Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Kolorektaalisyövän kansallinen hoitosuositus julkaistu Terveysportissa

Kolorektaalisyövän kansallinen hoitosuositus julkaistu Terveysportissa

Terveysportin lääkärin tietokannassa on julkaistu Suomen ensimmäinen kansallinen kolorektaalisyövän FICAN-hoitosuositus. Kolorektaalisyövän hoitosuositus on yksi Eteläisen syöpäkeskuksen valtakunnallisia hankkeita.
 
Hoitosuosituksen tavoitteena on yhtenäistää kolorektaalisyövän hoitoa Suomessa ja auttaa kolorektaali-syöpää hoitavia lääkäreitä hoidon suunnittelussa ja potilaan hoidossa. Hoitosuositus tarjoaa myös työkalu-ja radiologisen ja patologisen diagnostiikan avuksi. Hoitosuositus ei ota kantaa kolorektaalisyövän seulontaan.
 
- Kolorektaalisyövän hoidon yhtenäistämisellä pyritään parantamaan kolorektaalisyöpäpotilaiden eloonjäämisennustetta ja elämänlaatua sekä varmistamaan potilaiden yhdenvertainen kohtelu ja hoidon hyvä laatu riippumatta potilaan asuinpaikasta, suositustyöryhmän puheenjohtaja Anna Lepistö kertoo.
 
Hoitosuositus koskee erityisesti erikoissairaanhoidon lääkäreitä, mutta diagnostiikan ja seurannan osalta myös perusterveydenhuoltoa. Suositus on laadittu yhteistyössä syöpäalan asiantuntijoiden kanssa ja sii-hen saatiin rahoitusta sosiaali- ja terveysministeriöstä. Konsultointi- ja asiantuntijatyötä suosituksen te-kemiseen saatiin Duodecimilta.
 
Kolorektaalisyövän kansalliset hoitosuositukset ovat asiantuntijoiden laatimia näyttöön ja asiantuntijalau-suntoihin perustuvia suosituksia, jotka eivät sellaisenaan ole sitova. Hoitosuosituksessa on käytetty samaa GRADE-menettelyyn pohjautuvaa näytönasteen määrittelyä kuin Käypä hoito -suosituksissa käytetään.
 


Eteläisen syöpäkeskuksen eli FICAN Southin tehtävänä on koordinoida syövän diagnostiikkaa ja hoitoa sekä edistää syöpätutkimusta Etelä-Suomen alueella. Eteläisen syöpäkeskuksen muodostavat Helsingin yliopis-tollinen sairaala (HUS), Lääketieteellistä tutkimuksesta ja opetuksesta vastaava Helsingin yliopisto (HY), Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymä (PHHYKY), Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayh-tymä (Kymsote) ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote). Eteläinen syöpäkeskus on osa Kansallis-ta syöpäkeskusta (FICAN), jonka tavoitteena on parantaa ja yhdenmukaistaa syövän hoitoa valtakunnalli-sesti ja varmistaa kaikille potilaille tasavertaisen pääsyn laadukkaaseen hoitoon.
Lue lisää: www.ficansouth.fi
 
 
Tulosta
3.4.2019 9:56