Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Lähete ENMG-tutkimuksiin vain, jos se vaikuttaa hoitopäätökseen

Lähete ENMG-tutkimuksiin vain, jos se vaikuttaa hoitopäätökseen

 
Elektroneuromyografia-tutkimuksella (ENMG) saadaan tietoa hermojen ja lihasten sähköisestä toiminnasta. Tutkimus on invasiivinen ja jonkin verran kivulias. Mittaus ei korvaa kliinistä tutkimusta, vaan on sitä tarvittaessa täydentävä. Lähetettä harkittaessa on tehtävä selväksi, mitä mittauksella halutaan selvittää ja onko tutkimuksella vaikutusta hoitopäätökseen.
 
Lähetteessä tulee olla selkeä kysymyksenasettelu. ENMG antaa kohdistetun elektrofysiologisen arvion fokusoidusta kliinisestä ongelmasta ja se ei ole ääreishermoston yleiskartoitus. Jos arvio on, että ENMG-mittauksen tulos ei vaikuta hoitoratkaisuun, ei ENMG-tutkimusta tule tehdä. Lisäksi lähetteessä tulee olla tutkittavaan oireeseen liittyvä anamneesi ja statuslöydökset.
 
Perusterveydenhuollossa ENMG-tutkimus voi olla hyödyllinen neurologisia ääreishermojen puutosoireita aiheuttavissa tilanteissa. Tyypillisiä puutosoireita ovat puutuminen ja lihasheikkous. Pelkkä kipu ei ole indikaatio ENMG:lle.
 
Perusterveydenhuollossa läheteindikaatioita ovat paikalliset hermopinnetilat:
 
  • medianushermon pinne ranteessa
  • ulnarishermon vaurio kyynärpään tai kämmenen tasolla
  • peroneushermon vaurio fibulanpään tasolla
  • radialishermon vaurio olkavarren tasolla eli ns. Saturday night palsy

Näihin kaikkiin liittyy selkeä sensorinen ja/tai motorinen puutos.

ENMG-indikaatio ei ole meralgian parestetica, jossa kliininen diagnoosi riittää (lukuunottamatta iatrogeenista vauriota).

Polyneuropatia: Mikäli kliininen tutkimus ei riitä diagnostiikassa hoidon suunnittelua varten ja polyneuropatian taustalla on selkeä syy kuten diabetes tai alkoholismi, potilaan voi tarvittaessa lähettää ENMG-tutkimukseen. Jos etiologia on epäselvä, neurologin arvio voi olla aiheellinen.
 
Selkäpotilaat: ENMG ei kuulu perusterveydenhuollon niska-selkäoireisten potilaiden primaaridiagnostiikkaan. Sen käytön tulisi rajoittua hermojuurivaurion ja perifeerisemmän hermovaurion erotusdiagnostiikkaan vain tarvittaessa. ENMG:n vaikuttavuus hoitoon selkäoireessa on perusterveydenhuollon puolella löydöksistä riippumatta vähäinen, ja kustannus/hyötysuhde jää heikoksi, koska kliininen kuva ratkaisee hoitovalinnat. Terveyskeskuksessa ei tehdä päätöksiä kirurgisesta hoidosta, jolloin tutkimusta ei tähänkään päätöksentekoon tarvita. Selkäoireisten potilaiden ENMG-lähetteet tulisikin kirjoittaa vasta erikoissairaanhoidon puolella.
 
Epäiltäessä yleisempää neurologista sairautta tai lihastauteja perusterveydenhuollossa potilas kannattaa lähettää ensisijaisesti esimerkiksi neurologin arvioon, ei ENMG-tutkimukseen.
 
Tämä ohjeistus perustuu osin tuoreeseen, osastollamme tehtyyn tutkimukseen, jossa selvitettiin eri tilaajatahojen tilaamien ENMG-tutkimusten vaikuttavuutta.
 
Jos pohdit, kannattaako potilasta lähettää ENMG-tutkimukseen, kysy neuvoa KNF-osaston lääkäriltä p. 050 452 9308.
 
Tulosta
7.6.2018 13:03