Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Matala-annoksinen kertasädehoitoa koronaviruksen aiheuttaman keuhkokuumeen hoidossa / Vid HUS genomförs en studie av engångsstrålbehandling med låg dos för behandling av lunginflammation orsakad av coronaviruset

Matala-annoksinen kertasädehoitoa koronaviruksen aiheuttaman keuhkokuumeen hoidossa / Vid HUS genomförs en studie av engångsstrålbehandling med låg dos för behandling av lunginflammation orsakad av coronaviruset

HUSissa käynnistyy tieteellinen tutkimus, jossa selvitetään, voidaanko hyvin pienellä keuhkojen alueelle kohdennetulla kerta-annoksella sädehoitoa vaikuttaa vaikean koronavirusinfektion etenemiseen.
 

​Koronaviruspotilaiden sädehoidolla pyritään vaimentamaan virusinfektion aiheuttamaa elimistön immunologista puolustusreaktiota, joka mahdollisesti myötävaikuttaa vaikean koronaviruksen aiheuttaman taudin kehittymiseen. "Ajatuksena on, että tulehdusreaktiota vaimentamalla pystytään vaikuttamaan taudin kulkuun", sanoo johtava ylilääkäri Johanna Mattson HUSin Syöpäkeskuksesta.

Vastaavaa pientä koko kehon alueelle kohdennettua sädehoitoa on jo vuosikymmeniä käytetty osana luuydinsiirtoon liittyvän käänteishyljintäreaktion hoitoa, jolloin tavoitteena on oman puolustusreaktion vaimentaminen. Ennen antibioottien aikakautta sädehoitoa on käytetty 1900-luvun alkupuoliskolla bakteerien ja virusten aiheuttaman keuhkokuumeen hoidossa.

Nyt käynnistyvän tutkimuksen tavoitteena on lieventää sairaalahoitoa vaativaa koronavirusinfektiota ja estää sen vaikeutumista tehohoitoa vaativaksi. Hoidon mahdollisten hyötyjen arvioidaan ilmaantuvan nopeasti. "Pitkäaikaishaittana tämän suuruinen säteily aiheuttaa noin yhden prosentin lisääntyneen riskin saada sädetetylle alueelle syöpäkasvain 10-20 vuoden kuluessa. Tämän pienen riskin vuoksi tutkimukseen otetaan mukaan vain yli 50-vuotiaita potilaita", kertoo ylifyysikko Mikko Tenhunen HUSin Syöpäkeskuksesta.

Tutkimuspotilaiden hoito toteutetaan HUSin Syöpäklinikalla erillään muusta sädehoitoyksikön päivittäistoiminnasta. "Hoidamme aluksi viisi potilasta, minkä jälkeen arvioimme, laajennetaanko tutkimukseen osallistuvien määrää", kertoo Mattson.

Maailmalla on hiljattain käynnistynyt kaksi muuta vastaavaa tutkimusta.

_________

Vid HUS genomförs en studie av engångsstrålbehandling med låg dos för behandling av lunginflammation orsakad av coronaviruset

 

Vid HUS inleds en vetenskaplig studie i vilken man utreder om mycket små doser av engångsstrålbehandling riktad till lungområdet påverkar framskridandet av en svår coronavirusinfektion.

Genom strålbehandling av coronaviruspatienter strävar man efter att dämpa den immunologiska försvarsreaktionen i kroppen som eventuellt medverkar till utvecklingen av den sjukdom som en svår coronavirusinfektion orsakar. "Tanken är att man kan påverka sjukdomsförloppet genom att dämpa inflammationsreaktionen", säger ledande överläkare Johanna Mattson vid Cancercentrum.

En motsvarande låg dos av strålbehandling som riktas till hela kroppen har använts redan under årtionden som en del av behandlingen av en transplantat-mot-värdreaktion som är anknuten till benmärgstransplantation. Behandlingen har som mål att dämpa den egna försvarsreaktionen. Före antibiotikans tidsperiod under första halvan av 1900-talet användes strålbehandling för behandling av lunginflammation som orsakades av bakterier och virus.

Syftet med studien som nu inleds  är att lindra coronavirusinfektioner som kräver sjukhusvård och hindra att de blir så svåra att de kräver intensivvård. Man bedömer att den möjliga nyttan med behandlingen visar sig snabbt. "En olägenhet på lång sikt är att en sådan strålningsnivå ökar risken att få en cancertumör i området inom 10-20 år med cirka en procent. På grund av denna lilla risk får endast patienter som är över 50 år delta", säger chefsfysiker Mikko Tenhunen vid Cancercentrum.

Behandlingen för patienterna i studien genomförs på Kliniken för cancersjukdomar vid HUS separat från den övriga dagliga verksamheten inom strålbehandlingsenheten.

Två motsvarande studier har inletts nyligen runt om i världen. "Till en början får fem patienter behandlingen och efter det gör vi en utvärdering för att se om vi ska öka antalet patienter som deltar i studien", berättar Mattson.

Tulosta
18.5.2020 12:16