Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Ohjelmistorobotti lajittelee urologian lähetteitä

Ohjelmistorobotti lajittelee urologian lähetteitä

HUS Vatsakeskuksen lähetekeskuksessa on urologian lähetteissä otettu käyttöön ohjelmistorobotiikkaan ja koneoppimiseen perustuva automaattinen lähetelajittelu.
 
Urologialla on joulukuusta 2018 asti toiminut pilottikäytössä ohjelmistorobotti, joka siirtää urologian lähetekeskukseen saapuneita lähetteitä kotikunnan mukaan HUSin sairaanhoitoalueille. Helmikuun puolesta välistä ohjelmistorobotin avuksi urologian lähetelajitteluun on otettu mukaan koneoppiminen.​
 

– Tavoitteena on säästää aikaa ja vapauttaa hoitajia lajittelutyöstä muihin tehtäviin. Viime kädessä tämä edesauttaa potilaiden nopeampaa hoitoon pääsyä, uskoo urologian ylilääkäri Mika Matikainen HUSista. 

Testeissä koneoppimisella on onnistuttu lajittelemaan noin 80 % lähetteistä oikeisiin laatikoihin. Koneoppimismalli on opetettu urologian olemassa olevien vanhojen lähetteiden ja niiden lajittelun pohjalta.

Ohjelmistorobotti jäljittelee ihmistyötä toistuvissa rutiinitehtävissä hyödyntäen sovellusten käyttöliittymää samoin kuin ihminen. Koneoppiminen avustaa lähetekeskusrobottia lajittelemaan lähetteet tarkemmin oireen ja diagnoosin perusteella. Koneoppiminen pystyy tulkitsemaan lähetetekstistä potilaan oireryhmän (esim. UVirtsarakko, UKivi jne.), jonka perusteella se antaa ohjelmistorobotille tiedon, mihin alalaatikkoon lähete lajitellaan. 

Koneoppimisessa lajittelu perustuu avainsanoihin ja diagnooseihin, joita on koottu yhteistyössä urologian asiantuntijoiden kanssa viime vuonna. HUS Tietohallinnon tietoanalyytikko Eetu Pursiainen on kehittänyt tältä pohjalta lajittelijan, joka osaa pohjasanavarastonsa perusteella tunnistaa ja lajitella urologian lähetteitä sisältöä vastaaviin alalaatikoihin.

Koneoppimista voidaan uudelleenkouluttaa

Koneoppimisen jatkokehityksen kannalta on olennaista, että lähete lopulta päätyy oikeaan laatikkoon. Koneoppimismalli voidaan uudelleenopettaa lopullisella, oikealla tiedolla ja päivittää paremmaksi, kun lähetteitä kertyy lisää. Mikäli lähete päätyy robotin lajittelemana väärään laatikkoon, se siirretään oikeaan laatikkoon ihmistyövoimalla.

Toistaiseksi robotti käsittelee vain sähköisiä lähetteitä, paperiset lajitellaan edelleen käsityönä.

– Koneoppiminen ei myöskään huomioi tekstistä potilaan valinnanvapautta ja toivetta hoitopaikasta. Näissä tilanteissa robotti lajittelee lähetteen, ja vastaanottajan tehtävä on siirtää lähete oikeaan paikkaan toiveen mukaan, Matikainen sanoo. 

Urologian lähetelaatikoita valvovat ja lukevat edelleen myös hoitajat, mutta automaattinen lajittelu on jo nyt säästänyt huomattavasti hoitajien aikaa.

Lähetekeskuksen mukaan lajittelu sujuu tekoälyltä jo hyvin.  – Hoitajien työaikaa säästyy tämän avulla jopa 2-3 tuntia päivässä muuhun työhön. Vain muutama yksittäinen lähete on jouduttu lajittelemaan päivässä käsin, kertoo osastonhoitaja Leena Koponen HUS Gastro Lähetekeskuksesta.

HUS Tietohallinnon ohjelmistorobotiikan tuotepäällikön Minna Pekkalan mukaan lähetekeskusrobotti aloitti työskentelynsä lokakuussa 2018 ensimmäisenä Neurologian lähetekeskuksessa. Ohjelmistorobotti vastaanottaa nyt lähetteitä 19 lähetekeskuksessa. Lähetekeskusrobotti on vastaanottanut tähän mennessä 35 000 lähetettä. Lajitteluperusteena käytetään kotikuntaa, kiireellisyyttä, päivystystietoa ja potilaan ikää. Tavoitteena on, että lähetekeskusrobotti voi olla apuna lähetteiden vastaanotossa ja lajittelussa kaikissa lähetekeskuksissa. Koneoppimista robotti hyödyntää tällä hetkellä urologian lähetteiden osalta.

Ohjelmistorobotiikan hyödyntämisen tavoitteena on löytää automatisoitavia prosesseja, joista olisi hyötyä useammalle yksikölle. Toinen HUSissa tällä hetkellä työskentelevä ohjelmistorobotti tekee muutamassa yksikössä päivän potilaille tutkimuslähetteitä.

Ohjelmistorobotti ei osaa tehdä itsenäisiä päätöksiä, vaan se seuraa orjallisesti sille määritettyä polkua. Käyttöönottavan yksikön kanssa luodaan robotille yksiselitteinen työpolku, jota se noudattaa jokaisen käsittelemänsä tapauksen kohdalla. Robotin ja koneoppimismallin toiminnan oikeellisuutta määritellyssä työpolussa testataan aina yksikön prosessiasiantuntijan kanssa ennen varsinaista käyttöönottoa.

 

Lisätietoja: 

Ylilääkäri Mika Matikainen, HUS Urologia, p. 050 4288 680, mika.matikainen@hus.fi

Tuotepäällikkö Minna Pekkala, HUS Tietohallinto, p. 040 480 8176, minna.pekkala@hus.fi

 

Tulosta
28.2.2019 13:02