Tilinpäätös ja toimintakertomus

HUS-kuntayhtymän kokonaistulot olivat vuonna 2018 noin 2,3 miljardia euroa.

Suurin yksittäinen menoerä oli henkilöstökulut, jotka olivat 1 223,8 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 24 936 työntekijää.

Rakennushankkeisiin ja laitehankkeisiin käytettiin 177,2 miljoonaa euroa vuonna 2018.

Siltasairaala on Uudenmaan alueen merkittävin jo toteutusvaiheeseen edennyt sairaalainvestointi.  Meilahden kampukselle vuosina 2018–2022 rakennettava Siltasairaala korvaa Töölön sairaalan ja osan nykyisestä Syöpätautien klinikkarakennuksesta.