Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » HUSin varasairaalan mallitilat valmiina / Modellerna för reservsjukhusets lokaler är klara

HUSin varasairaalan mallitilat valmiina / Modellerna för reservsjukhusets lokaler är klara

Varasairaala tuo HUSille joustovaraa, jos koronaviruspotilaiden määrä kasvaa voimakkaasti. HUSissa varaudutaan siihen, että koronavirusepidemia kestää pitkään ja aaltoilee.
 

_MS_7727.jpg

Koronavirusepidemiatilanne on tällä hetkellä rauhallinen ja koronaviruspotilaiden hoitoon pääsy on ollut hyvin turvattu. HUSissa kuitenkin varaudutaan siihen, että epidemiatilanne voi muuttua voimakkaastikin huonompaan suuntaan.

"Yleinen ajatus taisi olla, että koronavirusepidemiassa on kyse pikajuoksusta, mutta nyt alkaa näyttää siltä, että kyse onkin ultramaratonista. Virus saattaa olla riesanamme vielä pitkän aikaa aiheuttaen useampia epidemiahuippuja", sanoo HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.

Osana varautumista HUSin Meilahden sairaala-alueella sijaitseviin maanalaisiin pysäköintitiloihin on suunniteltu varasairaala, jossa on sekä teho- että vuodeosastopaikkoja sekä toimintaa tukevia tiloja. Ensimmäisessä vaiheessa on rakennettu mallitilat, joita monistamalla varsinainen varasairaala voidaan rakentaa nopealla aikataululla. Päätös varasairaalan rakentamisesta tehdään, jos potilashoidon tilanne sitä edellyttää.

"Luonnollisesti toivomme, että epidemiatilanne pysyy hallinnassa ja varasairaalaa ei koskaan jouduta ottamaan käyttöön. Meidän tulee kuitenkin varautua niin hyvin kuin mahdollista ja varasairaalan suunnittelu on yksi osa tätä", sanoo HUSin turvallisuus- ja valmiusjohtaja Aaro Toivonen.

HUSin yhteistyökumppani varasairaalan rakentamisessa on Suomen Punainen Risti, jonka pystyttämistä teltoista varasairaala muodostuu. Mallitiloja varten on pystytetty kolme telttaa. Yhdessä tehohoitoteltassa voidaan hoitaa 6 potilasta ja vuodeosastoteltassa 10 potilasta. Varasairaalaan voidaan tarvittaessa rakentaa tilat 150 potilaalle. Malliteltta on nyt varustettu tehohoitoa vaativille hengitysvajauspotilaille. Telttoja voidaan muuntaa joustavasti vuodeosasto- tai tehohoitopotilaiden käyttöön.

"HUSin ja Punaisen Ristin katastrofivalmiusyksiköiden asiantuntijat ovat tehneet mallitilojen suunnittelussa yhteistyötä. Telttojen pystyttämisessä on SPR:n vapaaehtoisilla ollut merkittävä rooli, kertoo Virpi Teinilä Suomen Punaisesta Rististä.

"Päädyimme suunnittelemaan varasairaalan Meilahden alueelle, koska saamme siten parhaiten järjestettyä kaikki vaaditut tukitoiminnot ja tila voidaan rakentaa joustavaksi. Suunnittelu ja toteutus ovat edenneet hyvin ja varasairaalan vaatimia rakenteita on laitettu kuntoon, jotta potilaspaikat voidaan ottaa nopeasti käyttöön tilanteen niin vaatiessa. Nyt suunniteltu varasairaala on investointi myös lähitulevaisuuden kriisinhallintaan", sanoo varasairaalan toiminnoista vastaava toimialajohtaja Antti Vento HUSista.

Samaan aikaan koronavirusepidemian kanssa tulee myös muiden potilaiden hoito turvata. HUSissa tehdään koko ajan suunnitelmia sen varalle, että koronavirusepidemia kestää pitkään ja potilasmäärät vaihtelevat. "Meidän tulee joustavasti siirtää resursseja elektiivisen eli ajanvaraukseen perustuvan toiminnan ja koronaviruspotilaiden hoidon välillä. Kun epidemiatilanne on rauhallinen, lisäämme elektiivistä toimintaa ja vähennämme sitä, jos koronaviruspotilaiden määrä kasvaa", sanoo Mäkijärvi. "Aivan yksinkertainen tämä yhtälö ei ole, kun siihen vielä lisätään henkilöstön jaksamisen kannalta tärkeät kesälomat sekä syksyllä todennäköisesti alkavat tavanomaiset hengitystieinfektiot", jatkaa Mäkijärvi.

