Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » HUS esittää Apotin seuraavan käyttöönoton lykkäämistä / HUS föreslår att följande skede av övergången till Apotti skjuts upp

HUS esittää Apotin seuraavan käyttöönoton lykkäämistä / HUS föreslår att följande skede av övergången till Apotti skjuts upp

HUS esittää potilastietojärjestelmä Apotin seuraavan käyttöönoton siirtämistä koronavirustilanteen vuoksi myöhäisempään ajankohtaan. Apotti on ollut tarkoitus ottaa toukokuussa laajasti käyttöön muun muassa Meilahden sairaala-alueella.
 
HUSin johtoryhmä käsitteli tiistaina 17.3. koronavirustilanteen vaikutusta asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin seuraavaan käyttöönottoon. Johtoryhmä totesi, että laajan käyttöönoton edistämiselle ei tällä hetkellä ole edellytyksiä. Apotti on ollut tarkoitus ottaa toukokuussa käyttöön kaikissa Meilahden sairaala-alueen yksiköissä, Töölön sairaalassa, Kirurgisessa sairaalassa sekä muissa erillisissä HUSin toiminnoissa. Apotti-järjestelmän käyttö jatkuu normaalisti sitä jo käyttävissä sairaaloissa ja yksiköissä.

“Tähän lopputulemaan päädyttiin koronavirustilanteen vuoksi. Sairaaloidemme henkilökunnan kaikki voimavarat suunnataan nyt potilashoitoon”, HUSin kehitysjohtaja Visa Honkanen sanoo.

Lopullisen päätöksen asiasta tekee Apotin hankeohjausryhmä, joka on Apotin asiakkaiden ja Apotin yhteinen strategisen tason ohjaus- ja päätöksentekoelin ja jossa on edustus kaikista Apotin asiakas- ja omistajaorganisaatioista.

Apotti otettiin HUSissa käyttöön ensimmäisenä Peijaksen sairaalassa marraskuussa 2018. Toinen käyttöönotto tapahtui tämän vuoden helmikuussa Hyvinkään, Lohjan, Porvoon ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueilla, Jorvin sairaalassa sekä Naistentautien ja synnytyksien ja Psykiatrian tulosyksiköissä.

Kolmannen, nyt myöhempään ajankohtaan lykkääntyvän käyttöönoton jälkeen Apotti on toiminnassa koko HUSin alueella.

“Käyttöönoton aikana hoitotiloissa liikkuu paljon teknisiä ja kliinisiä tukihenkilöitä. Koronaviruksen synnyttämässä tilanteessa tämä aiheuttaisi tartuntariskin. Lisäksi käyttöönotto sitoisi mahdollisesti potilaiden hoitamiseen tarvittavia ammattilaisia. Näin ollen on itsestään selvää, että meidän on keskityttävä nyt vain olennaisimpaan eli potilaiden hoitamiseen. Apotti tulee laajenemaan koko HUSin käyttöön, mutta se toteutetaan myöhemmin”, Honkanen toteaa.


_________________________________________________________________

HUS föreslår att följande skede av övergången till Apotti skjuts upp ​

HUS föreslår att följande övergång till patientdatasystemet Apotti skjuts fram till ett senare skede på grund av coronavirusläget. Planen har varit att ta Apotti i bruk i maj på bland annat hela Mejlans sjukhusområde. 

HUS ledningsgrupp behandlade följderna av coronavirusläget för nästa införande av patient- och klientdatasystemet Apotti. Ledningsgruppen konstaterade att det för närvarande inte finns förutsättningar för att främja ett stort införande. Enligt planen skulle Apotti tas i bruk i maj i alla enheter på Mejlans sjukhusområde, Tölö sjukhus, Kirurgiska sjukhuset samt inom övriga funktioner inom HUS. Användningen av Apotti fortsätter som vanligt i de sjukhus och enheter som redan tagit systemet i bruk.   

”Vi har kommit fram till detta på grund av coronavirusläget. Sjukhuspersonalens alla resurser behövs nu för patientvården”, säger HUS utvecklingsdirektör Visa Honkanen

Det slutgiltiga beslutet fattas av Apottis projektgrupp, som är ett strategiskt styrnings- och beslutsorgan för Apottis kunder och Apotti, och som företräds av alla Apottis kund- och ägarorganisationer. 

Inom HUS togs Apotti först i bruk på Pejas sjukhus i november 2018. Den andra införandefasen var i februari i år, då Apotti togs i bruk inom Borgå, Hyvinge, Lojo och Västra Nylands sjukvårdsområden, samt inom HUCS sjukvårdsområde på Jorvs sjukhus och resultatenheterna Kvinnosjukdomar och förlossningar samt Psykiatri.  

Efter den tredje införandefasen, som enligt förslaget skjuts upp, används Apotti inom hela HUS.   

”Medan Apotti tas i bruk rör det sig många tekniska och kliniska stödpersoner i vårdlokalerna. I läget med coronaviruset skulle det här innebära en smittorisk. Övergången skulle sannolikt också binda sådan personal som behövs för att vårda patienter. Därför är det helt klart att vi nu måste koncentrera oss på det allra viktigaste och det är att vårda patienterna. Apotti kommer att tas i bruk inom hela HUS, men det sker senare”, konstaterar Honkanen. 

Lisätty ruotsinkielinen käännös 17.2.2020 klo 19.35.
Tulosta
17.3.2020 15:53