Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Histamiinialtistuksen sijaan metakoliinialtistus 5.3.18 alkaen

Histamiinialtistuksen sijaan metakoliinialtistus 5.3.18 alkaen

Meilahden sairaalan kliinisen fysiologian yksikössä loppuu Histamiinialtistuskoe 2855 Pt-HistamP ja tilalle tulee Metakoliinialtistus, 2857, Pt-MetakP 5.3.2018 alkaen.
 
Muutoksen syy on histamiinialtistusliuoksien toimitusten loppuminen kevään 2018 aikana raaka-aineen saantivaikeuksien takia.

Aikaisemmat histamiinialtistuslähetteellä tulleet tutkimukset korvataan 5.3.18 alkaen metakoliinialtistuskokeilla. Toivomme, että siitä lähtien myös lähetteet keuhkoputkien supistumisherkkyyden mittaamisessa tulisivat suoraan tutkimukseen 2857, Pt-MetakP, Metakoliinialtistus.

Ajanvaraus
1. Pegasosta käyttävät Helsingin kaupungin terveysasemat kirjoittavat lähetteen laboratoriojärjestelmä WebLabiin, josta lähete yhdistyy QPatissa olevaan ajanvaraukseen. Kliinisen fysiologian laboratorio tulostaa lähetteen ja lähettää potilaalle ajanvarauskirjeen ja potilasohjeen.

2. Helsingin kaupungin konsultaatiopoliklinikat kirjoittavat lähetteen
WebLabiin ja soittavat kliinisen fysiologian laboratorioon varatakseen ajan.

3. HUSin yksiköt, joilla on Oberon-ajanvarausjärjestelmässä oikeus kliinisen fysiologian laboratorion ajanvarauksiin, tekevät ajanvaraukset itse ja kirjoittavat lähetteen WebLabiin, josta lähete yhdistyy QPatissa olevaan ajanvaraukseen.

Metakoliinialtistustutkimus
Metakoliinialtistus vastaa varsin hyvin histamiinialtistustutkimusta hyperreaktiivisuusmittauksissa, joskin reseptori, johon metakoliini vaikuttaa on kolinerginen (histamiinialtistuksessa histamiini-reseptorit ja solukalvon vagaaliset ärsytysreseptorit), ja metakoliinin annostelu on kumulatiivinen (histamiinialtistuskokeessa nonkumulatiivinen).
Sivuvaikutuksiltaan metakoliinialtistuksen on raportoitu aiheuttavan vähemmän epäspesifisiä ärsytysoireita kuin histamiinialtistuksen.

Metakoliinialtistuksessa mitataan FEV1-arvon pienenemistä, ja 20% lasku FEV1-arvossa (PD20FEV1) on merkitsevä muutos. Hyperreaktiivisuuden aste voidaan arvioida seuraavasti: 
Supistumisherkkyys
Metakoliininaltistuskoe (PD20FEV1)
kumulatiivinen annos keuhkoihin (μg)
Voimakas
≤ 150
Kohtalaisen voimakas
151- 600
Lievä
601 – 2600
Ei hyperreaktiviteettia
>2600
PD20FEV1 ≤ 600 μg on astmalle diagnostinen tulos
Tulosta
1.3.2018 9:08