Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Asiakkaat ovat tyytyväisiä HUS-Kuvantamisen palveluun

Asiakkaat ovat tyytyväisiä HUS-Kuvantamisen palveluun

Potilaiden tyytyväisyys HUS-Kuvantamisen palveluun on säilynyt erinomaisella tasolla. Kliinikot arvioivat palvelun tason hyväksi kaikilla HUS-Kuvantamisen vastuualueilla.

Tavoitteemme on, että potilasasiakkaat kokevat palvelun erinomaisena ja että tutkimuksia tilaavat tahot saavat potilaan hoidon kannalta tarkoituksenmukaisia tutkimuksia kustannustehokkaasti.

Potilaskyselyllä on selvitetty tyytyväisyyttä HUS-Kuvantamisen palveluun ja potilaiden halukkuutta suositella HUS-Kuvantamista. Potilaat saivat myös kertoa omin sanoin, missä asioissa palvelua voisi parantaa ja mistä asioista he haluaisivat antaa kiitosta.

Kliinikkokyselyllä on selvitetty mielipiteitä muun muassa tutkimusten saatavuudesta, ohjeistuksen selkeydestä ja tutkimusten hyödystä potilaan hoidossa. Lisäksi vastaajia pyydettiin ilmoittamaan 1-3 tärkeintä kehittämiskohdetta.

Potilaat arvioivat saaneensa erinomaista palvelua HUS-Kuvantamisen yksiköissä: vuonna 2016 kokonaistyytyväisyys oli 4,79 asteikolla 1-5 ( vuonna 2015 4,71). Tulokset olivat erittäin hyviä sekä vastuualueittain tarkasteltuna että erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon toimipisteiden välillä. Parhaita arvosanoja annettiin ystävällisestä palvelusta ilmoittautumisen yhteydessä ja hyvästä kohtelusta tutkimuksen aikana sekä tutkimuksen sujuvasta etenemisestä.
Vastuualueesta riippuen 93-96 % vastaajista suosittelisi HUS-Kuvantamista myös tuttavilleen. Parannustoiveita esitettiin muun muassa tiedonsaantiin tutkimukseen valmistautumisesta ja varattavan ajan pituudesta.

Kliinikot antoivat HUS-Kuvantamisen kaikkien vastuualueiden toiminnasta hyvän arvosanan, vaihteluväli 4.04-4.06 (asteikko 1-5). Hoitavien lääkäreiden mielestä tutkimukset ja lausunnot tukevat hyvin potilaan hoitoa ja hoitoketjua. Eniten toivottiin lisäohjeistusta läheteindikaatioista ja tutkimuksen vaikuttavuudesta. Perusterveydenhuollossa lähetteen teko koettiin sujuvaksi, kun taas erikoissairaanhoidossa lähetteen teko tuntui työläältä. Erikoissairaanhoidon lääkärit kokivat tavoittavansa hyvin asiantuntijan konsultaatiota varten, kun taas perusterveydenhuollon lääkäreiden mielestä asiantuntijoiden tavoitettavuudessa olisi parannettavaa. Kehitysehdotuksia tuli myös leiketutkimusten saatavuudesta.
Tulosta
16.12.2016 9:38