Ohjeistus terapia- ja kuntoutuslaskujen lähettäjille

Laskuilla on mainittava seuraavat tiedot:

  • maksusitoumusnumero,
  • potilaan nimi,
  • syntymäaika (eli hetu ilman loppuosaa),
  • käynti/hoitoajankohdat,
  • käyntimäärät ja käyntipäivät eriteltyinä,
  • yksikköhinta,
  • maksettava summa yhteensä sekä
  • tieto arvonlisäverosta.

 

Laskun kohdistamiseksi oikeaan potilaaseen tarvitaan potilaan syntymäaika. Laskujen käsittelyn nopeuttamisen ja käsiteltävyyden takia olisi toivottavaa, että jokaisesta potilaasta tulisi oma laskunsa.

Hoitopalautetta laskuilla ei saa olla, vaan se pitää toimittaa suoraan lähetteen antaneen yksikön ilmoittamaan lähetysosoiteeseen. Tilaavan yksikön kanssa tulee sopia, miten toimitaan liitteiden (esim. vanhempien allekirjoittaman hoitolomakkeen) kanssa. Myös mahdollinen mainosmateriaali tulee toimittaa suoraan yksikköön.

Palvelua koskevan laskun osalta on toimitettava YEL-todistus siitä, että ammatinharjoittaja maksaa itse eläkevakuutusmaksua (yrittäjäeläke). Mikäli ammatinharjoittaja ei kuulu YEL:n piiriin, mutta hänellä on voimassa oleva ennakkoperintärekisteriote, on hänen ilmoitettava henkilötunnuksensa, osoitteensa ja pankkiyhteystietonsa. Mikäli ammatinharjoittajalla ei ole ennakkoperintärekisteriotetta, on hänen lisäksi toimitettava verokorttinsa. Mikäli ammatinharjoittaja on HUS:n työntekijä, on siitä ilmoitettava laskussa.