Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Nuorten mopo-onnettomuudet ja vakavat vammat vähentyneet

Nuorten mopo-onnettomuudet ja vakavat vammat vähentyneet

Nuorten mopo- ja skootterionnettomuuksissa on tapahtunut selkeä lasku vuoden 2011 jälkeen, selviää Lastenklinikalla tehdyssä tutkimuksessa.
 
Mopokortin hankkiminen on edellyttänyt sekä teoria- että ajo-opetusta kesästä 2011. Vuonna 2011 lähes 1 % kaikista eteläsuomalaisista 15-vuotiaista joutui vuosittain sairaalahoitoon mopo-onnettomuuden vuoksi. Määrä puolittui vuoteen 2013 mennessä. Kun potilasmääriä verrattiin mopokortin saaneiden määrään, huomattiin että 15-vuotiaista mopokortin haltijoista päätyi sairaalahoitoon vuonna 2011 noin 2 % nuorista. Kaksi vuotta myöhemmin tämäkin osuus oli puolittunut.
 
-Mopo-onnettomuudet ovat kansallisella tasolla edelleen huolestuttavan yleisiä. Mopo-onnettomuuksissa loukkaantuu vuosittain enemmän 15–17-vuotiaita kuin muissa tieliikenneonnettomuuksissa yhteensä. 15-vuotiaita mopoilijoita loukkaantuu merkittävästi useammin kuin 18-vuotiaita autoilijoita, kertoo nuorisolääkäri Silja Kosola.
 

Kypärän käyttö lisääntyi uusien mopokorttien myötä

Sairauskertomusmerkintöjen perusteella arvioituna suuremmalla osalla nuorista mopokuljettajista oli kypärä käytössä ja asianmukaisesti kiinnitettynä lakimuutoksen jälkeen. Kypärän oikeaoppinen käyttö oli yhteydessä pienempään päävammojen riskiin. Päävammat vähenivät seuranta-aikana. Vammat, jotka syntyivät kolarissa toisen moottoriajoneuvon kanssa, olivat yhteydessä pidempään sairaalahoidon tarpeeseen kuin kaatuessa saadut vammat.
 

Ensimmäinen tutkimus joka todentaa teoria- ja ajo-opetuksen hyödyt

Tutkimuksessa kerättiin tiedot 520 potilaasta (ikä 15-16v.), joita hoidettiin vuosina 2008–2013 Lastenklinikalla, Töölön sairaalassa ja Jorvin sairaalassa mopo-onnettomuudessa saatujen vammojen takia. Tutkimus on jatkoa aiemmalle saman ryhmän tutkimukselle, jossa havaittiin mopo-onnettomuuksissa loukkaantuneiden nuorten määrän viisinkertaistuneen vuosina 2002–2007.
 
Tutkijat yhdistivät sairaalan tiedot kansallisiin rekisteritietoihin mopokorttien suosiosta 15-vuotiaiden keskuudessa. Muutos vuotuisissa potilasmäärissä olisi yksinään voinut johtua vain mopokortin suosion vähenemisestä, mutta vastaava muutos havaittiin myös tarkasteltaessa potilasmääriä suhteessa uusien mopokorttien määrään. -Tutkimuksen perusteella teoria- ja ajo-opetus vaikuttavat toimivalta tavalta vähentää mopo-onnettomuuksia ja lieventää niiden seurauksia. Tähän mennessä uudistuksen hyödyistä ei ole juuri ollut näyttöä, sanoo Kosola.
 
Koko potilasjoukosta yli puolet joutui sairaalahoitoon vähintään vuorokaudeksi. Joka kymmenes potilas vietti sairaalassa yli viikon. Puolella potilaista todettiin vähintään yksi luunmurtuma ja joka kuudennella päävamma. Kolmasosalla potilaista vammat vaativat leikkaushoitoa. Törmäyksiä sattui merkittävästi vähemmän lakimuutoksen jälkeen, mikä vähensi sairaalahoidon tarvetta. Myös sisäelinten vammoja ja monielinvammoja esiintyi lakimuutoksen jälkeen vähemmän kuin ennen sitä.
 
Tutkimuksen tulokset on hyväksytty julkaistaviksi kansainvälisessä Injury-lehdessä.
Tulosta
14.12.2015 12:36