Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Kansallinen lasten ja nuorten kivunhoidon ja tutkimuksen keskus aloitti toimintansa / Nationellt centrum för behandling av och forskning kring smärta hos barn och unga inledde sin verksamhet

Kansallinen lasten ja nuorten kivunhoidon ja tutkimuksen keskus aloitti toimintansa / Nationellt centrum för behandling av och forskning kring smärta hos barn och unga inledde sin verksamhet

Uudessa lastensairaalassa aloitti kesäkuun alussa toimintansa Kansallinen lasten ja nuorten kivunhoidon ja tutkimuksen keskus, joka parantaa lasten kivunhoidon laatua ja saatavuutta Suomessa.
 
TIEDOTE 15.6.2020

Uuden lastensairaalan tukisäätiö lahjoitti HUSille 2,7 miljoonaa euroa keskuksen perustamiseen.​

​Kipukeskuksen tehtävänä on edistää pitkäaikaisesta ja vaikeasta kivusta kärsivien potilaiden hoitoa ja hoitoon pääsyä sekä tarjota moniammatillista apua lapsille ja nuorille. Kipukeskus tarjoaa konsultaatiopalveluita ja koulutusta Suomen yliopistollisille lastenklinikoille ja keskussairaaloille. Kipukeskuksessa panostetaan lasten kivunhoidon tutkimukseen, joka on jäänyt Suomessa ja myös kansainvälisesti vähäiseksi. 
Uuden lastensairaalan tukisäätiön tekemä lahjoitus kattaa kipukeskuksessa henkilöstökulut kolmen vuoden ajalle. Tämän jälkeen kuluista vastaa HUS.  

”Uusi lastensairaala rakennettiin palvelemaan koko Suomea. Sairaalan avauduttua olemme tukisäätiössä aktiivisesti etsineet keinoja tukea lastensairauksien hoitoa ja tutkimusta Suomessa. Haluamme yhdessä muiden lahjoittajien kanssa antaa tukemme lasten kivunhoidolle ja sen tutkimuksen edistämiselle”, sanoo Uuden lastensairaalan tukisäätiön hallituksen puheenjohtaja Anne Berner.


Nyt perustettava kipukeskus tukee jo pelkästään organisoitumisellaan sekä kansallisella ja kansainvälisellä verkostoitumisellaan kivun tutkimusta nykytilaa merkittävästi paremmin. ”Kivun hoidossa myös teknologisilla innovaatioilla, esimerkiksi virtuaalitodellisuuden sovelluksilla on yhä merkittävämpi rooli. Lasten ja nuorten kivunhoidon kehittämisellä on suuri merkitys myös lasten perheille kotona lasta hoidettaessa. Uuden lastensairaalan tukisäätiö sitoutuu omalla panoksellaan edistämään uusien teknologisten innovaatioiden mukaan tuomista sekä kehittämistä osana lasten ja nuorten kivunhoitoa”, kertoo Berner. 

”Otamme todella kiitollisena lahjoituksen vastaan. Lahjoitus mahdollistaa potilaiden kivunhoidon aikaisempaa monipuolisemmin. Katseemme kohdistuu tiukasti tulevaisuuteen ja kivun hoidon kehittämiseen. Mahdollisuuksia on paljon: pystymme jatkossa hyödyntämään lääketieteen, tutkimuksen ja teknologian keinoja entistä paremmin lapsipotilaiden kivunhoidossa, sanoo toimialajohtaja Jari Petäjä HUSista.  
 

Lasten kivun hoito vaatii erityisosaamista  


Lapsen kipu on yksilöllistä kuten aikuisillakin, osa lapsista tuntee kipua herkemmin kuin toiset. Erityistä lasten kivusta tekee sen, että kipu ilmenee eri-ikäisillä eri tavoin, mikä tekee kivun arvioinnista hankalampaa kuin aikuisen kohdalla. 

Lasten kivuista valtaosa on akuuttia kipua, joka loppuu itsestään kudosten paranemisen myötä. Pitkäaikaisia kipuja lapsille aiheutuu pitkäaikaisten perussairauksien kuten reuman, harvinaisten sairauksien ja esimerkiksi syövän yhteydessä. Erittäin vaativia potilaita ovat niin sanotut toiminallisten kipuoireyhtymien potilaat. Laajalainen kipua on 7 prosentilla 10–12-vuotiaista ja 15 prosentilla 14–16-vuotiaista. 


