Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Kokemusasiantuntijaksi hakijoiden määrä yllätti – lisää valmennetaan 8.1. alkaen

Kokemusasiantuntijaksi hakijoiden määrä yllätti – lisää valmennetaan 8.1. alkaen

HUS hyödyntää kokemusasiantuntijoiden osaamista. Kokemusasiantuntija on koulutuksen saanut henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta sairaudesta, sairastavan läheisenä tai omaisena elämisestä.
​Syksyllä alkaneisiin koulutuksiin on hakenut ennätysmäärä koulutettavia ja erä uusia hakijoita aloittaa valmennuksen tammikuussa.

Marraskuussa alkanut kokemusasiantuntijahaku sai paljon hakijoita. Ensimmäiseen HYKS Akuutin ja HYKS Vatsakeskuksen valmennusryhmään valittiin 17 kokemusasiantuntijavalmennettavaa. Samalla valmennetaan myös HUS:n kyseisten tulosyksikköjen omaa henkilökuntaa.

Valmennettavilta kerätään myös palautetta kurssin sujumisesta. Edellisen koulutuksen palaute oli pelkästään positiivista. Kokemusasiantuntijavalmennettavien mukaan valmennuksen tunnelma on ollut positiivinen ja ryhmät aktiivisia. Valmennettavat ovat olleet innostuneita. 

- Koossa tosi hyvä porukka ja keskustelu käy vilkkaana. Se mahdollistaa uuden tiedon syntymisen, Laurean amk:n valmentaja Hanna-Mari Talasma kertoo.
 

Yhteistyöllä ideasta konkretiaksi

 
Valmennukset järjestetään yhteistyössä HUS:n ja koulutuksen tarjoavan Laurea-ammattikorkeakoulun kesken. Yhteistyö sairaalan, valmennettavien ja Laurean kanssa on sujunut hyvin. Valmennuksen aikana valmistuu tulosyksiköihin muun muassa kokemusasiantuntijatoimintaan liittyvä toimintasuunnitelma, jota työstetään yhdessä tulosyksikön edustajien ja johdon tapaamisissa kevään aikana.
 
Uudet valmennukset käynnistyvät 8.1.2018 HYKS Sydän- ja keuhkokeskuksen, HYKS Syöpäkeskuksen sekä HYKS Naistentaudit ja synnytykset -tulosyksiköissä. Toiseen valmennukseen potilaita valittiin yhteensä 26 ja HUS:n henkilökuntaa 6.
 

Osallistaminen osaksi palvelukulttuuria

 
HUS on panostanut potilaiden ja asiakkaiden osallistamisen parantamiseen viime aikoina erityisen runsaasti. Tämä tarkoittaa paitsi kokemusasiantuntijoiden valmentamista tehtäviinsä, myös asiakasraatitoiminnan laajentamista.
 
Asiakasraati on palveluiden käyttäjistä koottu ryhmä, joka kokoontuu keskustelemaan palveluiden järjestämisestä vastuussa olevien henkilöiden kanssa. Asiakasraadissa on mukana palvelun tuntevia asiakkaita, heidän omaisiaan sekä henkilökuntaa.
 
Toimintaa laajennetaan jatkuvasti HUS:n eri tulosyksiköihin. Ensimmäinen HUS:n asiakasraativalmennus käynnistyy 29.1.2018 Hyksin sairaanhoitoalueella. Hyksin sairaanhoitoalueelta osallistujia on tulossa yli sata noin kymmenestä tulosyksiköstä. Myös toista asiakasraativalmennusta suunnitellaan keväälle Hyvinkään sairaanhoitoalueelle.
 
Lisäksi asiakaspalautejärjestelmää ollaan uudistamassa. Tähän kuuluvat palautteiden keräämiseen ja kysymyksenasetteluihin liittyvien käytäntöjen yhtenäistäminen sekä sähköisen asiakaspalautejärjestelmän uudistaminen.
 
Tulosta
8.1.2018 14:52