Tilinpäätös ja toimintakertomus

HUS-kuntayhtymän kokonaistulot olivat vuonna 2019 noin 2,5 miljardia euroa.

Suurin yksittäinen menoerä oli henkilöstökulut, jotka olivat 1 333,8 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 26 536 työntekijää.

Rakennus- ja muihin investointeihin käytettiin 209 milj. euroa euroa vuonna 2019.

Siltasairaala on Uudenmaan alueen merkittävin jo toteutusvaiheeseen edennyt sairaalainvestointi.  Meilahden kampukselle vuosina 2018–2022 rakennettava Siltasairaala korvaa Töölön sairaalan ja osan nykyisestä Syöpätautien klinikkarakennuksesta.