Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Liikkuva sairaala LiiSa tuo päivystyspalvelut vanhusten hoivakoteihin Espoossa / Det mobila sjukhuset LiiSa för jourtjänsterna till vårdhemmen för äldre i Esbo

Liikkuva sairaala LiiSa tuo päivystyspalvelut vanhusten hoivakoteihin Espoossa / Det mobila sjukhuset LiiSa för jourtjänsterna till vårdhemmen för äldre i Esbo

LiiSassa päivystykselliseen potilaan arviointiin erityiskoulutetut sairaanhoitajat palvelevat asiakkaita suoraan hoivakodeissa. LiiSan toiminta käynnistyy 4.3.2019. Palvelu toteutetaan Espoon sosiaali- ja terveystoimen ja HUSin yhteistyönä.
 
​LiiSa on Espoon kotisairaalan yksikkö, joka palvelee espoolaisia pitkäaikaishoidon asukkaita ja hoivakoteja ympäri vuorokauden. LiiSan toiminta perustuu hoivakotiasukkaan luona tapahtuvaan tutkimukseen ja arviointiin ja LiiSassa työskentelee päivystykselliseen potilaan arviointiin erityiskoulutettuja sairaanhoitajia. LiiSan sairaanhoitajat toimivat jatkuvassa yhteistyössä lääkäreiden kanssa.

LiiSa on tarkoitettu tilanteisiin, jotka voidaan hoitaa asukkaan luona hoivakodissa.  

– LiiSan ansiosta asukas saa tarvitsemansa hoidon kotonaan ja välttyy rasittavilta kuljetuksilta ja odotuksilta päivystyksessä, Espoon sairaalan johtava ylilääkäri Roope Leppänen sanoo.

LiiSa hoitaa esimerkiksi haavoja, vatsaoireita, ihottumia, virtsaamiseen liittyviä ongelmia sekä suonensisäistä nesteytystä. LiiSan sairaanhoitajan mukana kulkee tutkimuslaitteita sekä lääkkeitä. Pikadiagnostiikkavälineiden avulla sairaanhoitaja voi mitata muun muassa tulehdusarvon ja verensokerin asukkaan luona. Sairaanhoitaja konsultoi tarvittaessa etäyhteyden kautta kotisairaalan tai päivystyspoliklinikan lääkäriä. Etäyhteyden avulla sairaanhoitaja voi aloittaa esimerkiksi antibioottitiputuksen asukkaan kotona. Aina tarvittaessa asukas viedään sairaalahoitoon.

– Haluamme tarjota vanhuksillemme mahdollisimman hyvää hoitoa heille helpoimmalla tavalla. Viemällä palvelut hoivakotiin asukkaan luokse, asukas saa tarvitsemansa hoidon viiveettä, HUS Akuutin toimialajohtaja Maaret Castrén sanoo.

LiiSan palvelut eivät korvaa hoivakotilääkärin hoitoa, vaan hoivakodin vastuulääkäri vastaa edelleen asukkaiden kokonaisvaltaisesta hoidosta. Se ei korvaa myöskään 112-palvelua: henkeä uhkaavissa tilanteissa hoivakodeista soitetaan hätäkeskukseen, kuten aiemminkin.

Liikkuva sairaala LiiSa toteutetaan Espoon sosiaali- ja terveystoimen ja HUSin yhteistyönä. Palvelu laajenee myöhemmin Espoon kotihoitoon.
 
Det mobila sjukhuset LiiSa för jourtjänsterna till vårdhemmen för äldre i Esbo
 
Det mobila sjukhuset (LiiSa på finska) förbättrar vården av boende på vårdhem genom att föra jourtjänsterna till den boende när en sjukskötare som fått specialutbildning i jourbedömning av patienter besöker vårdhemmet för att bedöma den boendes hälsotillstånd och genomföra vårdåtgärder. Det mobila sjukhusets sjukskötare samarbetar hela tiden med läkare. Det mobila sjukhusets verksamhet inleds 4.3.2019. Tjänsten är ett samarbete mellan Esbo stads social- och hälsovårdssektor och sjukvårdsdistriktet HUS.

Det mobila sjukhuset är en enhet vid Esbo hemsjukhus som betjänar de boende inom långtidsvården och vårdhemmen i Esbo dygnet runt. Det mobila sjukhusets verksamhet baserar sig på undersökning och bedömning som sker hos den som bor i ett vårdhem. På enheten arbetar sjukskötare som fått specialutbildning i bedömning av patienter på jouren.

Det mobila sjukhuset är avsett för situationer som kan skötas hos den boende i vårdhemmet. ”Tack vare det mobila sjukhuset kan vi ge nödvändig vård i hemmet och patienten undviker ansträngande transport och väntande på jouren”, säger ledande överläkare Roope Leppänen vid Esbo sjukhus.

Det mobila sjukhuset behandlar till exempel sår, magsymtom, utslag, urineringsproblem och intravenös rehydrering. Det mobila sjukhusets sjukskötare har undersökningsutrustning och läkemedel med sig. Med hjälp av den snabbdiagnostiska utrustningen kan sjukskötaren bland annat mäta infektionsvärde och blodsockernivå. Sjukskötaren konsulterar vid behov på distans läkare vid hemsjukhuset eller jourpolikliniken. Med hjälp av distansförbindelsen kan sjukskötaren till exempel starta dropp av antibiotika hos den boende. Den boende förs alltid vid behov till sjukhus.

”Vi vill erbjuda våra seniorer en så bra vård som möjligt på det sätt som är lättast för dem. Genom att betjäna den boende på vårdhemmet får den boende vård utan dröjsmål”, säger verksamhetschefen för sjukvårdsdistriktets enhet HUS Akut Maaret Castrén.

Det mobila sjukhusets tjänster ersätter inte läkaren som besöker vårdhemmet, utan vårdhemmets ansvariga läkare svarar fortfarande för den helhetsmässiga vården av de boende. Det mobila sjukhuset ersätter inte heller 112: i livshotande situationer ringer vårdhemmen till nödcentralen, som hittills.

Det mobila sjukhuset är ett samarbete mellan Esbo stads social- och hälsovårdssektor och sjukvårdsdistriktet HUS. Tjänsten utvidgas senare till Esbos hemvård.

Lisätietoja:
Roope Leppänen, Espoon sairaalan johtava ylilääkäri, 
p. 046 877 2628, etunimi.sukunimi(a)espoo.fi
 

Minna Konttinen, osastonlääkäri 
p. 040 593 6522,​ minna.konttinen(a)hus.fi
 
 
 
 
Tulosta
4.3.2019 12:25