Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Elinluovutuksia ja -siirtoja ennätysmäärä vuonna 2015

Elinsiirroissa huippuvuosi 2015 - useita ennätyksiä rikottiin

Elinluovutusten lisääntyminen kaikissa Suomen sairaanhoitopiireissä johti moniin elinsiirtoennätyksiin vuonna 2015. Hyksiin saatiin viime vuonna elimiä yhteensä 126:lta elinluovuttajalta, mikä on kuusi enemmän kuin edellinen ennätys.
 

Vuonna 2015 tehtiin yhteensä ennätykselliset 391 elinsiirtoa (edellinen ennätys 355 siirtoa v. 2014). Elinkohtaiset ennätykset rikottiin maksan-, munuais, haiman ja ohutsuolensiirroissa.

Siirrot elimittäin (suluissa edellinen ennätys):

  • maksansiirtoja 77 (59)
  • munuaissiirtoja 245 (240)
  • haimansiirtoja 17 (15)
  • ohutsuolensiirtoja 3 (2)
  • sydänsiirtoja 25
  • keuhkonsiirtoja 24
  • sydän-keuhko blokki 0

 

Hyvä elinluovutusvuosi kertoo lisääntyneestä elinluovutusaktiivisuudesta Suomen elinluovuttajasairaaloissa. 

- Monissa keskussairaaloissa on perustettu elinluovutustyöryhmiä, jotka kehittävät ja koordinoivat sairaalansa elinluovutuksia, kertoo linjajohtaja Helena Isoniemi HYKS Vatsakeskuksesta.


Mikkelin keskussairaala palkittiin
vuoden elinluovuttajasairaalana

Helsingissä meneillään olevilla valtakunnallisilla Transplantaatiopäivillä on perinteisesti palkittu vuoden paras elinluovuttajasairaala. Vuoden 2015 palkinnon on saanut Mikkelin keskussairaala, josta saatiin yhteensä 6 luovuttajaa. Kun elinluovutusten määrää arvioidaan yleensä väestöön suhteutettuna, Mikkelin keskussairaalan suhdeluku on 58 luovuttajaa / miljoona asukasta. Koko Suomen keskiarvo on 23 luovuttajaa / miljoona asukasta. 

Myös HUS-piirissä elinluovuttajia oli viime vuonna ennätykselliset 44 luovuttajaa. Vuosien 2012-2015 aikana luovutusten määrä HUS:n omista sairaaloista on lisääntynyt merkittävästi sisäisen yhteistyön, resurssoinnin ja koulutustoiminnan myötä. Nyt neurologisesti kriittisesti sairaat, mahdolliset elinluovuttajat tunnistetaan aiempaa paremmin ja toimintaan. HUS:lle annettiinkin Transplantaatiopäivillä kunniakirja ansiokkaasta työstä elinluovutustoiminnan parantamiseksi.

HUS-alueen suurimmat luovuttajasairaalat ovat Töölön sairaala ja Meilahden tornisairaala – näistä saatiin viime vuonna yhteensä 37 elinluovuttajaa.

Tulosta
20.1.2016 19:54