”Hoitamalla lapsen ja nuoren kipua tehokkaasti saavutamme inhimillisen kärsimyksen vähenemisen lisäksi konkreettisia potilaalle ja hoitojärjestelmälle syntyviä etuja. Hoitamalla kipua hyvin sairaalahoitoajat lyhenevät, leikkausten jälkikomplikaatiot vähenevät, kivun kroonistumisen riski pienenee, sosiaaliset ja psyykkiset ongelmat ja terveydenhuoltopalveluiden käyttö vähenevät”, sanoo ylilääkäri Eija Kalso HUSista.  
 

Ohjausryhmä kehittää ja edistää tutkimus- ja innovaatiotoimintaa sekä edistää kansainvälisyyttä


Kipukeskukselle on perustettu ohjausryhmä, johon säätiö on nimennyt edustajikseen verkostojohtaja Minna Komun, johtava pelisuunnittelija Reko Ukon ja tiedejohtaja Aleksis Karmen. HUS on nimennyt edustajikseen toimialajohtaja Jari Petäjän, ylilääkäri Eija Kalson ja kehityspsykologian dosentti Anu-Katariina Pesosen. Ohjausryhmä ohjaa kipukeskuksen toimintaa, jotta sen tutkimus- ja innovaatiotoimintaan sekä kansainvälistymiseen liittyvät tehtävät ja tavoitteet edistyvät.

Lahjoituksen mahdollistivat Stiftelse Brita Maria Renlunds minne -säätiö, Seriously, Small Giant, OLVI-säätiö ja Lastenklinikoiden Kummit. ”Lasten kivunhoidon osaamisen kehittäminen, tutkimustyö sekä valtakunnallisesti toimiva kipukeskus on todella hieno asia. Meillä Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne -säätiölle on suuri ilo olla mukana perustajajäsenenä”, kertoo toimitusjohtaja Gun Sandberg-Wallin.  ”Lasten kipukeskus on lapsille, mutta myös kaikille vanhemmille tärkeä hanke. On hienoa olla mukana tukemassa”, sanoo luova johtaja Petri Järvilehto Seriouslystä. OLVI-säätiö perustelee tukeaan kipukeskukselle: ”Haluamme tukea toimintaa, jolla tasavertaistetaan lasten kasvua ja kehittymistä tasapainoisiksi aikuisiksi. Kipu jättää aina lapsen mieleen muistijäljen, pelkoa ja ahdistusta. Annamme tukemme lasten kivunhoidon ja sen tutkimuksen edistämiselle, jotta lapsi saa kivunhoitoon parhaan mahdollisen avun”.


Nationellt centrum för behandling av och forskning kring smärta hos barn och unga inledde sin verksamhet​


På Nya barnsjukhuset inledde man i början av juni sin verksamhet vid det nationella centret för behandling av och forskning kring smärta hos barn och unga vid HUS. Centret förbättrar kvaliteten på och tillgången av smärtbehandling för barn i Finland. Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd donerade 2,7 miljoner euro till HUS för grundandet av centret.


Smärtcentrets uppgift är att främja vården och tillgången av vård för patienter med långvarig och svår smärta samt erbjuda multiprofessionell hjälp till barn och unga. Smärtcentret erbjuder konsultationstjänster och utbildning för Finlands universitetsbarnkliniker och centralsjukhus. Vid smärtcentret satsar man på forskning om smärtbehandling av barn. Tillgången av sådan forskning är liten både i Finland och internationellt.  

Donationen från Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd till Nya barnsjukhuset täcker personalkostnaderna på smärtcentret under tre år. Därefter ansvarar HUS för kostnaderna.  

"Nya barnsjukhuset byggdes för att betjäna hela Finland. Efter att sjukhuset öppnade har vi inom Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd aktivt sökt metoder som stöder vården och forskningen av barnsjukdomar i Finland. Tillsammans med andra givare vill vi stödja behandlingen av smärta hos barn och främja forskning kring smärta hos barn", säger Anne Berner, styrelseordförande för Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd.

