Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Aivosyöpäpotilaiden elinajanennuste parempi HUSissa kuin pienemmissä yliopistosairaaloissa

Aivosyöpäpotilaiden elinajanennuste parempi HUSissa kuin pienemmissä yliopistosairaaloissa

Lisäksi merkittäviä eroja löytyi aivosyövän ilmaantuvuudessa. Tämä selviää tuoreesta HUS Neurokeskuksen ja Suomen syöpärekisterin yhteistyössä tekemästä tutkimuksesta.
 
Disparities in glioblastoma survival by case volume: a nationwide observational study -tutkimuksen mukaan 70-vuotiaiden suhteellinen kuolleisuusluku oli 20 % korkeampi pienissä sairaaloissa kuin HUSissa, joka oli tutkimuksen ainoa potilasmäärältään iso sairaala. Ison sairaalan ja keskikokoisen sairaalan (Tampereen yliopistollinen sairaala Tays) välillä ei todettu eroja. 

Syytä tähän ei tämän tutkimuksen puitteissa voitu selvittää, mutta aikaisemmat kansainväliset tutkimukset ovat samansuuntaisia, eli potilasmääriltään isojen sairaaloiden hoitotulokset ovat eri syövissä usein pienempiä parempia.

Aikaisemmissa, muun muassa Yhdysvalloissa tehdyissä tutkimuksissa on todettu, että sairaalan potilasmäärä liittyy vahvasti hoitotuloksiin esimerkiksi sydänleikkauksissa ja muissa syöpäleikkauksissa. 

”Yhdysvaltojen terveydenhuoltojärjestelmä on kuitenkin niin vahvasti riippuvainen potilaiden vakuutuksista ja maksukyvystä, ettei näihin tuloksiin ei voi luottaa. Tämä on ensimmäinen todellinen kansallinen tutkimus, jossa asiaa on selvitetty”, sanoo HUS Neurokeskuksen erikoistuva lääkäri Rahul Raj. 

Tutkimus on rekisteritutkimus, joten se ei ota kantaa syy-seuraussuhteisiin. Pienimpien yliopistosairaaloiden hoitotulokset näyttävät eloonjäämislukujen valossa huonommilta, mutta syitä tähän ei tämän tutkimuksen pohjalta voida tietää. Erot voivat syntyä esimerkiksi hoidon laadussa, hoitokäytännöisssä, potilaiden perussairauksissa tai hoitoon pääsyssä.   

”Tämän vuoksi olisi hyvä tehdä uusi tutkimus, jossa näitä syitä pyritään tarkemmin selvittämään. Toivottavasti esimerkiksi kansallinen aivokasvainrekisteri auttaa tulevaisuudessa asian suhteen”, sanoo osastonylilääkäri, dosentti Miikka Korja HUS Neurokeskuksesta.

Julkaisu

Lisätiedot
Erikoistuva lääkäri Rahul Raj, HUS Neurokeskus
050 427 2516 | rahul.raj@hus.fi

Osastonylilääkäri, dosentti Miikka Korja, HUS Neurokeskus
puh. 050 4270267 | miikka.korja@hus.fi
Tulosta
20.2.2020 7:43