Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Naistenklinikka ja Espoon sairaala panostavat synnyttäjien etävastaanottoihin ja kätilöiden kotikäynteihin / Kvinnokliniken och Esbo sjukhus satsar på distansmottagningar för föderskor samt hembesök av barnmorskor

Naistenklinikka ja Espoon sairaala panostavat synnyttäjien etävastaanottoihin ja kätilöiden kotikäynteihin / Kvinnokliniken och Esbo sjukhus satsar på distansmottagningar för föderskor samt hembesök av barnmorskor

HUS nopeuttaa Naistenklinikalla sekä Espoon ja Jorvin sairaaloissa synnyttäneiden etävastaanottojen käyttöönottoa sekä lisää kätilöiden synnytyksen jälkeisten kotikäyntien määrää kaksinkertaiseksi.
 
​Etävastaanottojen määrää lisätään väliaikaisesti koronavirusepidemian vuoksi. ​

Useat synnyttäjät ovat kertoneet HUSille lähettämissään palautteissa toivovansa mahdollisuutta nopeaan kotiutumiseen koronavirusepidemian ja synnyttäneiden osastojen väliaikaisen tukihenkilökiellon vuoksi. Synnyttäneille tarjotaankin nyt mahdollisuutta kotiutua nopeammin, mikäli äidin ja vastasyntyneen vointi sen sallii.

HUSin synnyttäneiden osastoista vastaava ylihoitaja Marjaana Hanhirova kertoo, että uutena toimintana sairaalasta aletaan soittaa jokaiselle perheelle sairaalasta kotiutumisen jälkeisenä päivänä. Kaikille varhain kotiutuneille suunnitellaan myös sairaalassa huolellinen jatkoseuranta.

”Vaihtoehtoina ovat normaali käynti synnyttäneiden vastaanotolla, puhelinpalvelu, etävastaanotto Maisa-sovelluksen kautta, kätilön tekemä kotikäynti tai eri keinojen yhdistelmä perheen yksilöllisen tarpeen mukaan. Kun soitamme äidille kotiutusta seuraavana päivänä, voimme selvittää perheen hyvinvoinnin ja tukea imetyksen onnistumista.”

Kätilöt vierailevat synnyttäneiden kodeissa Naistenklinikalta käsin kahdessa vuorossa arkipäivisin klo 9.00–15.00 ja iltaisin klo 14.30–20.00. Jorvin sairaalasta käsin tehdään päiväkäyntejä, ja 27. huhtikuuta alkavat myös maanantaiset iltakotikäynnit.

”Naistenklinikalla ja Jorvin sairaalassa työskentelee tällä hetkellä yhteensä 24 kotikätilöä. Ehdimme tehdä päivittäin noin 12 kätilön kotikäyntiä. Laajennamme käyntejä myös viikonloppuihin huhtikuun lopusta lähtien. Kotikäyntien määrää voidaan tarvittaessa myös lisätä entisestään”, kotikätilötoiminnasta vastaava osastonhoitaja Katja Mattila kertoo.

Synnyttäjien pelkoryhmät toimivat etänä

Synnytyspelkoisille tarkoitetut Syli- ja Nyytti-ryhmät toimivat tällä hetkellä etänä Microsoftin Teams-sovelluksen kautta. Synnytyspelkoon tarkoitetut henkilökohtaiset poliklinikkakäynnit hoidetaan etävastaanottoina Maisa-sovelluksen kautta tai puhelimitse.

”Olemme viestineet etävastaanotoista potilaille joko puhelimitse, Maisan kautta tai tekstiviestitse. Varaamme lähtökohtaisesti koronavirusepidemian aikana uudet synnytyspelkoon liittyvät poliklinikkakäynnit suoraan etävastaanotoiksi”, Naistenklinikan synnytysosaston osastonhoitaja Maria Maurola kertoo.
Tulosta
21.4.2020 8:57
 

 På svenska

 
Kvinnokliniken och Esbo sjukhus satsar på distansmottagningar för föderskor samt hembesök av barnmorskor 

HUS påskyndar införandet av distansmottagningar på Kvinnokliniken och Jorvs och Esbo sjukhus, samt fördubblar antalet hembesök av barnmorskor efter förlossningen.
 
Antalet distansmottagningar ökas tillfälligt på grund av coronavirusepidemin. 

Många föderskor har i sin respons till HUS sagt att de önskar bli utskrivna snabbt på grund av coronavirusepidemin och det tillfälliga förbudet mot stödpersoner på BB-avdelningarna. Nyblivna mammor har nu möjlighet att bli utskrivna snabbare, om mamman och det nyfödda barnet mår bra.

Marjaana Hanhirova, överskötare som ansvarar för BB-avdelningarna på HUS, säger att som en ny verksamhet kommer sjukhuset att ringa till varje familj dagen efter hemresan från sjukhuset. Man planerar också en noggrann uppföljning på sjukhuset för alla som blivit utskrivna tidigt.

"Andra alternativ är normalt besök på BB-avdelningen, telefontjänst, distansmottagning via Maisa-appen, hembesök av barnmorskan eller en kombination av olika sätt enligt familjens individuella behov. När vi ringer till mamman dagen efter utskrivningen får vi höra om familjens välbefinnande och ge stöd för att amningen ska lyckas."

Barnmorskorna från Kvinnokliniken besöker mammorna i två skift på vardagar kl. 9.00–15.00 och på kvällar kl. 14.30–20.00. Från Jorvs sjukhus görs dagsbesök och den 27 april börjar hembesöken på måndagar kvällstid.

“Sammanlagt arbetar 24 hembarnmorskor på Kvinnokliniken och Jorvs sjukhus. Vi hinner göra ungefär 12 hembesök av barnmorska varje dag. Vi utökar också våra besök till veckoslut från slutet av april. Vid behov kan vi också öka antalet hembesök ytterligare”, säger Katja Mattila, avdelningsskötare som ansvarar för verksamheten med hembarnmorskor.

Stödgrupper för förlossningsrädsla fungerar på distans

Syli- och Nyytti-grupperna för kvinnor med förlossningsrädsla fungerar för närvarande på distans via Microsoft Teams-appen. Personliga poliklinikbesök mot förlossningsrädsla ordnas som distansmottagning via Maisa-appen eller per telefon.

"Vi har informerat patienterna om distansmottagningar antingen via telefon, Maisa eller textmeddelande. I princip bokar vi nya poliklinikbesök angående förlossningsrädsla direkt som distansmottagning under coronavirusepidemin”, berättar Maria Maurola, avdelningsskötare på Kvinnoklinikens förlossningsavdelning.