Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » HUS hankkii koronavirustilanteessa tarvittavaa testausvälineistöä koko maahan – valtio rahoittaa hankinnat / HUS upphandlar testutrustning som behövs i coronavirusläget i hela landet

HUS hankkii koronavirustilanteessa tarvittavaa testausvälineistöä koko maahan – valtio rahoittaa hankinnat / HUS upphandlar testutrustning som behövs i coronavirusläget i hela landet

HUS ja STM tiedottavat
 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS ja Sosiaali- ja terveysministeriö ovat tehneet sopimuksen, jonka mukaan HUS voi toteuttaa koronavirustilanteessa tarvittavia valtakunnallisia hankintoja. 

Päävastuu koronavirustilanteessa tarvittavan välineistön hankinnasta on jatkossakin yliopistollisilla keskussairaaloilla, sairaanhoitopiireillä, kunnilla ja yksityisillä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköillä. 

Sopimuksen tavoitteena on varmistaa esimerkiksi testausvälineistön riittävyys kaikkialla Suomessa. HUS jakaa hankitut tarvikkeet eteenpäin STM:n ohjeistuksen mukaisesti. Tarvikkeita jaetaan alueellisen tarpeen mukaan.

Valtio vastaa hankintojen kustannuksista, HUS hankintatoiminnan toteutuksesta sekä sen lainmukaisuudesta. 
 
Osapuolet allekirjoittivat sopimuksen tänään 7.5.2020.

Lisätietoja:

Jyrki Putkonen, toimialajohtaja
HUS Logistiikka
jyrki.putkonen@hus.fi


Pekka Tulokas, valmiusjohtaja
STM
p. 0295 163 202, etunimi.sukunimi@stm.fiHUS upphandlar testutrustning som behövs i coronavirusläget i hela landet – staten finansierar upphandlingarna


HUS och social- och hälsovårdsministeriet informerar

Social- och hälsovårdsministeriet har ingått ett avtal med Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS, enligt vilket HUS kan genomföra de nationella upphandlingar som behövs i coronavirusläget. 

Huvudansvaret för upphandlingen av den utrustning som behövs i coronavirusläget ligger även i fortsättningen hos universitetscentralsjukhus, sjukvårdsdistrikt, kommuner och privata social- och hälsovårdsenheter. 

Syftet med avtalet är att säkerställa att till exempel testutrustningen är tillräcklig överallt i Finland. 
HUS delar ut den upphandlade utrustningen i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets anvisningar. Utrustningen delas ut enligt det regionala behovet.

Staten svarar för kostnaderna för upphandlingen, genomförandet av upphandlingsverksamheten samt dess lagenlighet. 
 
Parterna undertecknade avtalet i dag den 7 maj 2020.

Ytterligare information:

Jyrki Putkonen, verkställande direktör
HUS Logistik
jyrki.putkonen@hus.fi


Pekka Tulokas, beredskapsdirektör
social- och hälsovårdsministeriet
tfn 0295 163 202, fornamn.efternamn@stm.fi


Tulosta
7.5.2020 13:45