu kesän yli ennallaan. Lisäksi tämä muutos huomioidaan ensihoidon toiminnassa. 

Vuodeosasto ja lähipalvelut 

Raaseporin sairaalassa on jatkossa erikoissairaanhoidon yhteisosasto, jossa on noin 25 vuodepaikkaa. Tämä yhteisosasto palvelee useita erikoisaloja joustavasti, mutta osaston lääketieteellinen vastuu on HUSin Sisätaudit ja kuntoutuksella. 

Jatkossa pyritään siihen, että koko alueen osastokapasiteettia voidaan hyödyntää joustavasti. Osana tätä suunnitelmaa käynnistetään selvitys Raaseporin kaupungin vuodeosaston siirtämisestä sairaalasta vapautuviin tiloihin. 

Polikliinisten vastaanottopalveluiden osalta lähtökohtana on, että nykyinen toiminta jatkuu ja sitä kehitetään sekä lääkärien vastaanotto- että etävastaanottotoiminnan osalta. Tavoitteena on tarjota alueen väestön tarvitsemia avohoidon vastaanottopalveluja, mukaan lukien toimenpidepoliklinikka, mahdollisimman kattavasti lähipalveluna Raaseporin sairaalassa.

----------------------------------------------------------------------------------------

Servicebehoven definierar verksamhetsprofilen för Raseborgs sjukhus

Den nya verksamhetsprofilen för Raseborgs sjukhus ska i första hand svara på regionens befolknings behov av närservice. Det är kärnan i visionen för det nya Raseborgs sjukhus, som beskrivs i den mellanrapport som arbetsgruppen för beredningen av verkställandet av den nya sjukhusprofilen har sammanställt. Kommunernas kostnader för social- och hälsovården ska också sjunka, och verksamheten kan inte bygga på patienter som kommer från andra ställen. 

Arbetsgruppens primära uppgift var att inom maj månad fastställa en trovärdig och hållbar vision för de nya verksamhetsprinciperna för Raseborgs sjukhus, så att serviceproduktionen i enlighet med den nya profilen kan inledas i höst och med det också personalplaneringen. Också jourverksamheten under sommaren behöver tryggas.  

Raseborgs sjukhus verksamhet ska framöver bygga på servicebehovet i området i synnerhet med tanke på närservicen för invånarna. På samma gång behöver tjänsterna inom den specialiserade sjukvården bilda en fungerande helhet tillsammans med kommunernas egna primärvårdstjänster. Smidighet, tydlighet, kostnadseffektivitet och tvåspråkighet är nyckelorden för de här tjänsterna.  

I mellanrapporten framgår också att en hållbar verksamhet på Raseborgs sjukhus enligt den nya profilen inte kan bygga på patienter som kommer från andra ställen. Kostnaderna för den specialiserade sjukvården för regionens kommuner ska också sjunka då verksamheten ändras. 

Ändringar i jouren  

HUS ansöker enligt styrelsens beslut​ från april 2020 om dispens för en dygnet-runt primärvårdsjour för Raseborgs sjukhus med start 1.10.2020. Det är frågan om en jour utan bakjour som HUS Akuten ansvarar för. Utöver detta har kommunerna precis som hittills egen mottagningsverksamhet för brådskande vård. 

Jourverksamheten under sommaren påverkas i synnerhet av beredskapen till följd av coronavirusepidemin. Den har medfört ändringar både i HUS egen verksamhet och i rörligheten för arbetstagare som inte arbetar för HUS. Av den här orsaken har Raseborgs sjukhus inte anestesiläkare som bakjour i sommar. Denna brist ersätts genom att man ändrar responstiden för den internmedicinska bakjouren - dvs. den tid det får ta för läkaren som har bakjour att komma till sjukhuset - från 60 minuter till 30 minuter. Den kirurgiska bakjouren fortsätter som hittills över sommaren. Dessutom beaktas den här ändringen i den prehospitala akutsjukvården. 

Vårdavdelning och närservice 

Raseborgs sjukhus kommer att i fortsättningen ha en samavdelning inom den specialiserade sjukvården med ca 25 platser. Denna samavdelning betjänar flera specialiteter flexibelt men det är HUS Internmedicin och rehabilitering som har det medicinska ansvaret för densamma.  

I fortsättningen är målet är att all avdelningskapacitet i regionen ska kunna utnyttjas på ett flexibelt sätt. Som en del av planen görs en utredning om flyttandet av Raseborgs stads vårdavdelning till de lokaler som frigörs på sjukhuset.  

Utgångsläget för de polikliniska mottagningstjänsterna är att den nuvarande verksamheten fortsätter och utvecklas samtidigt som mottagningsverksamhet på distans utvecklas. Målet är att Raseborgs sjukhus så omfattande som möjligt ska kunna erbjuda invånarna mottagningstjänster inom den öppna vården som närservice, inklusive en poliklinik för ingrepp. 

Tulosta
29.5.2020 17:15