Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » HUS siirtyy etävastaanottojen käyttöön / HUS övergår till distansmottagningar

HUS siirtyy etävastaanottojen käyttöön

Kaikki potilasvastaanotot, jotka eivät välttämättä vaadi fyysistä käyntiä, korvataan etävastaanotoilla. Muutoksella suojataan sekä potilaita että henkilöstöä koronavirusepidemian aikana.
 

Etävastaanottoihin siirrytään kaikissa HUSin sairaaloissa ja yksiköissä. ​​Samalla otetaan käyttöön potilaille tarkoitettu HUS Palvelubotti.

Koronaepidemiatilanne aiheuttaa muutoksia HUSin vastaanottokäytäntöihin. Potilaiden palvelun turvaamiseksi sekä potilaiden ja henkilöstön suojaamiseksi otetaan käyttöön etävastaanotot. Toimitusjohtajan linjauksella kaikki potilasvastaanotot, jotka eivät välttämättä vaadi fyysistä käyntiä, korvataan etävastaanotoilla 27.3.2020 alkaen. Etävastaanotot otetaan käyttöön kaikissa HUSin sairaaloissa ja yksiköissä

Hoitava yksikkö ilmoittaa potilaalle vastaanottoajan muuttumisesta etävastaanotoksi sekä ohjeistaa tarkemmin sen toteuttamistavasta.  Etävastaanotto voidaan toteuttaa usealla tietoturvallisella tavalla. Myös puhelinvastaanottoa voidaan käyttää, jos se on potilaalle helpompi tai ainoa käytettävissä oleva vaihtoehto.

”Emme toivo potilaiden peruuttavan vastaanottoaikoja, vaan neuvomme odottamaan rauhassa yhteydenottoa meiltä”, toteaa johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.

”Digitaalisten palveluiden, kuten etävastaanottojen, kehittäminen ja laajamittainen käyttöönotto on yksi strategisista päämääristämme. Tähän oli jo valmistauduttu, epidemiatilanne vain vauhdittaa sen etenemistä”, täydentää kehittämisjohtaja Visa Honkanen.

HUS Palvelubotti neuvoo myös etävastaanotolle

Koronavirustilanne elää päivittäin ja myös potilasohjeita joudutaan sen vuoksi päivittämään jatkuvasti. Parantaakseen potilaiden palvelua ja helpottaakseen ajantasaisten ja oikeiden ohjeiden löytymistä HUS on avannut Palvelubotin. Palvelubotti tarjoaa HUSin palveluihin liittyvää automatisoitua informaatiota, neuvontaa ja ohjausta erityisesti koronaepidemian aikana ja opastaa muun muassa etävastaanottojen käyttöön.

HUS Palvelubotti toimii www.hus.fi -etusivulla sekä www.hus.fi/potilaalle -sivuilla, ja se informoi potilaita vuorovaikutteisella tavalla. Palvelu vähentää puheluita sekä palveluohjauksen tarvetta eri erikoisaloilla, ja tulee helpottamaan myös etävastaanotoille ohjaamista.

Palvelubottia päivitetään muuttuvien ohjeiden mukaisesti epidemian edetessä.

----------------------------------------------------------------------------------------------

HUS övergår till distansmottagningar

Alla patientmottagningar som inte kräver ett fysiskt besök ersätts med distansmottagningar. Med detta skyddar man såväl patienterna som personalen under coronavirusepidemin. Alla HUS sjukhus och enheter övergår nu till distansmottagning. På samma gång tas HUS Serviceguiden i bruk för patienterna.

Coronaepidemiläget orsakar ändringar i mottagningspraxisen på HUS. För att trygga servicen för patienterna, samt för att skydda patienterna och personalen tas nu distansmottagningar i bruk. Enligt verkställande direktörens anvisning ersätts alla de patientmottagningar som inte kräver ett fysiskt besök med distansmottagning, med start 27.3.2020. Distansmottagning tas i bruk inom alla HUS sjukhus och enheter.

Den vårdande enheten meddelar patienten om att mottagningen sker på distans samt ger anvisningar för hur det går till i praktiken. Distansmottagningen kan skötas på många datasäkra sätt.​ Också telefonmottagning kan användas om det är lättare för patienten eller om det är det enda möjliga alternativet.

”Vi önskar alltså inte att patienterna avbokar sin tid, utan att man istället i lugn och ro väntar på att vi hör av oss”, säger chefsöverläkare Markku Mäkijärvi.

”Utvecklingen av e-tjänster, som distansmottagningar, och att i stor utsträckning ta dem i bruk, är ett av våra strategiska mål. Vi hade redan gjort förberedelser för detta, men epidemiläget gjorde att vi påskyndade införandet, berättar utvecklingsdirektör Visa Honkanen.

HUS Serviceguiden ger också råd i distansmottagningar

Coronavirusläget lever dagligen och det leder också till att patientanvisningarna konstant behöver uppdateras. För att patienterna lättare ska kunna hitta aktuella och korrekta anvisningar har HUS öppnat Serviceguiden. Serviceguiden ger automatiserad information om HUS tjänster, råd och instruktioner i synnerhet under coronaepidemin samt ger vägledning för hur man använder distansmottagning.

Serviceguiden finns på HUS webbplats, på www.hus.fi/sv och den informerar patienten på ett interaktivt sätt. Tjänsten minskar mängden telefonsamtal och behovet av servicerådgivning  inom de olika specialiteterna. Serviceguiden gör det också lättare för patienten att hitta fram till distansmottagningen.

Serviceguiden uppdateras fortlöpande i enlighet med de anvisningar som kommer till eller revideras till följd av epidemin.

 ​

Tulosta
27.3.2020 14:47