Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Hallituksen päätökset 7.10.: Talouden sopeuttaminen on syksyn tärkein asia / Styrelsens beslut 7.10.: Att få ekonomin i balans är det viktigaste i höst

Hallituksen päätökset 7.10.: Talouden sopeuttaminen on syksyn tärkein asia / Styrelsens beslut 7.10: Att få ekonomin i balans är det viktigaste i höst

HUS-kuntayhtymän hallitus käsitteli kokouksessaan lisäksi strategian valmistelutilannetta.
 
Talouskehitystä seurataan tarkasti koko loppuvuosi 

HUSin hallitus sai kokouksessa päivitettyä tietoa kuntayhtymän toiminnan ja talouden tilanteesta. Sitovien nettokulujen budjettiylitys oli elokuussa 4,9 %. Verrattuna tammi-heinäkuun budjettiylitykseen, joka oli 5,8 %, oli muutos oikean suuntainen, vaikkakaan ei vielä kovin merkittävä. Suunniteltua suurempi palvelutuotannon kysyntä selittää osittain sitovien nettokulujen budjettiylitystä. Talouden tehostamis- ja sopeuttamistoimien vaikutuksista raportoidaan hallitukselle seuraavan kerran marraskuussa. 

Asiaa käsitelty hallituksessa edellisen kerran 16.9.2019 

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Juha Tuominen, juha.a.tuominen(at)hus.fi, talousjohtaja Mari Frostell. mari.frostell(at)hus.fi, 0400 748 767  

Sidosryhmäkysely HUSin strategiasta 

Hallitus käynnisti HUSin strategian päivitysprosessin maaliskuussa ja sen jälkeen sitä on valmisteltu laajasti. Kesän aikana on toteutettu muun muassa henkilöstökysely ja asiaan on käsitelty myös HUSin jäsenkuntien edustajien kanssa. Loka-marraskuun aikana omistajakunnilta ja muilta sidosryhmiltä pyydetään uutta lausuntoa strategialuonnoksesta.   

Asiaa käsitelty hallituksessa edellisen kerran päätösasiana 26.8.2019 

Lisätietoja: Hallintojohtaja Lauri Tanner, lauri.tanner(at)hus.fi, 050 438 3602 Styrelsens beslut 7.10.: Att få ekonomin i balans är det viktigaste i höst 

Samkommunen HNS styrelse behandlade på sitt möte också beredningsläget för HUS strategi. 

Den ekonomiska utvecklingen följs noggrant upp under hela resten av året 

HUS styrelse fick under sitt möte uppdaterad information om samkommunens verksamhet och ekonomiska läge. Budgetöverskridningen för de bindande nettokostnaderna var i augusti 4,9 procent. I jämförelse med budgetöverskridningen i januari-juli, som var 5,8 procent, är det här ett steg i rätt riktning, även om det ännu inte är särskilt stort. Efterfrågan på serviceproduktion var större än planerat vilket delvis förklarar budgetöverskridningen för de bindande nettokostnaderna. Resultaten av effektiverings- och anpassningsåtgärderna för ekonomin rapporteras till styrelsen följande gång i november. 

Ärendet har behandlats i styrelsen senaste gång 16.9.2019 

För mera information: verkställande direktör Juha Tuominen, juha.a.tuominen(at)hus.fi, ekonomidirektör Mari Frostell. mari.frostell(at)hus.fi, 0400 748 767 

Enkät om HUS strategi till intressentgrupperna 

Styrelsen inledde revideringen av HUS strategi i mars och efter det har en omfattande beredning gjorts. Under sommaren gjordes bland annat en personalenkät och strategin har också behandlats av representanter för HUS medlemskommuner. Under oktober och november sänds strategiförslaget på remiss till ägarkommunerna och andra intressentgrupper.    

Ärendet har behandlats i styrelsen senaste gång som beslutsärende 26.8.2019 

För mera information: Förvaltningsdirektör Lauri Tanner, lauri.tanner(at)hus.fi, 050 438 3602  Tulosta
7.10.2019 14:03