Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » HUS-kuntayhtymältä vankka korjauspaketti maakunta- ja sote-uudistuksesta

HUS-kuntayhtymältä vankka korjauspaketti maakunta- ja sote-uudistuksesta

HUS hyväksyi hallituksen kokouksessa 7.5.2018 yksimielisesti kannanoton eduskunnan käsittelyssä olevasta maakunta- ja sote-lakikokonaisuudesta. HUS esittää, että lakeja ei hyväksytä esitetyssä muodossa ja esittää niihin 12 korjausehdotusta.
 
Suomen suurin terveyspalveluiden tuottaja HUS-kuntayhtymä on antanut maakunta- ja sote-uudistukseen liittyen useita lausuntoja lakien valmisteluvaiheessa ja nyt niiden ollessa käsittelyssä eduskunnan valiokunnissa. Nyt hyväksytty kannanotto kokoaa yhteen HUSin keskeiset näkemykset.

HUS esittää korjauksia muun muassa rahoitukseen, yliopistollisten sairaaloiden asemaan, opetukseen ja tutkimukseen, kansallisten palvelukeskusten käyttöpakkoon, kiinteistöomaisuuden pakkosiirtoon, yhtiöittämispakkoon, sote-keskusten oikeuteen hankkia tukipalveluja maakunnalta, tietojärjestelmiin, ja aikatauluihin. HUS arvioi, että esitetyssä muodossa koko uudistuksen keskeiset tavoitteet jäisivät toteutumatta.

- Lausuntojen keskeinen viesti on koko valmistelun ollut sama: yliopistosairaalan opetuksen ja tutkimuksen asema tulee turvata, uudistuksesta tulee koitua hyötyä sote-palvelujen potilaille ja asiakkaille, eikä uudistus saa vaarantaa nyt hyvin toimivaa erikoissairaanhoitoa, hallituksen puheenjohtaja Ulla-Marja Urho sanoo.

Kannanotossa ei arvioida yksittäisiä lakiehdotuksia, vaan sote- ja maakuntauudistusta kokonaisuutena. 

- Peruslähtökohtana lausuntoa valmisteltaessa on ollut, että siinä kiinnitetään huomio  lakiehdotusten ongelmiin ja esitetään niitä koskevia konkreettisia korjausehdotuksia. Esitettyjen muutosten vaikutuksia arvioidaan palveluiden käyttäjien, palveluiden maksajien ja henkilöstön näkökulmasta, sanoo toimitusjohtaja Aki Lindén.

Yliopistollisen sairaalan toiminnan vaarantumisen lisäksi HUS-kuntayhtymä näkee, ettei uudistus täytä sille asetettuja tavoitteita. 

- Tavoitteiden täyttymistä ei voi jättää yksinomaan toimeenpanevien organisaatioiden harteille, kuten ministerit ja valmistelijat ovat tähän asti todenneet. Lakiesitykset eivät auta uudistusten onnistumisessa, Aki Lindén toteaa.

HUSin laskelmat osoittavat, että tukipalveluiden kustannukset voivat lisääntyä merkittävästi, jos sote-keskuksilla ei ole oikeutta käyttää maakunnan liikelaitoksen tuottamia tukipalveluja. Lisäksi valinnanvapauden suunniteltu toteuttaminen johtaisi varmuudella sote-kustannusten voimakkaaseen kasvuun.

HUS-kuntayhtymä esittää, että maakunta- ja sote-uudistus tulee vaiheistaa sisällöllisesti, alueellisesti ja aikataulullisesti. Uusiin palveluihin, sote-keskus, asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti, tulee siirtyä vaiheittain kokeilujen kautta.


Tulosta
7.5.2018 12:33