Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Lihavuuden hoito muuttuu positiiviseen ja hyväksyvään suuntaan

Lihavuuden hoito muuttuu positiiviseen ja hyväksyvään suuntaan

Lihavuuden ja ylipainon hoitomuodot ovat muuttumassa ja uudistumassa merkittävästi. Lihavuuden hoitoon on olemassa uusia tehokkaita hoitomuotoja ja lääkkeitä. Hoitomuotoja on saatavissa myös esimerkiksi internetissä digitaalisina hoitopolkuina.
 
Hoidossa pyritään aina pitkäaikaiseen hoitosuunnitelmaan ja painonhallintaan. Lihavuuden hoitoon pääsy on taattava valtakunnallisesti. Myös lihavuuden leikkaushoitoon turvaudutaan entistä useammin.

- Nykyään hoidon pohjana on potilaslähtöisyys. Hoito pyritään rakentamaan jokaiselle potilaalle palasista, joissa ruokavalion lisäksi tärkeässä roolissa ovat stressihallinta, uni, liikunta ja psykologia, kertoo professori Kirsi Pietiläinen HUS Vatsakeskuksesta.

Lihavuuskoulutus_2019.jpgPääosa lihavuuden hoidosta tapahtuu perusterveydenhuollossa. Erikoissairaanhoitoon lähetetään hankalahoitoiset tai monisairaat potilaat, joiden hoito ei ole ollut tuloksellista perusterveydenhuollossa. 

– Lihavuuden hoidon tasokkaaksi toteuttamiseksi täytyy resurssoida myös riittävästi osaavaa henkilökuntaa, Pietiläinen sanoo. Pietiläinen ja muut asiantuntijat puhuivat HUSin alueellisessa lihavuuskoulutuksessa Meilahden Biomedicumissa.

Myös lihavuuden arviointi, puheeksiotto ja hoidon tavoitteet ovat uudistumassa.  Entisestä negatiivissävytteisestä ”valistamisesta” ollaan siirtymässä kokonaisvaltaiseen elintapahoitoon. Elintapahoidon suunnittelee siihen perehtynyt terveydenhuollon moniammatillinen tiimi, johon tulisi kuulua lääkäri, hoitaja, ravitsemusterapeutti sekä psykologi ja fysioterapeutti, tai heitä voidaan konsultoida.

Lihavuuden hoidossa on otettu käyttöön myös paljon uusia hoitomuotoja, kuten erilaisia yksilö-, ryhmä- ja internethoitoja, digitaalisia hoitopolkuja ja jopa matkapuhelimeen saatavia Appseja.

Painonhallintatalon terveyslaihdutusvalmennuksissa jo 1000 potilasta

Uusia työkaluja ja eTerveyspalveluja tarjoaa esimerkiksi Terveyskylän Painonhallintatalo, jota ylläpitää HUS Vatsakeskus. Painonhallintatalon terveyslaihdutusvalmennuksen verkossa aloittivat ensimmäiset potilaat jo vuonna 2016. Valmennuksessa on tällä hetkellä mukana jo noin 1000 potilasta ympäri Suomea. Terveyslaihdutusvalmennukseen tullaan lääkärin lähetteellä, ja hoito on potilaalle maksutonta.

Myös Painonhallintatalon valmennuksessa korostetaan tasapainoa: terveys, ruokavalio, liikunta, lepo ja mielentaidot. 

–Ravitsemuspsykologia on merkittävässä roolissa, eli käytettävissä on psykologian tarjoamia vaihtoehtoja painonhallintaan, tietoa syömiseen vaikuttavista tekijöistä sekä tietoa ja menetelmiä käyttäytymisen ja tapojen muuttamiseksi ja tueksi, kertoo kehittämispäällikkö, ETM Laura Suojanen Painonhallintatalosta.

Painonhallintatalon avoimella puolella on myös paljon tietoa, testejä, videoita ja muuta materiaalia avoimesti saatavissa kaikille oman painonhallinnan tueksi. 

Uutena työkaluna Painonhallintatalossa on käytössä myös kuvallinen MealLogger ruokapäiväkirja, joka toimii myös terveydenhuollon ammattilaisten yksilö- ja ryhmäohjauksen työkaluna.

Osana Painonhallintataloa toimii myös Lihavuusleikkaukseen tulijan digihoitopolku. Polku tarjoaa tukea ja tietoa 2 kk ennen – 12 kk jälkeen leikkauksen. Potilaan ohjaus verkossa liittyy kliiniseen hoitoon, joka tapahtuu leikkaavassa yksikössä sekä endokrinologian ja sisätautien poliklinikoilla. Digihoitopolku jää potilaalle avoimeksi vielä valmennuksen jälkeenkin tukemaan tiedon hakua ongelmatilanteissa. Vuoden valmennusvaiheen jälkeen hoitopolku lähettää potilaalle vuosittain seurantaan ja vointiin liittyviä omahoito-viestejä. - Digihoitopolun avulla potilaat ovat tietoisempia leikkaukseen liittyvistä asioista, ja sen avulla voidaan varautua leikkausmäärien kasvuun turvallisesti, sanoo osastonylilääkäri Anne Juuti HUS Vatsakeskuksesta. 

HOT eli hyväksymis- ja omistautumisterapia painonhallintaan

Uusi hyväksymis- ja omistautumisterapiaan pohjaava ohjausmenetelmä HOT tukee kokonaisvaltaista elämäntapamuutosta. HOT tarjoaa työkaluja painonhallintaa vaikeuttavien ajatusten ja tunnekokemusten käsittelyyn. H tulee hyväksymisestä, eli omien tunteiden ja ajatusten hyväksynnästä, O omistautumisesta eli omien arvojen selkiyttämisestä ja T terapia ja teot, jotka edistävät omia tavoitteita ja asioita, joita pitää itselle tärkeinä.

– HOT eli hyväksymis- ja omistautumisterapia on hyvä perusta elintapamuutokselle. Se perustuu omiin arvoihin ja arjessa tapahtuviin arvojen mukaisiin tekoihin. Tavoitteena on löytää kyky olla läsnä omassa elämässä, harjoitella hyväksymään tunteita ja saada välimatkaa omiin ajatuksiin sekä pyrkiä tekemään hyvinvointia tukevia tekoja, kertoo laillistettu ravitsemusterapeutti Anette Palssa. HOT antaa potilaalle keinoja elintapamuutoksien tekemiseen ja auttaa päästämään irti laihduttelun kierteestä.

Painonhallintatalo_logo.png

www.painonhallintatalo.fi


Tulosta
4.4.2019 14:28