Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » HUS palauttamassa kunnille 32,5 miljoonaa euroa

HUS palauttamassa kunnille 32,5 miljoonaa euroa

HUS-kuntayhtymän hallitus päätti esittää valtuustolle, että alkuvuodesta kertynyt ylijäämä palautettaisiin jäsenkunnille. Palautus on yhteensä 32,5 miljoonaa euroa, joka palautettaisiin kunnille niiden osuuksien mukaisesti.
 
Vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana HUSin palveluiden kysyntä on ollut voimakasta. Palvelutuotanto ylitti edellisen vuoden vastaavan ajan palvelutuotannon 4,7 prosentilla.

Ennalta suunniteltuun hoitoon tuli 3,4 prosenttia enemmän potilaita kuin edellisenä vuonna ja päivystykseen jopa 6,4 prosenttia enemmän. Yhtenä syynä päivystyskäyntien voimakkaaseen kasvuun pidetään influenssaepidemiaa.

Palautuksesta päättää HUSin valtuusto 14. kesäkuuta.

2019 talousarvion raamit päätettiin

Hallitus päätti HUSin ensi vuoden talousarvion raamituksesta. Siihen vaikuttavat vuoden 2017 tilinpäätös, tämän vuoden ennuste ja ensi vuonna odotettavat muutokset. Näitä muutoksia ovat esimerkiksi kustannustason muutos, väestön määrän muutos ja Apotin käyttöönottokulut.

Lähtökohtana on, että talousarvioesitys lisää jäsenkuntalaskutusta 3,6 prosenttia, joka on per asukas 2,5 prosenttia. Apotin osuus tästä lisäyksestä on 1,4 prosenttia. Ilman Apottia lisäys olisi 1,1 prosenttia, joka on vähemmän kuin odotettu kahden prosentin kustannustason nousu.

Hallitus päätti äänestyksen jälkeen, että ensi vuoden tuottavuustavoite on kaksi prosenttia. Vastaesitys oli, että se olisi ollut 1,5 prosenttia.

Talousarviosta päättää HUSin valtuusto joulukuussa.

HUS kehittää johtamisjärjestelmäänsä

Hallitus päätti, että HUSissa ryhdytään valmistelemaan mallia, jossa ensi vuoden alusta lähtien HUSin lääkärit ovat Hyksin toimialajohtajien alaisia kukin erikoisalansa mukaisesti. Kaikilla sairaanhoitoalueilla on kuitenkin edelleen paikallinen johto ja keskeisillä aloilla omat vastuulääkärit.

Muutoksella pyritään siihen, että yhteistyö HUSin kaikkien sairaaloiden kesken paranee.

Muutos ei koske hoitohenkilökuntaa, joka jää edelleen sairaanhoitoalueiden johdon alaisuuteen.

Samalla päätettiin selvittää, voidaanko psykiatriassa siirtyä vähitellen niin kutsuttuun divisioonamalliin eli yhden johdon alaisuuteen koko HUSissa.

Riihimäen siirtoa HUSin alueelle kannatetaan

Riihimäen kaupunki on pyytänyt HUSin lausuntoa kuntalaisaloitteeseen, jonka mukaan Riihimäki siirtyisi Kanta-Hämeen maakunnasta Uudenmaan maakuntaan.

HUS suhtautuu ehdotukseen myönteisesti ja on valmis tuottamaan erikoissairaanhoidon palveluja riihimäkeläisille.
Tulosta
4.6.2018 13:00