Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Koronaviruspotilaiden hoito Kirurgisessa sairaalassa alkaa 9.4.2020 / Vården av coronaviruspatienter på Kirurgiska sjukhuset inleds 9.4.2020

Koronaviruspotilaiden hoito Kirurgisessa sairaalassa alkaa 9.4.2020 / Vården av coronaviruspatienter på Kirurgiska sjukhuset inleds 9.4.2020

Kirurgisen sairaalan muuntaminen koronaviruspotilaiden hoitoon keskittyväksi sairaalaksi on edennyt nopeasti ja ensimmäiset koronaviruspotilaat siirretään sairaalaan torstaina 9.4.2020.
 

Potilaat tulevat Kirurgiseen sairaalaan ainoastaan lääkärin lähettäminä sairaalasiirtoina.

HUS kertoi 27.3, että Kirurginen sairaala muunnetaan koronaviruspotilaiden hoitoon keskittyväksi sairaalaksi. Päätöksen jälkeen valmistelu on edennyt nopeasti. Kirurgisen sairaalan toiminnot ovat kuluvalla viikolla väistyneet pääosin Meilahden sairaala-alueelle Silmä-korvasairaalaan, Naistenklinikalle ja Syöpäklinikalle.

Koronaviruspotilaiden hoito Kirurgisessa sairaalassa alkaa 9.4.2020. Potilaat siirretään sairaalaan HUSin muista sairaaloista. Alkuvaiheessa potilaita hoidetaan yhdellä teho-osastolla ja yhdellä vuodeosastolla. Sairaalassa on mahdollisuus ottaa myöhemmin käyttöön toinen teho-osasto ja vuodeosasto.

HUSin henkilökuntaa on koulutettu koronaviruspotilaiden hoitoon ja siirretty Kirurgiseen sairaalaan useista HUSin sairaaloista. 

Koronaviruspotilaiden osalta tilanne HUSissa on edelleen rauhallinen. Tällä hetkellä sairaalahoidossa on noin 110 potilasta ja heistä tehohoidossa noin 40.

"Koronaviruspotilaiden hoitoa jatketaan myös muissa HUSin sairaaloissa. Otamme Kirurgisen sairaalan osastot nyt käyttöön helpottaaksemme muiden sairaaloiden tilannetta ja varaudumme siihen, että sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrä lisääntyy lähipäivinä", sanoo lääkintäpäällikkö Eero Hirvensalo.

Koronavirustartunnan saaneet tai tartuntaa epäilevät eivät voi suoraan hakeutua hoitoon Kirurgiseen sairaalaan, vaan heidän tulee olla yhteydessä omalle terveysasemalle tai Päivystysapuun 116 117. Hätätilanteissa tulee olla yhteydessä hätäkeskukseen. Kirurgisessa sairaalassa ei ole erillistä päivystyspoliklinikkaa.

___________

Vården av coronaviruspatienter på Kirurgiska sjukhuset inleds 9.4.2020

Omvandlingen av Kirurgiska sjukhuset till ett sjukhus för vård av coronaviruspatienter har framskridit snabbt och de första coronaviruspatienterna flyttar över till sjukhuset på torsdag, 9.4.2020. Patienterna kommer till Kirurgiska sjukhuset endast på beslut av läkare som förflyttning mellan sjukhus.

HUS berättade 27.3 att Kirurgiska sjukhuset omvandlas till ett sjukhus för vård av coronaviruspatienter. Efter beslutet har förberedelserna gjorts i snabb takt. Funktionerna i Kirurgiska sjukhuset har under veckan som gått i huvudsak flyttats över till Ögon-öronsjukhuset, Kvinnokliniken och Kliniken för cancersjukdomar som alla finns på Mejlans sjukhusområde.

Vården av coronaviruspatienter på Kirurgiska sjukhuset inleds den 9 april 2020. Patienterna flyttar över till sjukhuset från HUS övriga sjukhus. I början vårdas patienterna på en intensivvårdsavdelning och en vårdavdelning. I ett senare skede kan ytterligare en intensivvårdsavdelning och vårdavdelning tas i bruk.

HUS personal har fått utbildning i vård av coronaviruspatienter och flyttat över till Kirurgiska sjukhuset från flera andra HUS-sjukhus.

Läget för coronaviruspatienterna är fortfarande lugnt på HUS. För närvarande har HUS ca 110 patienter i sjukhusvård och av dem ca 40 i intensivvård.

"Vården av coronaviruspatienter fortsätter också på HUS övriga sjukhus. Vi tar nu avdelningarna på Kirurgiska sjukhuset i bruk för att underlätta situationen för de andra sjukhusen och för att bereda oss på att mängden patienter som är i behov av sjukhusvård ökar de närmaste dagarna", säger medicinalchef Eero Hirvensalo.

Personer som fått coronavirussmitta eller misstänker smitta kan inte direkt söka vård på Kirurgiska sjukhuset, utan de ska kontakta den egna hälsostationen eller Jourhjälpen 116 117. I nödsituationer ska man ringa nödcentralen. På Kirurgiska sjukhuset finns ingen separat jourpoliklinik.

Tulosta
8.4.2020 11:25