Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Juuri julkaistu: Eturauhassyövän seulonnat tulisi kohdentaa tarkoin

Juuri julkaistu: Eturauhassyövän seulonnat tulisi kohdentaa tarkoin

Alimmassa sosioekonomisessa asemassa olevilla miehillä on eniten pitkälle edenneitä eturauhassyöpiä ja kuolleisuus niihin on suurinta. Juuri he hyötyisivät seulonnoista eniten.
 

​Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpä. Suomessa sitä todetaan vuosittain noin 5 000 mieheltä ja siihen kuolee 850 miestä.

HUS oli mukana tutkimuksessa, jossa selvitettiin, mikä sosioekonominen ryhmä hyötyisi eniten eturauhassyövän seulonnasta. Tutkimuksessa analysoitiin 72 139 suomalaisen miehen kansainvälisen seulontatutkimuksen (ERSPC) yhteydessä vuosina 1996 - 2011 antamia tietoja eturauhassyövästä, kuolleisuudesta sekä osallistumisesta seulontaan. Miesten sosioekonominen asema määriteltiin Tilastokeskuksen rekisterin perusteella koulutuksen, tulojen ja asumismuodon mukaan. Seuranta-aika kesti 12,7 vuotta.

Laajasta rekisteritutkimuksesta selvisi, että pitkälle edenneet eturauhassyövät ja kuolleisuus ovat suurinta alimmassa sosioekonomisessa asemassa olevilla miehillä.
 
- Heillä on todennäköisesti vähemmän tietoa terveydestä ja he käyttävät vähemmän terveyspalveluja kuin ylemmillä sosiaaliluokilla. Varhaisvaiheen diagnostiikka viivästyy, joten syöpä ehtii edetä pitkälle ennen kuin se huomataan. Siksi kuolleisuus niin syöpään kuin kokonaiskuolleisuuskin ovat suurempia kuin muilla, HUS:n urologian erikoislääkäri Tuomas Kilpeläinen kertoo tutkimuksestaan.
 
Korkean sosioekonomisen aseman miehillä oli sen sijaan eniten matalan ja keskisuuren riskin eturauhassyöpiä, mutta muita pienempi riski sairastaa edennyttä, suuren riskin eturauhassyöpää. Korkea koulutus oli myös selkeästi yhteydessä vähäisempään eturauhaskuolleisuuteen.
 
- He käyvät innokkaimmin lääkärissä ja PSA-testeissä, joten kyse on useassa tapauksessa matalan riskin eturauhassyövän ylidiagnosoinnista. Toisaalta varhainen diagnosointi johtaa vähäisempään eturauhassyöpäkuolleisuuteen, Kilpeläinen pohtii.
 
Tasa-arvoa myös eturauhassyövän hoitoon
 
Väestöpohjaista seulontaohjelmaa syöpien varhaista toteamista varten ei ole aloitettu, koska seulontatesti ei ole riittävän tarkka. Eturauhassyöpäriskin ja kuolleisuudenkin eroja eri sosioekonomisten ryhmien välillä voidaan kuitenkin jonkin verran tasoittaa järjestelmällisellä väestöpohjaisella seulontaohjelmalla, koska seulontatutkimukseen osallistuneilla miehillä erot olivat vähäisempiä kuin seulomattomassa verrokkiväestössä.
 
Erityistä huomiota tulisi tutkijoiden mukaan kiinnittää siihen, miten matalaa sosioekonomista asemaa edustavat miehet saataisiin osallistumaan eturauhassyöpäseulontoihin.
 
- Alempaan sosioekonomiseen ryhmään kuuluville seulonnoista on erityisen paljon hyötyä, joten varhaisvaiheen diagnostiikkaa tulisi näiltä osin kohdentaa juuri heihin, Tuomas Kilpeläinen sanoo. 
 
Tutkimus tehtiin Suomessa, jossa sosioekonomiset erot ovat melko pienet. Kilpeläinen muistuttaa, että erot ovat useissa muissa maissa huomattavasti suuremmat, joten niissä seulontojen kohdentamisella saadaan huomattavasti suuremmat hyödyt kuin Suomessa.
 
- Tärkeää on se, kuinka ajoissa ja kuinka usein pääsee lääkärin vastaanotolle ja hoidetaanko kaikkia eri potilaita yhtä hyvin.
 
Seuraavaksi Kilpeläinen tutkiikin koulutuksen vaikutusta eturauhassyöpähoitoon pääsyyn. Suomi onkin otollinen maa tehdä laajoja väestötutkimuksia, sillä vain Pohjoismaissa on tarpeeksi pitkältä ajalta laajat ja luotettavat rekisterit.
 
Eturauhassyöpä vaikea seulottava
 
Koska varhaisvaiheessa eturauhassyöpä ei yleensä aiheuta oireita, korkeintaan virtsaamiseen liittyviä häiriöitä, on eturauhassyövän yleisille seulonnoille ollut suuria paineita. Nykyisin käytössä oleva, verestä otettava PSA-seulontatesti ei pysty erottamaan, milloin kyse on iän myötä yleistyvästä, hitaasti etenevästä kasvaimesta, ja milloin ärhäkästä syöpätyypistä. Pienten, hitaasti kasvavien ja kliinisesti rauhallisten syöpien toteaminen johtaa usein tarpeettomaan hoitoon sivuvaikutuksineen.
 
Ilman seulontaa nämä oireettomat syövät eivät haittaisi miehen elämää lainkaan. Eturauhassyöpä kehittyykin yleensä vanhemmalla iällä, ja keski-ikä toteamishetkellä 71 vuotta. Noin 9 prosenttia eturauhassyövistä on perinnöllisiä.
 
 
Meilahden kampuksella tuotetaan vuosittain noin 2000 uutta tieteellistä julkaisua. Juuri julkaistu -juttusarjassa uutisoidaan pieni otos näistä artikkeleista. Tavoitteena on esimerkein avata Meilahden kampuksen tutkimuksen laajaa kirjoa ja tuoda terveystieteellistä tutkimusta lähemmäs ihmisten arkea.
 
Teksti: Teija Riikola
Tulosta
16.1.2017 13:35