Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » HUSin hallituksen kannanotto: HUS-alueen erikoissairaanhoitoa ja Suomen johtavaa yliopistosairaalaa ei saa rikkoa, HUSin järjestämisvastuu kirjattava lakiin

HUSin hallituksen kannanotto: HUS-alueen erikoissairaanhoitoa ja Suomen johtavaa yliopistosairaalaa ei saa rikkoa, HUSin järjestämisvastuu kirjattava lakiin

HUS on toimiva kokonaisuus, jolla turvataan Uudenmaan asukkaiden yhdenvertaiset erikoissairaanhoidon palvelut, alueellinen valmius ja ensihoito sekä koko Suomen vaativin erityistason sairaanhoito.
 
​Sote-toimintoja kehitettäessä on tärkeää varmistaa erikoissairaanhoidon ja sen erityistason toimivuus sekä muiden hyvinvointia edistävien palvelujen paikallinen yhteensovittaminen. Perustason palvelujen vahvistaminen on välttämätöntä palvelujärjestelmän kestävyyden kannalta.
 
HUS katsoo, että sote-uudistuksen tulee parantaa potilaiden hoitokokonaisuuksien järjestämismahdollisuuksia ja palvelujärjestelmän kustannusvaikuttavuutta. Uudistus ei saa vaarantaa potilaiden hoidon laatua, saatavuutta tai turvallisuutta.
 

Erikoissairaanhoidon keskittäminen turvaa laadun

 
Nykyinen terveydenhuoltojärjestelmä jakautuu kolmeen tasoon. Kunnat vastaavat perusterveydenhuollon järjestämisestä. Erikoissairaanhoidon järjestämiseksi kunta on velvollinen kuulumaan alueensa sairaanhoitopiiriin.

Erikoissairaanhoito jakautuu keskussairaala- ja yliopistosairaalatasoiseen hoitoon. HUS vastaa näiden palvelujen lisäksi valtakunnallisesti kaikkein vaativimman erityistason palveluista, kuten elinsiirroista ja lasten harvinaisten sairauksien hoidosta. Suomen erikoislääkäreistä lähes puolet koulutetaan HUSin ja Helsingin yliopiston yhteistyönä. Yhteistyön tuloksena valmistuu vuosittain yli kaksituhatta tieteellistä julkaisua ja 150 väitöskirjaa.
 
HUS on kaksikymmenvuotisen toimintansa aikana osoittanut erikoissairaanhoidon keskittämisen taloudelliset ja laadulliset hyödyt. Tämän on mahdollistanut erityisesti alueen suuri väestömäärä. Toiminnan kehittyessä kunnat ovat enenevästi siirtäneet sairaanhoitoon ja tukipalveluihin liittyviä tehtäviään HUSille varmistaakseen toiminnan laadun ja kustannustehokkuuden.
 
HUS syntyi, kun Uudenmaan ja Helsingin liian pienet väestömäärät eivät mahdollistaneet riittävän tehokasta toimintaa. Paluuta hajautettuun erikoissairaanhoidon vastuujakoon ei tule toteuttaa –  se olisi tuhoisaa niin potilaiden kuin talouden hallinnan kannalta.
 
Uudenmaan erillisratkaisussa tulee säilyttää erikoissairaanhoidon keskitettyjä palveluja koskevat vastuut vähintään nykyistä vastaavalla tasolla. Järjestämisvastuun säilyminen pääosin yhdellä taholla on tärkeää erityisesti kahdesta syystä:
 
Se turvaa perustuslain mukaiset yhdenvertaiset erikoissairaanhoidon palvelut Uudenmaan sisällä sekä mahdollistaa kustannustehokkaan toiminnan.
 
Tämän varmistamiseksi HUSilla tulee olla lakiin perustuva erikoissairaanhoidon järjestämisvastuu Uudenmaan alueella sekä lakiin perustuvat erityisvelvoitteet koko maata koskien mukaan lukien koulutus- ja tutkimustoiminta.

Euroa per asukas deflatoituna HUS ja muut sh-piirit 2000-2016.jpg
Kuva osoittaa, että HUS on pystynyt toteuttamaan suuruuden ekonomiaa ja osaltaan edistämään suotuisaa taloudellista kehitystä Uudellamaalla.
Tulosta
19.11.2019 8:39