Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Apotin seuraava käyttöönotto vasta lokakuussa / Följande övergång till Apotti sker först i oktober

Apotin seuraava käyttöönotto vasta lokakuussa / Följande övergång till Apotti sker först i oktober

Apotin hankeohjausryhmä on päättänyt, että järjestelmän seuraava käyttöönotto HUSissa tapahtuu vasta 31.10.2020. Käyttöönotto oli alun perin suunniteltu tapahtuvaksi toukokuussa.
 
HUSin johtoryhmä esitti 17.3. hankeohjausryhmälle, että asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin seuraava käyttöönotto siirrettäisiin koronavirustilanteen vuoksi myöhäisempään ajankohtaan.

Toukokuulle suunniteltu käyttöönotto HUSissa lykkääntyy siis syksyyn ja on suunniteltu tapahtuvaksi 31.10.2020​. Lisäksi tämänhetkisen tiedon mukaan Helsinki, Kirkkonummi, Kauniainen, Kerava ja Tuusula sekä HUS Diagnostiikkakeskuksen kuvantamistoiminnot ottavat Apotti-järjestelmän käyttöön keväällä 2021. 

Följande övergång till Apotti sker först i oktober

Projektstyrgruppen för Apotti har beslutat att följande övergång till systemet sker först 31.10.2020. Övergången hade enligt den ursprungliga planen skett i maj. 

HUS ledningsgrupp föreslog 17.3 för projektstyrgruppen att nästa införande av patient- och klientdatasystemet Apotti flyttas fram till ett senare skede på grund av coronavirusläget. 

Översgångsskedet som hade planerats ske i maj skjuts nu fram till hösten, och planeras ske 31.10.2020. Enligt den information som finns för tillfället tar Helsingfors, Kyrkslätt, Grankulla, Kervo, Tusby samt bilddiagnostikverksamheten inom HUS Diagnostikcentrum Apotti i bruk våren 2021.Tulosta
22.3.2020 11:25