Lisätietoja: HUS suunnittelee varasairaalaa Meilahteen maanalaisiin tiloihin (tiedote 8.4.2020)

Linkki videoon varasairaalan rakentamisesta

____________

Modellerna för reservsjukhusets lokaler är klara  

 

Reservsjukhuset ger HUS flexibilitet om mängden coronaviruspatienter växer kraftigt. På HUS förbereder man sig för att coronavirusepidemin räcker länge och går i vågor.

Läget för coronavirusepidemin är för tillfället lugnt och tillgången till vård har varit väl tryggad för coronaviruspatienterna. På HUS är man ändå beredd på att epidemiläget kan ändra sig också kraftigt åt det sämre.

"Den allmänna tanken tycktes vara att coronavirusepidemin handlar om ett sprinterlopp, men nu börjar det se ut som om det är ett ultramaraton vi har att göra med. Det är möjligt att viruset hänger med ännu länge och orsakar många epidemitoppar", säger HUS chefsöverläkare Markku Mäkijärvi.

På grund av epidemitopparna har HUS planerat ett reservsjukhus i de underjordiska parkeringslokalerna på Mejlans sjukhusområde. På reservsjukhuset finns både intensivvårdsplatser och vårdavdelningsplatser samt lokaler till stöd för verksamheten. I det första skedet har man byggt en modell av lokalerna, och genom att mångdubbla den kan ett reservsjukhus byggas med snabb tidtabell. Beslut om att bygga reservsjukhuset fattas om patientsituationen kräver det.

"Vi hoppas självklart att epidemiläget hålls under kontroll och att vi inte någonsin behöver ta ett reservsjukhus i bruk. Men vår beredskap måste vara så god som möjligt och planeringen av reservsjukhuset är en del av det", säger HUS säkerhets- och beredskapsdirektör Aaro Toivonen.  

Finlands Röda Kors är HUS samarbetspartner i byggandet av reservsjukhuset. Sjukhuset består av Röda Korsets tält och för modellen har tre tält uppförts. I ett intensivvårdstält kan 6 patienter vårdas och i ett vårdavdelningstält kan 10 patienter vårdas. Vid behov kan man bygga lokaler för 150 patienter i reservsjukhuset. Modelltältet har nu utrustats för patienter med andningssvikt i behov av intensivvård. Tälten kan smidigt modifieras för vård av vårdavdelningspatienter eller intensivvårdspatienter. 

"Experter från HUS och Röda Korsets katastrofberedskapsenhet har samarbetat i planeringen av modellen för lokalerna. FRK:s frivilliga har haft en central roll i uppförandet av tälten", berättar Varpu Teinilä från Finlands Röda Kors.

"Vi bestämde oss för att planera reservsjukhuset i Mejlans, för där kan vi bäst ordna alla nödvändiga stödfunktioner, och lokalerna kan byggas så att de lätt kan anpassas enligt behov. Planeringen och genomförandet har framskridit väl och de strukturer som krävs för reservsjukhuset är nu i skick, så att patientplatserna snabbt kan tas i bruk om situationen kräver det. Det reservsjukhus som nu planerats är också en investering i krishanteringen i framtiden", säger verksamhetsdirektör Antti Vento på HUS som ansvarar för reservsjukhusets funktioner.

Under coronavirusepidemin måste också vården av övriga patienter tryggas. På HUS görs hela tiden planer i det fall att coronavirusepidemin räcker länge och patientmängderna varierar.  "Vi måste på ett smidigt sätt kunna flytta över resurser mellan den elektiva verksamheten och vården av coronaviruspatienter. Då epidemiläget är lugnt utökar vi den elektiva verksamheten och på motsvarande sätt minskar vi den, om mängden coronaviruspatienter ökar", säger Mäkijärvi. "Det är ingen enkel ekvation då man till detta lägger sommarsemestrarna, som är ytterst viktiga för personalens ork. och de sedvanliga luftvägsinfektionerna som sannolikt kommer i höst" konstaterar Mäkijärvi.

Video på byggandet av modellerna för reservsjukhuset

Tulosta
4.5.2020 12:54