Tilinpäätös ja toimintakertomus

HUS-kuntayhtymän kokonaistulot olivat vuonna 2017 noin 2,1 miljardia euroa.

Suurin yksittäinen menoerä oli henkilöstökulut, jotka olivat 1 173,6 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 24 328 työntekijää.

Rakennushankkeisiin ja laitehankkeisiin käytettiin 163,1 miljoonaa euroa vuonna 2017.

Siltasairaala on Uudenmaan alueen merkittävin jo toteutusvaiheeseen edennyt sairaalainvestointi.  Meilahden kampukselle vuosina 2018–2022 rakennettava Siltasairaala korvaa Töölön sairaalan ja osan nykyisestä Syöpätautien klinikkarakennuksesta.

Uuden lastensairaalan ja Lohjan sairaalan psykiatrian uudisrakennuksen lisäksi vuoden 2018 lopulla valmistuu Hyvinkään sairaalan yhteyteen rakennettava perusterveydenhuollon ja sairaalatoimintojen uudisrakennus.