Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Käypä hoito -suositus lasten ja nuorten käytöshäiriöistä julkaistu

Käypä hoito -suositus lasten ja nuorten käytöshäiriöistä julkaistu

Lasten ja nuorten käytöshäiriöiden Käypä hoito –suositus julkaistiin 12.12.2018.
 

Käytösongelmat ovat yleinen syy siihen, että lapset ja nuoret ohjautuvat mielenterveyspalveluihin. Käytöshäiriöitä esiintyy noin 5 %:lla lapsista ja nuorista. Käytöshäiriöihin liittyy usein kehityksellisiä ongelmia (oppimishäiriöt, puheen ja kielen kehityshäiriöt), oheissairastavuutta (esim. ADHD, mieliala- ja päihdehäiriöt) ja psykososiaalista kuormitusta. Lasten ja nuorten käytöshäiriöt ovat monimuotoisia häiriöitä, joiden pääoireena on pitkäkestoinen (6 kuukautta tai enemmän) ikätasosta poikkeava uhmakas, aggressiivinen tai epäsosiaalinen käytös, joka aiheuttaa ongelmia sosiaalisissa suhteissa ja suoriutumisessa.

-Tutkimustiedon perusteella on ilmeistä, että lasten ja nuorten käytöshäiriöitä voidaan hoitaa. Ensisijaista käytöshäiriöiden hoidossa on muokata lapsen tai nuoren ympäristöä siten, että ympäristö sekä vanhemmat, että päiväkoti tai koulu vahvistavat lapsen tai nuoren myönteistä käytöstä. Samanaikaisten muiden häiriöiden tai ongelmien esimerkiksi ADHD:n, oppimishäiriöiden, kielellisten häiriöiden, masennuksen, päihderiippuvuuden hoito tai tuki niihin on tärkeää, samoin kun psykososiaalisten stressitekijöiden vähentäminen, sanoo työryhmän puheenjohtaja, ylilääkäri Eeva Aronen.

Psykososiaaliset hoitomuodot ensisijaisia

Käytöshäiriöitä voidaan ehkäistä edistämällä lapsen tunne-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja ja poistamalla tai lievittämällä käytöshäiriölle altistavia tekijöitä.

Kun lapsella tai nuorella on käytösongelmia, tehdään perustasolla kokonaisvaltainen arvio hänen tilanteestaan ja lievennetään tai poistetaan kuormittavia tekijöitä. Vahvin tutkimusnäyttö käytöshäiriöiden hoidossa lapsilla on strukturoidusta vanhemmuustaito-ohjauksesta, jossa tuetaan lapsen ja vanhemman myönteistä suhdetta ja vahvistetaan positiivista käytöstä. Nuorille tuloksellisinta on heille, heidän vanhemmilleen ja heidän verkostoilleen suunnatut monimuotoiset psykososiaaliset interventiot. Perustasolla annetaan strukturoitua vanhemmuustaito-ohjausta, tukea lapselle varhaiskasvatuksessa tai koulussa ja tukea nuorelle ja hänen verkostoilleen. Vaikeimmat tapaukset ohjataan erikoissairaanhoitoon.

Käytöshäiriöiden lääkehoitoa lapsilla harkitaan vain, jos asianmukaiset psykososiaaliset hoitomuodot tai oheissairauksien hoito tai hoitojen yhdistäminen ei ole riittävää vaikeiden käytösoireiden hallitsemiseksi. Vaikeissa tapauksissa lääkehoito saattaa edistää osana muuta hoitoa aggressiivisen ja impulsiivisen käyttäytymisen hallintaa nuorilla sekä nuoren kykyä hyötyä psykososiaalisesta hoidosta.

Hoito toteutetaan yhteistyössä lapsen tai nuoren ja perheen, terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen, koulun, opiskeluhuollon, perheneuvolan ja sosiaalitoimen kesken siten, että harkitaan yksilöllisesti, minkä tahojen kanssa on tarkoituksenmukaista tehdä yhteistyötä. Hoito edellyttää luottamuksellista perheen ja nuoren toimijuutta vahvistavaa yhteistyösuhdetta ja jatkuvuutta.​

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50118


Tulosta
19.12.2018 9:32