Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Kliinikot ovat tyytyväisiä HUS-Kuvantamiseen, mutta parempaa saatavuutta toivotaan

Kliinikot ovat tyytyväisiä HUS-Kuvantamiseen, mutta parempaa saatavuutta toivotaan

 

HUS-Kuvantamisen tavoitteena on, että tutkimuksia tilaavat tahot saavat potilaan hoidon kannalta tarkoituksenmukaisia tutkimuksia kustannustehokkaasti. Keväällä 2018 toteutetun kyselyn mukaan kliinikot arvioivat palvelun tason hyväksi kaikilla Kuvantamisen erikoisaloilla.

Kliinikkokysely toteutettiin internetkyselynä 11.4. – 8.5.2018. Kyselyllä selvitettiin kliinikkojen mielipiteitä tutkimusten saatavuudesta, ohjeistuksen selkeydestä ja tutkimusten hyödystä potilaan hoidossa jne. Lisäksi vastaajia pyydettiin ilmoittamaan 1-3 tärkeintä kehittämiskohdetta.

”HUS-Kuvantamisen tavoitteena on tuottaa tutkimuksia laadukkaasti, oikea-aikaisesti ja tehokkaasti hoitavan lääkärin hoitopäätösten tueksi. Miten hyvin nämä asiat käytännössä toteutuvat?”

 
Kokonaistyytyväisyyden keskiarvo on hyvällä tasolla (4,07, asteikolla 1-5) radiologiassa, kliinisessä neurofysiologiassa, kliinisessä fysiologiassa ja isotooppilääketieteessä HUSin ja Carean alueella. Merkittävää eroa ei ilmene esh:n ja pth:n välillä. 

Radiologiassa kokonaistyytyväisyys on HUS-alueella erinomaisella tasolla (4,12). Erityisesti Porvoon alueella on koettu palvelun entisestään parantuneen, mm. läheteindikaatioista ja vaikuttavuudesta porvoolaiset kliinikot kokevat saavansa erinomaisen hyvin palautetta. Carean alueella kehittämistarvetta nousi esille eniten. 

”Käytettävissäni ovat uudenaikaisimmat kuvantamismenetelmät huomioiden myös yliopistosairaalan erityisvaatimukset. Miten hyvin nämä asiat käytännössä toteutuvat?”

 
Tyytyväisyys kuvantamismenetelmien tasoon on kokonaisuutena erinomaisella tasolla (ka. 4,10). Esh:ssa menetelmien nykyaikaisuuteen ollaan tyytyväisimpiä, erityisesti Porvoon, Lohjan ja Hyksin alueella. 

Kliinikoiden mukaan lausunnot ja tutkimukset tukevat potilaan hoitoa ja hoitoketjua erinomaisella tasolla. Eniten kehitettävää nähdään läheteindikaatioiden ja tutkimusten vaikuttavuuden viestinnässä.

Kehittämistarvetta eniten ohjeiden löytymisessä sekä tutkimusten ja lausuntojen saatavuudessa

Vaikka lähetteiden teko arvioidaan yleisesti sujuvaksi, sitä toivotaan edelleen parannettavan. Ohjeiden löytämisessä ja asiantuntijoiden saavutettavuudessa kliinikot näkevät kehitettävää. Avoimessa palautteessa toivotaan lausuntojen nopeutta ja sisältöä parannettavan. Lisäksi arvostellaan teknisten järjestelmien käytön kankeutta.

Tutkimusten saatavuusongelmat nousevat esille radiologiassa magneettitutkimusten kohdalla ja Carean alueella muissakin modaliteeteissa.

Kliinisen neurofysiologiassa unitutkimusten saatavuudessa nähdään eniten kehitettävää, samoin toivotaan ENMG-tutkimuksiin parempaa saatavuutta ja selkeämpiä lausuntoja. EEG-tutkimuksiin odotetaan ympärivuorokautista päivystystä.

Kliinisessä fysiologiassa parempaa saatavuutta kaivataan hengitysfunktiotutkimuksiin ja isotooppilääketieteessä PET-TT-tutkimuksiin.

Kiitoksia henkilökunnalle

Avoimessa palautteessa kiitokset kohdistuvat henkilökunnan asiantuntemukseen ja hyvään yhteistyöhön. Tutkimukset ja lausunnot arvioidaan laadukkaiksi ja konsultointi hyvin toimivaksi.

Kyselyyn vastasi yhteensä 487 kliinikkoa, erikoissairaahoidosta 301 (62%) ja perusterveydenhuollosta 186 (38%). Vuonna 2016 vastaavat luvut olivat: esh 58 % (n=356), pth 42 % (n= 261).​

Tulosta
3.9.2018 15:37