HUS-kuntayhtymän lähettämien verkkolaskujen tietoturva

HUS käyttää verkkolaskujen välityksessä ainoastaan Tieken (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) Verkkolaskufoorumin hyväksymiä välittäjiä. Välittäjäkriteeristössä on huomioitu tietoturva ja aineistojen välitys sallitaan vain suojatussa yhteydessä.

Nykyisen sopimuksen mukaisesti HUS käyttää Itella Information Oy:n palveluja laskujen ja liitteiden välityksessä edelleen vastaanottajille. Tiedonsiirrossa käytetään standardoituja ja suojattuja tiedonsiirtomenetelmiä.

Laskunvälityspalvelussa noudatetaan Itella-konsernin tietoturvapolitiikkaa ja toteutetaan sitä säätelevien lakien, asiakasvaatimusten sekä sopimusten mukaisesti. Kaikki työntekijät ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen. Tietojärjestelmien ja tilojen käyttäjien pääsy- ja käyttöoikeuksia hallitaan hyvän tiedonhallintatavan mukaisesti.

 

 

Vastuut

HUS noudattaa toiminnassaan Verkkolaskufoorumin suositusta verkkolaskutukseen. Suosituksessa on kuvattu eri toimijoiden vastuut. Virhetilanteisiin reagoidaan heti. Jokainen virheen aiheuttanut osapuoli vastaa omista virheistään. 

  1. Verkkolaskufoorumin verkkolaskujen välittäjältävaadittavat kriteerit
  2. Verkkolaskufoorumin suositus verkkolaskutukseen
  3. JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa


Verkkolaskujen tietoturvaan liittyvät kysymykset voi lähettää sähköpostiosoitteeseen myyntilaskutus@hus.fi.