Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Eristyksen lopettaminen ja parantuminen koronavirustartunnasta / Att avsluta en isolering och tillfriskna från en coronavirussmitta

Eristyksen lopettaminen ja parantuminen koronavirustartunnasta / Att avsluta en isolering och tillfriskna från en coronavirussmitta

Koronaviruksen toteamiseen käytettävä PCR-testi ei kerro luotettavasti tartunnan saaneen tartuttavuudesta tai parantumisesta.
 

​PCR-testiä käytetään koronavirustartunnan toteamiseen ja siihen se soveltuu hyvin. Sen sijaan parantumisen osoittaminen negatiivisella PCR-testituloksella on ongelmallisempaa.

 "Tiedämme tavallisista hengitystieviruksista, että virusta voidaan havaita hengitysteistä jopa viikkoja taudin sairastamisen jälkeen herkillä PCR-testeillä. Sama pätee myös koronavirusinfektioon. Positiivinen PCR-testitulos oireiden loppumisen jälkeen, ei tarkoita sitä, että henkilö olisi vielä tartuttava", sanoo infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinen.  

Siinä vaiheessa, kun henkilön ei katsota enää olevan tartuttava, eristystoimet voidaan purkaa. HUSissa toimitaan WHO:n ja Euroopan ECDC:n ohjeisiin perustuvien THL:n ohjeiden mukaisesti eristyksen purkamisessa.

Kotihoidossa olevan henkilön eristys

Hyväkuntoinen koronavirustartunnan saanut henkilö voi sairastaa kotona. Henkilön tulee olla eristyksessä kotona. Eristystä jatketaan vähintään 7 vuorokautta riippumatta siitä, onko hänellä oireita vai ei. Jos henkilöllä on oireita vielä tämän 7 vuorokauden jälkeen, hänen tulee olla kotona, kunnes hän on ollut oireeton vähintään vuorokauden ajan. Uutta koronavirusnäytettä ei ole tarpeen ottaa.

Sairaalassa hoidettavan potilaan eristys

Jos koronavirustartunnan saanut tarvitsee sairaalahoitoa, häntä hoidetaan eristyksessä ja henkilökunta noudattaa varotoimia sekä käyttää suojaimia. Jos potilas siirtyy toivuttuaan sairaalasta suoraan kotiin, uusia koronavirusnäytteitä ei ole tarpeen ottaa. Potilas saa tarvittavat ohjeet kotiutuessaan.

Jos potilas siirtyy sairaalasta jatkohoitopaikkaan tai kuntoutukseen, uusia koronavirusnäytteitä ei oteta, jos potilas on ollut kaksi vuorokautta oireeton ja oireiden alusta on kulunut vähintään kaksi viikkoa.

Jos sairaalahoito pitkittyy esimerkiksi jonkun muun sairauden hoidon vuoksi, tällä hetkellä toimitaan siten, että eristys- ja varotoimet lopetetaan, kun potilaasta on otettu kahtena peräkkäisenä päivänä koronavirusnäytteet ja ne ovat olleet negatiiviset.

Parantuminen riippuu oireiden vakavuudesta

Suurin osa koronavirustartunnan saaneista sairastaa taudin oireettomana tai lievin oirein. Lievästi oireilevat toipuvat parissa viikossa. Heillä, joilla tauti on vakavampi, oireet voivat jatkua jopa viikkoja. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että he olisivat edelleen tartuttavia.

"Sairaalasta kotiutettu koronavirustartunnan saanut potilas ei välttämättä ole vielä kokonaan parantunut, vaikka virusta ei enää hänen elimistöstään löytyisikään. Jos infektio on aiheuttanut keuhkomuutoksia, niiden korjaantuminen voi viedä pitkän ajan. Aika näyttää, miten hyvin ja missä ajassa koronaviruksen aiheuttamat muutokset parantuvat", Järvinen toteaa.

_________

Att avsluta en isolering och tillfriskna från en coronavirussmitta

 

PCR-test som används för att konstatera coronavirus visar inte pålitligt hur smittsam en smittad person är eller hur personen tillfrisknar.

PCR-test används för att konstatera coronavirus och till detta lämpar sig testet bra. Att konstatera tillfrisknande med ett negativt PCR-testresultat är däremot mer problematiskt.

"Om vanliga luftvägsvirus vet vi att viruset kan upptäckas i luftvägarna med ett känsligt PCR-test även om det gått till och med veckor sedan man varit sjuk. Samma gäller för coronavirusinfektion. Ett positivt PCR-testresultat efter att symptomen slutat betyder inte att personen fortfarande skulle vara smittsam", säger infektionsöverläkare Asko Järvinen

Isoleringsåtgärderna kan avslutas när personen inte längre anses vara smittsam. När man avslutar en isolering vid HUS följer man THL:s anvisningar som grundar sig på WHO:s och ECDC:s anvisningar.

Isolering av en person i hemvård

En person som smittats av coronaviruset och är i gott skick kan stanna hemma. Personen ska vara isolerad. Isoleringen fortsätter i minst sju dygn oavsett om personen har symptom eller inte. Om personen fortfarande har symptom efter dessa sju dygn ska hen stanna hemma tills hen har varit symptomfri i minst ett dygn. Ett nytt coronavirusprov är inte nödvändigt.

Isolering av en patient i sjukhusvård

En person som smittats av coronaviruset och behöver sjukhusvård vårdas i isolering och personalen följer säkerhetsåtgärder och använder skydd. Om patienten flyttas direkt hem efter sitt tillfrisknande behöver man inte ta nya coronavirusprov. Patienten får de nödvändiga anvisningarna med sig hem.

Om patienten flyttas till en plats för eftervård eller rehabilitering från sjukhuset, tas inga nya kontrollprov, om patienten har varit symptomfri i två dygn och det gått minst två veckor sedan symptomen började.

Om sjukhusvistelsen förlängs till exempel på grund av behandlingen av någon annan sjukdom, gör man för närvarande så att isolerings- och skyddsåtgärderna kan avslutas när man har tagit coronavirusprov från patienten två dagar i följd, och de båda är negativa.

Tillfrisknandet beror på symptomens allvarlighetsgrad

Största delen av personerna som smittats av coronaviruset har inga symptom eller lindriga symptom. De som har lindriga symptom tillfrisknar inom några veckor. Personer som har allvarligare symptom kan lida av dessa i till och med veckor. Detta betyder ändå inte att de fortfarande skulle vara smittsamma.

"Patienter som smittats av coronaviruset och skrivits ut från sjukhuset har inte nödvändigtvis tillfrisknat helt fastän viruset inte längre skulle hittas i personens kropp. Om infektionen har orsakat förändringar i lungorna kan det ta länge för dem att återställas. Tiden visar hur bra och hur snabbt förändringarna orsakade av coronaviruset läker sig", säger Asko Järvinen.

Tulosta
7.4.2020 16:17