Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Apotti laajeni HUSissa suunnitellusti / Övergången till Apotti gick enligt planerna

Apotti laajeni HUSissa suunnitellusti / Övergången till Apotti gick enligt planerna

HUSin potilas- ja asiakastietojärjestelmän uudistus etenee.
Viime yönä uuteen Apotti-tietojärjestelmään siirryttiin Hyvinkään, Lohjan, Länsi-Uudenmaan ja Porvoon sairaanhoitoalueilla, Jorvin sairaalassa sekä Naistentautien ja synnytysten ja Psykiatrian yksiköissä. Sairaalat toimivat normaalisti. ​

”Yksiköistä saatujen tietojen perusteella käyttöönotto on sujunut tähän asti suunnitelmien mukaan. Eteen tulleet ongelmatilanteet ovat olleet luonteeltaan teknisiä ja ne on pystytty ratkomaan nopeasti”, HUSin hallinnollinen ylilääkäri Piia Aarnisalo kertoo. 

Päivystyspoliklinikoilla ei ole tällä hetkellä ruuhkaa. Perjantai-iltana ennen Apotin käyttöönottoa Jorvin sairaalan päivystyspoliklinikalla oli normaalia vilkkaampaa, mutta myös siellä tilanne on nyt tavanomainen.

Apotti otettiin ensimmäisenä käyttöön Peijaksen sairaalassa marraskuussa 2018. Käyttö laajeni tänään 1.2.2020 Hyvinkään, Länsi-Uudenmaan, Lohjan ja Porvoon sairaanhoitoalueille ja HYKS-sairaanhoitoalueella Jorvin sairaalaan sekä Naistentautien ja synnytysten ja Psykiatrian tulosyksiköihin. 

“Henkilöstö on tehnyt upeaa työtä. Käyttöönoton ensimmäinen vaihe on sujunut hyvin, mutta meillä on vielä paljon työtä edessä”, Aarnisalo sanoo. 

Ennen päivystykseen hakeutumista potilaita pyydetään soittamaan normaalin käytännön mukaan Päivystysavun maksuttoman numeroon 116 117 tai olemaan yhteydessä omaan terveysasemaan, jos se on avoinna. 

Apotin käyttöönoton etenemisestä kerrotaan uutisseurannalla osoitteessa www.hus.fi/apotti 

 
Mediayhteydet ja haastattelupyynnöt
HUS viestintä 
Viestintäpäällikkö Paavo Holi, puh. 050 427 9517, paavo.holi@hus.fi  
Mediapuhelin 050 427 2875 

HUSissa on käynnissä laaja potilas- ja asiakastiedon hallintaa koskeva toiminnanuudistus. Uusi, yhdenmukaisempi tapa kirjata ja hyödyntää tietoa parantaa laatua ja vahvistaa potilasturvallisuutta. Merkittävän kehityshankkeen mahdollistaa siirtyminen uuteen Apotti-potilas- ja asiakastietojärjestelmään kaikissa HUSin yksiköissä vuoden 2020 loppuun mennessä. Lisäksi otetaan käyttöön uusi, HUSin asiakkaille suunnattu sähköisen asioinnin palvelu, Maisa. Maailmalla lähes 500 sairaalassa käytössä olevan Epic-pohjaisen järjestelmän toimittaa HUSille Oy Apotti Ab.
 
***

Övergången till Apotti gick enligt planerna 

Reformen av HUS patient- och klientdatasystem fortsätter. I natt övergick man till det nya datasystemet Apotti inom Borgå, Hyvinge, Lojo och Västra Nylands sjukvårdsområden, på Jorvs sjukhus samt inom enheterna Kvinnosjukdomar och förlossningar samt Psykiatri. Sjukhusen fungerar som vanligt. 

”Enligt den information vi fått från enheterna har övergången hittills gått enligt planerna. De problemsituationer som uppstått har varit av teknisk natur och dem har vi kunnat lösa snabbt”, berättar HUS administrativa överläkare Piia Aarnisalo. 

På jourpoliklinikerna förekommer för tillfället ingen rusning. På fredag kväll före övergången till Apotti var det livligare än vanligt på Jorvs jourpoliklinik, men också där är läget nu normalt.   

Pejas sjukhus var den första av HUS enheter som tog Apotti i bruk, i november 2018. I dag, den 1 februari 2020 togs Apotti i bruk inom Borgå, Hyvinge, Lojo och Västra Nylands sjukvårdsområden samt inom HUCS sjukvårdsområde på Jorvs sjukhus och resultatenheterna Kvinnosjukdomar och förlossningar samt Psykiatri. 

”Vår personal har gjort ett strålande arbete. Det första skedet har gått bra men vi har fortfarande mycket arbete framför oss”, säger Pia Aarnisalo. 
 
Innan man uppsöker jouren uppmanas patienterna i vanlig ordning ringa Jourhjälpens avgiftsfria nummer 116 117 eller kontakta den egna hälsostationen om den är öppen. 

För mera information om övergången till Apotti: följ nyhetsflödet på vår webbplats www.hus.fi/apotti 


Mediekontakter och intervjuförfrågningar
HUS Kommunikation 
Paavo Holi, kommunikationschef, tfn 0505 427 9517, paavo.holi@hus.fi 
Telefon för medier 050 427 2875 

Inom HUS pågår en omfattande reform av verksamheten, som hänför sig till hanteringen av patientdata. Det nya enhetligare sättet att dokumentera och använda data förbättrar kvaliteten och stärker patientsäkerheten. Det betydande utvecklingsprojektet är möjligt tack vare övergången till det nya patient- och klientdatasystemet Apotti i alla HUS enheter senast i slutet av år 2020. Dessutom öppnas en ny e-tjänst för HUS kunder, Maisa. Det Epic-baserade systemet som används i nästan 500 sjukhus runtom i världen har levererats till HUS av Oy Apotti Ab.
Tulosta
1.2.2020 15:00