Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Hallituksen päätökset 13.1. HUSin omistamat HYKSin Oy ja Orton Oy yhdistetään / Styrelsens beslut 13.1: De HUS-ägda företagen HYKSin Oy och Orton Oy fusioneras

Hallituksen päätökset 13.1.: HUSin omistamat HYKSin Oy ja Orton Oy yhdistetään / Styrelsens beslut 13.1: De HUS-ägda företagen HYKSin Oy och Orton Oy fusioneras

HUSin hallitus hyväksyi useita lisävirkoja HUS Diagnostiikkakeskukseen. HUS Tilakeskuksen kiinteistöjohtajan vakituinen virka tulee avoimeen hakuun.
 
HYKSin Oy ja Orton Oy sulautetaan 

HUS omistaa kaksi yksityisillä terveydenhuoltopalveluiden markkinoilla toimivaa yritystä, HYKSin kliiniset palvelut Oy:n ja Orton Oy:n. Yhtiöiden yhdistäminen käynnistetään niiden toiminnan tehostamiseksi.  

Yhdistymismalliksi hallitus päätti valita Deloitte Oy:ltä tilatun vaihtoehtotarkastelun jälkeen yhtiöiden sulautumisen. Se on liiketoimintakauppaa edullisempi, mutta hiukan hitaampi tapa yhdistymiselle. 

HYKSin Oy:n ja Orton Oy:n yhdistyminen tuo kustannussäästöjä poistamalla päällekkäisiä toimintoja. Isompi kokonaisuus luo myös paremmat edellytykset uuden yhtiön kannattavuudelle ja toimintamahdollisuuksille. 

Lisätietoja: Hallintojohtaja Lauri Tanner, lauri.tanner(at)hus.fi 

 
Diagnostiikkakeskukselle lisää virkoja 

HUS Diagnostiikkakeskuksen toimialalla, erityisesti radiologian ja patologian vastuualueilla, on vallinnut pitkään erikoislääkäripula. Kun Diagnostiikkakeskuksen toiminta on samaan aikaan laajentunut Kymsoteen ja Eksoteen, ovat keskuksen lääkäriresurssit alimitoitetut toimintaan nähden. 

HUS hallitus päätti perustaa HUS Diagnostiikkakeskukseen 56 virkaa ja tehdä yhden vakanssimuutoksen. Uusien virkojen kustannusvaikutus on suurelta osin neutraali, kun lisätyön ja ostopalveluiden määrä vähenee vastaavasti. 

Lisätietoja: Diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen, lasse.lehtonen(at)hus.fi 

 
HUS Tilakeskukselle haetaan vakituista johtajaa 

Hallitus teki päätöksen, että HUS Tilakeskuksen kiinteistöjohtajan virka tulee julkisesti haettavaksi. Maakunta- ja sotevalmistelun vuoksi virka on ollut määräaikaisesti täytetty. HUS Tilakeskuksen kiinteistöjohtajana on 1.8.2017 lähtien toiminut DI Vesa Vainiotalo. 

Lisätietoja: Talousjohtaja Mari Frostell, mari.frostell(at)hus.fi 
 


Styrelsens beslut 13.1: De HUS-ägda företagen HYKSin Oy och Orton Oy fusioneras 

HUS styrelse godkände flera nya tjänster till HUS Diagnostikcentrum. Den stadigvarande tjänsten som fastighetsdirektör för HUS Lokalcentral ledigförklarades. 

HYKSin Oy och Orton Oy fusioneras 

HUS äger två företag som är verksamma på den privata marknaden för hälso- och sjukvårdstjänster, HYKSin kliiniset palvelut Oy och Orton Oy. Företagen slås samman för att effektivisera verksamheten.  

Styrelsen beslöt att välja fusion som modell för sammanslagning efter att ha beställt en analys av alternativ från Deloitte Ab. Det är en billigare men aningen långsammare form för sammanslagning än köp av affärsverksamhet. 

Sammanslagningen av HYKSin Oy och Orton Oy ger kostnadsbesparingar genom att överlappande funktioner ses över. Den större helheten skapar också bättre förutsättningar för det nya företagets lönsamhet och verksamhetsmöjligheter. 

För mera information: Förvaltningsdirektör Lauri Tanner, lauri.tanner(at)hus.fi 


Nya tjänster till Diagnostikcentrum 

HUS Diagnostikcentrums verksamhetsområde, i synnerhet ansvarsområdena för radiologi och patologi, har länge lidit brist på specialistläkare. Då Diagnostikcentrums verksamhet på samma gång har expanderat till Kymsote och Eksote är dess läkarresurser underdimensionerade i förhållande till verksamheten. 

HUS styrelse fattade beslut om att inrätta 56 tjänster i HUS Diagnostikcentrum samt göra en ändring i en vakans. Kostnadseffekterna för de nya tjänsterna är i huvudsak neutrala eftersom andelen extra arbete och köptjänster minskar i motsvarande mån. 

För mera information: Lasse Lehtonen, direktör för diagnostik, lasse.lehtonen(at)hus.fi 


Direktör söks till HUS Lokalcentral 

Styrelsen fattade beslut om att ledigförklarat tjänsten som fastighetsdirektör för HUS Lokalcentral. Tjänsten har på grund av beredningen av vård- och landskapsreformen varit tidsbestämd. Sedan tjänsten inrättades 1.8.2017 har DI Vesa Vainiotalo varit fastighetsdirektör för HUS Lokalcentral.  

För mera information: Ekonomidirektör Mari Frostell, mari.frostell(at)hus.fi 


Tulosta
13.1.2020 16:50