Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Hoitoon on hakeuduttava myös koronaepidemian aikana – hyödyt suurempia kuin sairastumisriski / Sök vård även under coronaepidemin – nyttan är större än risken fö

Hoitoon on hakeuduttava myös koronaepidemian aikana – hyödyt suurempia kuin sairastumisriski / Sök vård även under coronaepidemin – nyttan är större än risken för att smittas

Pelko koronavirustartunnasta näkyy HUSissa. Vakavien sairauksien hoitoon hakeutujien määrä on puolittunut Meilahden neurologian päivystyksessä.
 
Ohimenevän aivoverenkiertohäiriön eli TIA-kohtauksen saaneiden potilaiden määrä Meilahden neurologian päivystyksessä on laskenut koronaepidemian aikana puoleen tavallisesta luvusta. TIA-kohtaus diagnosoidaan noin 4 000 suomalaisella vuosittain.  

Kohtauksen saaneen tulee hakeutua päivystykseen välittömästi, vaikka oireet menisivätkin ohi, koska joka kymmenes TIA-potilas saa aivoinfarktin viikon kuluessa, ja joka kahdeskymmenes ensimmäisen vuorokauden kuluessa. Päivittäin keskimäärin 68 suomalaista saa aivoverenkiertohäiriön, ja siihen kuolee keskimäärin 12 henkilöä päivässä. 

”Ihmisten tulee uskaltautua hoitoon ja tutkimuksiin myös koronaepidemian aikana. Hyödyt hoitoon hakeutumisesta ovat suurempia kuin riski sairastua koronavirukseen”, sanoo HUSin Neurokeskuksen ylilääkäri Sami Curtze. 

Aivoverenkiertohäiriöissä akuuttivaiheen hoitomuodot ja kohdennettu uusintatapahtumien estolääkitys ovat kehittyneet merkittävästi. Tämä pelastaa ihmishenkiä ja kohentaa sairastuneiden elämänlaatua. Nopea hoitoon pääsy ja oireiden pikainen syyn selvittäminen ovat hoidon tuloksen kannalta erittäin tärkeitä.  
 
Lisätiedot 
Ylilääkäri Sami Curtze 
p. 050 466 1779  
sami.curtze@hus.fi 

Osastonylilääkäri Daniel Strbian, neurologian päivystys 
p. 050 427 0120 
daniel.strbian@hus.fi 


Sök vård även under coronaepidemin – nyttan är större än risken för att smittas  

 
Rädslan för coronavirussmitta syns inom HUS. Antalet personer som söker vård för allvarliga sjukdomar har halverats på neurologiska jouren vid Mejlans.  

Antalet patienter på neurologiska jouren vid Mejlans som har fått en övergående cerebrovaskulär störning (cirkulationsstörning i hjärnan), det vill säga en TIA-attack har sjunkit under coronaepidemin till hälften av det vanliga antalet. En TIA-attack diagnostiseras hos cirka 4 000 finländare årligen.  

Den som har fått en attack ska komma omedelbart till jouren även om symtomen är övergående, eftersom var tionde TIA-patient får en hjärninfarkt inom en månad och var tjugonde inom det första dygnet. I medeltal får 68 finländare en cerebrovaskulär störning och i medeltal dör 12 personer per dag i det. 

”Man måste våga söka vård och komma på undersökningar även under coronaepidemin. Nyttan av att söka vård är större än risken för att smittas av coronaviruset”, säger Sami Curtze som är administrativ överläkare vid Neurocentrum. 

Vårdformerna i akutskedet vid en cerebrovaskulär störning och riktad preventiv läkemedelsbehandling för att förhindra återfall har utvecklats betydligt. Detta räddar människoliv och förbättrar de sjukas livskvalitet. Med avseende på vårdresultatet är det mycket viktigt att få vård snabbt och att orsaken till symtomen utreds snabbt.   
 
Mer information 
Sami Curtze, administrativ överläkare 
tfn 050 466 1779  
sami.curtze@hus.fi 

Daniel Strbian, avdelningsöverläkare, neurologiska jouren 
tfn 050 427 0120 
daniel.strbian@hus.fi 

Tulosta
7.4.2020 15:52