Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Fullmäktige fattade beslut om att grunda resultatområdet HUS Diagnostikcentrum

Fullmäktige fattade beslut om att grunda resultatområdet HUS Diagnostikcentrum

Samkommunen HNS fullmäktige fattade vid sitt sammanträde 13.6.2019 beslut om att grunda det nya HUS Diagnostikcentrum med start den 1.7.2019. HUSLAB och HUS Bilddiagnostik flyttar över till Diagnostikcentrum från HUCS sjukvårdsområde.
 
I och med arrangemanget tar HUS ett större ansvar än tidigare för laboratorie- och bilddiagnostiktjänsterna i hela Södra Finland.

Omorganiseringen ger en starkare konkurrenskraft, effektivare ledning och stöd för samarbetet inom specialupptagningsområdet. I HUS specialupptagningsområde ingår Södra Karelens social- och hälsovårdssamkommun, samkommunen för Kymmenedalens social- och hälsovårdstjänster samt Päijänne-Tavastlands hälsovårdssamkommun.

- Det här är ett viktigt strategiskt beslut, säger HUS verkställande direktör Juha Tuominen. Vi vill inom HUS och för våra samarbetspartner säkerställa att laboratorie- och bilddiagnostiktjänsterna är kostnadseffektiva och håller hög kvalitet också framöver. 

HUS styrelse har behandlat grundandet av resultatområdet på sitt möte 4.2.2019.

Övriga viktiga beslut


Fullmäktige godkände bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2018, samt beviljade medlemmarna och tjänstemännen i de olika organen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1.1–31.12.2018.

Fullmäktige fattade beslut om att särskilja uppdraget som direktör för HUCS sjukvårdsområde från uppdraget som verkställande direktör.

Fullmäktige godkände genomförandet av byggnadsinvesteringen för ögonsjukhuset till ett maximipris på 135 miljoner euro.

Fullmäktige godkände genomförandet av totalrenoveringen av Hyvinge sjukhus till ett maximipris på 30,5 miljoner euro.

HUS styrelse har behandlat investeringarna i ögonsjukhuset och Hyvinge sjukhus på sitt möte 6.5.2019.

Tulosta
13.6.2019 15:38