Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Keravan ja Porvoon suusairauksien ilta- ja viikonloppupäivystys HUSille / Kvälls- och veckoslutsjour för munsjukdomar i Kervo och Borgå flyttar över till HUS

Keravan ja Porvoon suusairauksien ilta- ja viikonloppupäivystys HUSille / Kvälls- och veckoslutsjour för munsjukdomar i Kervo och Borgå flyttar över till HUS

Keravan ja Porvoon suun terveydenhuollon ilta-, viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys on siirtynyt HUSin vastuulle 7.12.2019 alkaen. Päivystys sijaitsee Haartmanin sairaalassa Helsingin Meilahdessa.
 

​Päivystyksessä hoidetaan kiireelliset ja äkilliset särky- ja tapaturmatapaukset. Haartmanin sairaalan käyntiosoite on Haartmaninkatu 4, rakennus 12.

Jos tarvitset hoitoa illalla tai viikonloppuna, soita ensin ajanvarauksen puhelinnumeroon 09 471 71110, jotta voimme arvioida hoidon tarpeen kiireellisyyden. Ajanvaraus on auki arkisin klo 14–21 ja viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 8–21.

Jos tarvitset hoitoa arkisin klo 8-14 välillä, ota yhteyttä omaan terveysasemaasi. Terveysasemien yhteystiedot löydät täältä: https://www.hus.fi/sairaanhoito/polku_avun_aarelle/Sivut/default.aspx

 

Töölön yöpäivystyksessä hoidetaan vain vakavat tapaturmat

 

Yöaikaan sattuvat vakavat sairaudet ja tapaturmat hoidetaan Töölön sairaalan suu- ja leukakirurgian päivystyksessä. Yöpäivystyksessä hoidetaan vain välitöntä hoitoa tarvitsevat potilaita, joiden hoitoa ei voida siirtää seuraavalle päivälle.

Yöpäivystys toimii klo 21.00–07.00. Soita ennen yöpäivystykseen tuloa numeroon 040 621 5699.


Töölön sairaalan tapaturma-aseman käyntiosoite on Töölönkatu 40, Helsinki.

Lisätietoja kiireellisen hoidon kriteereistä löydät suusairauksien päivystyksen nettisivuilta: www.hus.fi/sairaanhoito/suun_terveydenhuollon_yopaivystys


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jourverksamheten för munhälsovård under kvällar, veckoslut och söckenhelger i Kervo och Borgå har flyttat över till HUS från och med den 7 december 2019. Jouren finns på Haartmanska sjukhuset i Mejlans, Helsingfors. På jouren sköts brådskande och plötsliga värk- och olycksfall.  

Besöksadress till Haartmanska sjukhuset är Haartmansgatan 4, byggnad 12. 

Om du behöver vård på kvällen eller under veckoslutet ska du först ringa tidsbokningen på numret 09 471 71110 så kan vi bedöma hur brådskande vårdbehovet är.  Tidsbokningen är öppen på vardagar kl. 14–21 och under veckoslut och söckenhelger kl. 8–21. 

Om du behöver vård vardagar kl. 8-14 ska du kontakta din egen hälsostation. Du hittar hälsostationernas kontaktuppgifter här: https://www.hus.fi/sv/sjukvard/vagen_till_lamplig_hjalp/Sidor/default.aspx 

 

På Tölö nattjour vårdas bara allvarliga olycksfall 

 
Allvarliga sjukdomsfall och olyckor som inträffar nattetid sköts på mun- och käkkirurgiska jouren på Tölö sjukhus. På nattjouren vårdas endast patienter som är i behov av omedelbar vård, dvs. patienter vars vård inte kan skjutas fram till följande dag. 
 
Nattjouren är öppen kl. 21.00–07.00. Vänligen ring 040 621 5699 innan du kommer till nattjouren.

Besöksadressen till Tölö sjukhus olycksfallsstation är Tölögatan 40, Helsingfors.

Du hittar mera information om kriterierna för brådskande vård på webben, Jour för munsjukdomar: https://www.hus.fi/sv/sjukvard/sjukvardstjanster/jour/nattjour_munsjukdomar/Sidor/default.aspx

 

Tulosta
16.12.2019 10:47