Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Lapsen oikeudet toteutuvat Uudessa lastensairaalassa

Lapsen oikeudet toteutuvat Uudessa lastensairaalassa

Uudessa lastensairaalassa lapsen oikeus vanhemman läsnäoloon, lapsen kokonaisvaltainen ja perhekeskeinen hoito toteutuvat hyvin. YK:n lapsen oikeudet täyttää 30 vuotta 20.11.2019.
 

HUS on teettänyt huoltajille suunnatun kyselyn, jossa yhdeksällä kysymyksellä selvitettiin lapsen oikeuksien toteutumisesta Uudessa lastensairaalassa. Ensimmäinen kysely tehtiin vuonna 2014, kun lastenyksiköt toimivat vielä Lastenklinikalla ja Lastenlinnassa. Kyselyn tuloksia käytettiin hyväksi Uuden lastensairaalan suunnittelussa. Toinen kysely tehtiin syyskuussa 2019, kun Uusi lastensairaala oli ollut vuoden käytössä.

Uudessa lastensairaalassa lapsen oikeudet toteutuvat merkittäväsi aikaisempaa paremmin. Lapsen oikeus vanhemman läsnäoloon toteutui hyvin tai melko hyvin 95 %:n mukaan huoltajista. Viisi vuotta sitten tulos oli 38 %. Uudessa lastensairaalassa vanhemmat voivat yöpyä lapsen kanssa. 79 % vanhemmista koki asian toteutuvan hyvin tai melko hyvin, kun aikaisemmin vain 13 % vanhemmista oli tätä mieltä.
 
"Kantavana ajatuksena sairaalaa suunniteltaessa on ollut, että lapsella on oikeus vanhemman läsnäoloon koko sairaalassaoloajan. On hienoa, että voimme sanoa onnistuneemme tässä yhteisessä tavoitteessa", sanoo linjajohtaja Pekka Lahdenne.
Kyselyssä selvitettiin myös muun muassa hoidon toteutumista ja lapsen kohtelua sairaalassa. Vanhemmista 86 %:n mukaan lapsen kokonaisvaltainen hoito onnistuu hyvin tai melko hyvin, kun aikaisemmin tätä mieltä oli 68 % vanhemmista. 77 % mukaan vanhemmista hoito oli perhekeskeistä, aikaisempi tulos oli 31%. Lapsen kohtelu (mm. loukkaamattomuus ja yksityisyys) toteutui hyvin tai melko hyvin 88 % mukaan vanhemmista. Viisi vuotta sitten tulos oli 56 %.

 

HUS kerää palautetta tekstiviestillä jokaisen sairaalakäynnin jälkeen

 

Lastenyksiköt saavat palautetta kuukausittain yli 6 500 kävijältä. Syyskuussa vastaajista 8,9 / 10 suosittelisi lasten yksiköiden palveluita ja näistä laskettu palvelukokemusta kuvaava NPS luku (Net Promoter Score) oli todella korkea 70,1.

 

"Saamme kuukausittain lähes 1000 avointa palautetta; kiitoksia, kehittämiskohteita ja myös henkilökohtaista palautetta. Yksiköiden esimiehet käyvät palautteet läpi ja tekevät tarvittaessa muutoksia toimintaan. Haluamme olla uudistuva ja kehittyvä sairaala", jatkaa Lahdenne.
 

Lastensairaalat maailmanlaajuisesti lasten asialla

 
Lasten oikeuksien päivänä lastensairaalat ympäri maailmaa ovat kirjoittaneet yhteisen kannanoton​, jossa sairaalat haastavat päättäjiä ja eri terveydenhuollon tahoja puuttumaan lasten terveysongelmiin jo varhaisessa vaiheessa.
 
"Lastensairaalat jakavat yhteisen huolen lasten terveydestä. Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ja sosiaalinen eriarvoistuminen ovat kasvussa, lapsilla on edelleen riittämätön määrä lapsille soveltuvia, turvallisia ja tutkittuja lääkkeitä kaikissa sairauksissa ja ikäryhmissä ja 80 % harvinaissairauksista todetaan lapsuudessa", luettelee toimialajohtaja Jari Petäjä.
 
"Vaikka monet asiat ovat Suomessa hyvin, Lapsen oikeuksien päivä on erinomainen muistutus siitä, että lasten hyvinvointiin tulee kiinnittää huomiota jatkuvasti", Petäjä jatkaa.

 

Tulosta
19.11.2019 13:40