Redan genom att organisera sig och genom att bilda nationella och internationella nätverk kommer det nu grundade smärtcentret att stödja smärtforskningen på ett betydligt bättre sätt än tidigare. "Vid smärtbehandling har även tekniska innovationer, till exempel tillämpningar av virtuell verklighet en allt viktigare roll. Utvecklingen av behandlingen av smärta hos barn och unga har också en stor betydelse för barnens familjer när de vårdar ett barn hemma. Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd förbinder sig att genom sin egen insats främja introduktion och utveckling av nya teknologiska innovationer som en del av smärtvården för barn och unga ", berättar Berner. 

"Vi är verkligen tacksamma för donationen. Donationen gör det möjligt att vårda patienter med smärta på ett mångsidigare sätt än tidigare. Vi fokuserar på framtiden och utvecklingen av smärtbehandling. Det finns många möjligheter: i fortsättningen kan vi bättre än tidigare utnyttja metoder inom medicin, forskning och teknologi vid smärtbehandling av barnpatienter, säger Jari Petäjä, direktör för Sjukvård för barn och unga vid HUS.   
 

Behandling av smärta hos barn kräver specialkompetens  


Smärtan hos barn är individuell precis som hos vuxna, vissa barn känner smärta lättare än andra. Det som är speciellt med smärta hos barn är att smärtan framträder på olika sätt hos personer i olika åldrar. Det gör det svårare att bedöma smärtan hos barn än hos vuxna. 

Den största delen av smärtorna hos barn är akut smärta som upphör av sig själv i och med att vävnaderna läker. Långvariga smärtor hos barn uppkommer i samband med långvariga bakomliggande sjukdomar såsom reumatism, sällsynta sjukdomar och till exempel cancer. Mycket krävande patienter är patienter med så kallade funktionella smärtsyndrom. 7 procent av 10–12-åringarna och 15 procent av 14–16-åringarna har omfattande smärta. 

"Genom att effektivt behandla smärta hos barn och unga uppnår vi förutom ett minskat mänskligt lidande även konkreta fördelar för patienten och vårdsystemet. Genom att behandla smärtan på ett bra sätt förkortas vårdtiderna på sjukhus, operationernas efterkomplikationer minskar, risken för kronisk smärta minskar – och de sociala och psykiska problemen och användningen av hälso- och sjukvårdstjänster minskar ", säger överläkare Eija Kalso vid HUS.  
 

Styrgruppen utvecklar och främjar forsknings- och innovationsverksamheten samt främjar internationaliseringen


En styrgrupp har tillsatts vid smärtcentret i vilken stiftelsen har utsett nätverksdirektör Minna Komu, ledande spelplanerare Reko Ukko och vetenskapsdirektör Aleksis Karme till sina representanter. HUS har utsett direktör Jari Petäjä, överläkare Eija Kalso och docent i utvecklingspsykologi Anu-Katariina Pesonen till sina representanter. Styrgruppen leder smärtcentrets verksamhet så att dess uppgifter och mål i anslutning till forsknings- och innovationsverksamhet samt internationalisering framskrider.

Donationen möjliggjordes av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Seriously, Small Giant, OLVI-stiftelsen och Barnklinikernas faddrar. "Utvecklingen av kompetensen inom behandling av smärta hos barn, forskningsarbetet samt det riksomfattande smärtcentret är verkligen fint och det är ett stort nöje för Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne att vara med som grundare", berättar verkställande direktör Gun Sandberg-Wallin. "Barnens smärtcentrum är ett viktigt projekt för barnen, men också för alla föräldrar. Det känns fint att få vara med och stödja”, säger Petri Järvilehto som är kreativ direktör på Seriously. Stiftelsen OLVI-säätiö motiverar sitt stöd till smärtcentret: ”Vi vill stödja en verksamhet som ger barnen en jämbördig möjlighet att växa och utvecklas till balanserade vuxna. Smärta lämnar alltid sina spår i barnets minne och ger rädsla och ångest. Vi vill stödja främjandet av behandling av och forskning kring smärta hos barn, så att barnet alltid får den bästa möjliga hjälpen för sin smärta.”
Tulosta
15.6.2020 12:41