Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Koronaviruksen COVID-19 seurauksena tehtävät rajoitukset HUSissa tapahtuvaan opiskeluun

Koronaviruksen COVID-19 seurauksena tehtävät rajoitukset HUSissa tapahtuvaan opiskeluun

 
Perustelut
Kiinassa käynnistyi alkuvuonna uuden koronaviruksen aiheuttama COVID-19 -tartuntatautiepidemia. Terveydenhuollon toimintakyvyn ja potilaiden ja henkilöstön turvaamiseksi HUSin sairaala-alueella liikkumista on rajoitettu. 

HUS on opetussairaala, jonka tiloissa liikkuu runsaasti lääketieteen ja terveysalan opiskelijoita. HUSissa opintojaan suorittaviin opiskelijoihin sovelletaan pääosin samoja COVID-19 -tartuntatautiepidemian ehkäisyyn liittyviä päätöksiä kuin HUSin henkilöstöön. Tämä tarkoittaa mm. sitä, ettei HUSin tiloihin saa tulla, jos on mitään hengitystieinfektioon viittavia oireita (esimerkiksi yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, nuha, lihaskivut tai päänsärky). 

Opiskelijoita ja HUSissa järjestettävää opetusta koskien HUSin henkilöstöä koskeviin päätöksiin tehdään kuitenkin joitain tarkennuksia:

  • Mikäli opiskelija palaa ulkomailta, hän ei saa tulla HUSin tiloihin 14 vuorokauteen kotimaahan paluun jälkeen.
  • Yksittäiset potilasopetukset sekä potilashuoneissa, poliklinikoilla ja muissa tiloissa, joissa hoidetaan potilaita, järjestettävät yksittäiset opetukset kielletään
  • Yhden työvuoron tai -päivän kestävät opiskeluun liittyvät harjoittelut kielletään
  • Pidempiaikaiset potilastyössä tapahtuvat suunnitellut ja ohjatut harjoittelujaksot ovat sallittuja. Tällaisia ovat esimerkiksi terveysalan opiskelijoiden ohjatut harjoittelujaksot ja lääketieteen opiskelijoiden opetuspoliklinikoilla tapahtuva pienissä ryhmissä toteutettu kurssimuotoinen kliininen opetusjakso (tällä ohjeella pyritään mahdollistamaan ennen kaikkea 5. vuosikurssin lääketieteen kandidaattien kliiniset opinnot keväällä 2020). Harjoittelu- ja opetusjakson suunnittelussa tulee huomioida turhien potilaskontaktien välttäminen, ja myös näissä opetuksissa suurissa ryhmissä tapahtuvat potilaskohtaamiset on kielletty. Yksiköllä / osastolla on oikeus kieltäytyä ottamasta harjoittelijoita vastaan, mikäli harjoittelu häiritsee merkittävästi yksikön / osaston perustoimintaa. Ohjattu harjoittelu tapahtuu HUSin vastuuyksikön / osaston työjohdon ja valvonnan alaisena sekä HUS-kuntayhtymän sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.
  • HUS-kuntayhtymään virka- tai työsopimussuhteessa oleviin opiskelijoihin (kuten esimerkiksi lääketieteen amanuenssit ja terveydenhuollon ammattihenkilön sijaisuudessa työskentelevät opiskelijat) sovelletaan tämän päätöksen sijaan HUSin henkilöstölle annettuja määräyksiä ja ohjeistusta.

Tämä päätös koskee ainoastaan HUSin tiloissa tapahtuvaa opiskelua ja harjoittelua, eikä korvaa oppilaitosten opiskelijoilleen mahdollisesti muuten antamia päätöksiä tai ohjeistuksia. 


Päätös
Päätän, että HUSissa kielletään yksittäiset potilasopetukset potilastiloissa sekä yhden työvuoron tai -päivän kestävät opiskeluun liittyvät harjoittelut. Pidempiaikaiset potilastyössä tapahtuvat suunnitellut harjoittelut ja opetuspoliklinikalla tapahtuvat kurssimuotoiset kliiniset opetusjaksot on sallittu, mikäli ne eivät häiritse merkittävästi yksikön / osaston perustoimintaa. Myös tällöin tulee välttää turhia potilaskontakteja ja suurissa ryhmissä tapahtuvat potilaskohtaamiset on kielletty. 


Päättäjä
Teppo Heikkilä
va. hallintoylilääkäri, HUS-kuntayhtymä

Lisätietoja Anne Pitkäranta, tutkimusjohtaja, HUS
Kaarina Torppa, hallintoylihoitaja, HUS
Teppo Heikkilä, va. hallintoylilääkäri, HUS
Risto Renkonen, dekaani, HY
Tulosta
17.3.2020 9:44