Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Kansainvälinen Bounce-projekti etenee

Kansainvälinen Bounce-projekti etenee

Rintasyövän resilienssiä mallintava Bounce-projekti on tällä hetkellä potilaiden rekrytointivaiheessa. Ensimmäisiä tuloksia voidaan odottaa vuoden 2020 alussa.
 
Projektissa selvitetään varhaisvaiheen rintasyöpäpotilaiden toipumiseen vaikuttavia tekijöitä oikeiden tukitoimien valitsemiseksi toipumisen eri vaiheissa. ​Projektin tavoitteena on kehittää potilaiden hoidoista palautumista tukeva työkalu ja toimintamalli kliiniseen käyttöön.
 
Biomedicumissa 10.6. järjestetyssä Bounce-tapahtumassa tuotiin projektia tutuksi laajemmalle yleisölle. Tapahtuman sessioissa paneuduttiin resilienssiin käsit
teenä sekä siihen, miten se liittyy syöpäpotilaan psyykkisiin selviytymismekanismeihin. Tapahtumassa kuultiin ensimmäiset havainnot BOUNCEn potilaspilotista ja potilasjärjestöjen edustaja kertoi lisäksi tilaisuudessa omakohtaisia kokemuksia rintasyövästä ja siitä selviytymisestä. Toisessa sessiossa kuultiin digitaalisuudesta ja resilienssin mallintamisesta.
 
Bounce-projektin aloituksesta on nyt kulunut 18 kuukautta ja potilaiden rekrytointi projektiin on vielä meneillään.
 
Riittävän potilasmäärän rekrytointi ja kliinisisten partnereiden toimesta Helsingissä, Milanossa, Lissabonissa sekä Jerusalemissa on ensiarvoisen tärkeää projektin onnistumisen kannalta. Riittävän potilasmäärän rekrytointi ja kliinisisten partnereiden toimesta Helsingissä, Milanossa, Lissabonissa sekä Jerusalemissa on ensiarvoisen tärkeää projektin onnistumisen kannalta. Helsingissä tavoitteena on saada projektiin mukaan 200 rintasyöpäpotilasta lokakuuhun mennessä", projektin koordinaattori Paula Poikonen-Saksela HUS Syöpäkeskuksesta kertoo.
 
Potilaat vastaavat laajoihin kyselyihin koskien psykososiaalisia ja sosiodemograafisia tekijöitä sekä terveyspalvelujen käyttöä pääsääntöisesti Noona-palvelimella. Noona on rintasyöpäpotilaiden seuranta-applikaatio, jonka avulla potilas voi raportoida voinnistaan hoitohenkilökunnalle. Noona on kehitetty yhdessä Syöpäkeskuksen asiantuntijoiden kanssa.
 
Projektin ensimmäiset potilaat on rekrytoitu tammikuussa ja he lähestyvät jo kolmatta tiedonkeruuvaihetta. Kyselyt lähtevät potilaille kolmen kuukauden välein 1,5 vuoden aikana. Ensimmäinen kysely täytetään ennen hoitojen alkua.
 

Ensimmäiset tulokset puolen vuoden päästä

Poikonen-Sakselan mukaan ensimmäisiä tuloksia voidaan odottaa alkuvuodesta 2020, kun kaikki potilaat ovat olleet projektissa puoli vuotta mukana.
"Resilienssi on dynaaminen prosessi ja se kulkee kehityskaarena. Haluamme tunnistaa tekijöitä, jotka liittyvät siihen, että osaamme kohdistaa oikean tuen sitä tarvitseville potilaille oikeaan aikaan."
HUS toimii projektissa koordinaattorina. Syöpäkeskuksen lisäksi projektissa ovat mukana Suomesta Noona Healthcare ja Nordic Healthcare Group. Kansainvälisen konsortion muut jäsenet ovat onkologian, tietokonemallinnuksen, psykologian ja sosiaalilääketieteen alojen asiantuntijoita Kreikasta, Italiasta, Portugalista ja Israelista.

Bounce-event-2019-intra.jpg
Kuvassa Ira Haavisto NHG:stä (vas.), Riikka-Leena Leskelä (NHG), Anu Niemi (Europa Donna), Paula Poikonen-Saksela, Leena Vehmanen (Syöpäkeskus), Ruth Pat-Horenzcyk (HUJI), Evangelos Karademas (FORTH), Shlomit Perry (HUJI) ja Syöpäkeskuksen johtava ylilääkäri Johanna Mattson.
Tulosta
20.6.2019 15:52