Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » HUS aloittaa lapsettomuushoidot lahjasukusoluilla / HUS inleder fertilitetsbehandlingar med donerade könsceller

HUS aloittaa lapsettomuushoidot lahjasukusoluilla / HUS inleder fertilitetsbehandlingar med donerade könsceller

HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan lapsettomuushoidot laajenevat, kun hoidot lahjoitetuilla munasoluilla ja siittiöillä alkavat. Hoitoja varten tarvitaan lahjasukusoluja vapaaehtoisilta luovuttajilta.
 
Hedelmöityshoidot lahjasukusoluilla ovat nyt tarjolla julkisen terveydenhuollon varoin potilaille, joiden omat sukusolut puuttuvat tai ovat viallisia. Lähetteitä lahjasukusoluilla tehtäviin lapsettomuushoitoihin voi tehdä marraskuusta 2019 lähtien. Tays aloittaa hoidot samanaikaisesti, ja muut kolme yliopistosairaalaa käynnistävät toimintansa lähiaikoina.​


HUSin Sukusolupankki etsii luovuttajia

Jotta lahjasukusoluilla tehtävät lapsettomuushoidot voidaan aloittaa, HUS etsii munasolujen ja siittiöiden luovuttajia. Lahjasukusoluja käytetään julkisella sektorilla HUSin toiminnassa.

”Suomessa lähes viidesosa kaikista hedelmöityshoidoista tehdään lahjasukusoluilla. Hoitoja on tähän asti tehty lähes yksinomaan yksityisillä hedelmöityshoitoklinikoilla. Hoitojen tarve on suuri ja luovuttajista on jatkuva pula. Mitä enemmän luovuttajia saamme, sitä nopeammin voimme potilaita auttaa”, HUSin Lisääntymislääketieteen yksikön lahjasoluprojektista vastaava erikoislääkäri Viveca Söderström-Anttila toteaa.

”Toivomme, että saisimme suomalaiset liikkeelle myös sukusolujen luovuttajina. Viimeisimpien tutkimustulosten mukaan Suomen syntyvyys on voimakkaassa laskussa. Kun laajennamme julkisen terveydenhuollon palveluita lahjasukusoluilla tehtäviin lapsettomuushoitoihin, pääsemme auttamaan aivan uusia potilasryhmiä.”

Lahjasukusoluilla voidaan auttaa potilaita, joiden omien sukusolujen tuotanto on vakavasti häiriintynyt. Toimivien sukusolujen puuttumisen taustalla voi olla esimerkiksi geneettinen poikkeavuus tai aiemmin annettu syöpähoito. Naisilla myös munasarjojen leikkaus endometrioosin tai kasvaimen takia saattaa johtaa munasarjatoiminnan hiipumiseen ennenaikaisesti. Lahjasukusoluja voidaan tarvita myös tilanteessa, jossa henkilö on vakavan perinnöllisen sairauden kantaja. Lisäksi naisparit ja yksin lasta toivovat naiset tarvitsevat luovutettuja siittiöitä tullakseen raskaaksi.

Munasoluja voi luovuttaa perusterve 22–35-vuotias nainen. Siittiöiden luovuttajan tulisi olla perusterve 20–45-vuotias mies. Suomessa luovutetusta sukusolusta syntyneellä henkilöllä on 18 vuotta täytettyään oikeus saada selville luovuttajan henkilöllisyys. Tiedon saannin edellytyksenä on, että vanhemmat ovat kertoneet lapselle, miten hän on saanut alkunsa. Sukusoluluovuttajalla ei ole juridisia oikeuksia eikä velvoitteita liittyen syntyvään lapseen.

HUSin Lisääntymislääketieteen yksikkö sijaitsee Tilkan Viuhkassa (Mannerheimintie 164a, Helsinki).


Dosentti, erikoislääkäri Viveca Söderström-Anttila
p. 040 571 5994
viveca.soderstrom-anttila@hus.fi


Tiedottaja Johanna Laitinen
p. 040 625 5746
johanna.laitinen@hus.fi 


***

HUS inleder fertilitetsbehandlingar med donerade könsceller

Fertilitetsbehandlingarna vid HUS Helsingfors universitetssjukhus utökas när behandlingar med donerade äggceller och spermier inleds. För behandlingarna behöver man donerade könsceller från frivilliga donatorer.

Fertilitetsbehandlingarna med donerade könsceller kan nu erbjudas med den offentliga hälso- och sjukvårdens medel för patienter vars egna könsceller saknas eller är defekta. Remisser till fertilitetsbehandlingar med donerade könsceller kan utfärdas från och med november 2019. På Tays (Tammerfors universitetssjukhus) inleder man behandlingarna samtidigt som HUS, och de tre övriga universitetssjukhusen startar sin verksamhet inom den närmaste framtiden.

HUS Könscellbanken söker donatorer

För att kunna inleda fertilitetsbehandlingar med donerade könsceller söker HUS äggcells- och spermiedonatorer. De donerade könscellerna används i HUS verksamhet inom den offentliga sektorn.

”I Finland görs nästan en femtedel av alla fertilitetsbehandlingar med donerade könsceller. Behandlingarna har hittills utförts enbart vid privata fertilitetskliniker. Behovet av behandlingarna är stort och det finns en konstant brist på donatorer. Ju fler donatorer vi får desto snabbare kan vi hjälpa patienterna”, konstaterar specialistläkare Viveca Söderström-Anttila som ansvarar för projektet med donerade könsceller vid HUS Reproduktionsmedicinska enhet.

”Vi hoppas kunna mobilisera finländare att donera könsceller. Enligt de senaste forskningsresultaten sjunker nativiteten i Finland kraftigt. När vi utökar tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården till att omfatta fertilitetsbehandlingar med donerade könsceller kan vi hjälpa helt nya patientgrupper.”

Med donerade könsceller kan man hjälpa patienter vars produktion av egna könsceller är allvarligt rubbad. Den bakomliggande orsaken till att fungerande könsceller saknas kan vara till exempel en genetisk avvikelse eller en tidigare cancerbehandling. Hos kvinnor kan också en operation av äggstockarna på grund av endometrios eller en tumör leda till att äggstocksfunktionen tynat i förtid. Donerade könsceller kan också behövas i en situation där personen bär på en allvarlig ärftlig sjukdom. Därutöver behöver kvinnliga par och kvinnor som önskar få barn ensamma donerade spermier för att bli gravida.

Kvinnor i åldern 22–35 som har en god grundhälsa kan donera äggceller. En spermiedonator bör ha god grundhälsa och vara i åldern 20–45. I Finland har en person som fötts med hjälp av donerade könsceller rätt att få reda på donatorns identitet när hen fyllt 18 år. Detta förutsätter att föräldrarna har talat om för barnen hur de har kommit till. En könscellsdonator har inte juridiska rättigheter eller skyldigheter gentemot barnet.

HUS Reproduktionsmedicinska enhet ligger i Tilkan Viuhka (Mannerheimvägen 164a, Helsingfors).

För mera information

Docent, specialistläkare Viveca Söderström-Anttila
tfn 040 571 5994
viveca.soderstrom-anttila@hus.fi

Intervjuförfrågningar

Informatör Johanna Laitinen
tfn 040 625 5746
johanna.laitinen@hus.fi

 

 

 

 

 

Tulosta
22.10.2019 9:00